Kaf Suresi

Kısaca: Kaf Suresi, Kur`an-ı Kerim`in ellinci sûresi. Mekke devrinde Mürselat Suresinden sonra nazil olmuştur. ...devamı ☟

Kaf Suresi, Kur`an-ı Kerim`in ellinci suresi. Mekke devrinde Mürselat Suresinden sonra nazil olmuştur. Sure kırk beş ayetten oluşur. Sure ismini ilk ayetin başındaki Kaf harfinden alır.

Kaf Suresinde müşriklerin kendilerine gönderilen peygamberleri ve ölümden sonra dirilmeyi yalanladıklarından, Allah`ın kudretinden, Kainatı yaratan Allah için ölümden sonra diriltmenin kolay olacağından, Peygamberi yalanlayan bazı kavimlerden, Ahiret hayatından, Allah`ın emirlerine uyanlara verilecek nimetlerden bahsedilir.

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Kaf dağı
2 yıl önce

kahramanlara akıl hocalığı yaptığı ileri sürülmektedir. Kaf suresi bu dağla ilişkilendirilir. Kaf Dağı tasavvufta düşünceyi temsil eder. Orada düşüncenin...

Mürselat Suresi
2 yıl önce

Mürselat Suresi (Arapça: سورة المرسلات) Kur'an-ı Kerim'in 77. suresi. Sure 50 ayetten oluşur. Mekke'de indirildiğine inanılan sure ismini ilk ayette geçen...

Mürselat Suresi, A`la Suresi, A`raf Suresi, Abese Suresi, Adiyat Suresi, Ahkaf Suresi, Ahzab Suresi, Al-i imran Suresi, Alak Suresi, Ankebut Suresi, Arapça
Beled Suresi
2 yıl önce

Beled Suresi (Arapça: سورة البلد), Kur'an'ın 90. suresidir. Sure 20 ayetten oluşur. Mekke'de indirildiğine inanılan Sure ismini ilk 2 ayetinde geçen ve...

Beled Suresi, A`la Suresi, A`raf Suresi, Abese Suresi, Adiyat Suresi, Ahkaf Suresi, Ahzab Suresi, Al-i imran Suresi, Alak Suresi, Allah, Ankebut Suresi
Tubba (kavim)
2 yıl önce

ülkesinde iktidara gelmiş ve M.S. 300'e kadar da iktidarı elinde tutmuştur. Kaf Suresi'nde; Onlardan önce Nuh kavmi, Ress halkı ve Semud (kavmi) de yalanladı....

19 (sayı)
6 yıl önce

gelen Nasr Suresi 19 kelimedir ve ilk ayet 19 harften oluşmaktadır. Bâzı surelerin başında bulunan harflerle alakalı olarak: Giriş ayetlerinde kaf (ق ‎) harfi...

19 (sayı), 19 (sayı)
Ressler (kavim)
2 yıl önce

Furkan Suresi'nin 38. Ayeti'nde Ve Add, Semûd ve Ashâbu'r-Ress ve bunların dışında kalan birçok kavimleri (helâk ettik) ayrıca Kaf Suresi'nin 12. Ayeti'nde...

Sure
2 yıl önce

286 ayetten meydana gelen Bakara Suresi, en kısa sure ise 3 ayetten meydana gelen Kevser Suresidir. Kuranda Tevbe Suresi dışındaki sureler besmeleyle başlar...

Sure, A`la Suresi, A`raf Suresi, Abese Suresi, Adiyat Suresi, Ahkaf Suresi, Ahzab Suresi, Al-i imran Suresi, Alak Suresi, Ankebut Suresi, Asr Suresi
Levh-i mahfûz
6 yıl önce

eksik bırakılmadığı (En'âm: 59), olacak şeylere ait bilgileri saklayan (Kaf: 4), yeryüzü ve insanlarla ilgili tüm olay ve oluşların yazılı bulunduğu...