Kalsit

Kısaca: Kalsit Kalsiyum karbonatın heksagonal sistemde kristallenmiş hali. Kalsitin yoğunluğu 2,75 g/cm3tür. 1025 atmosfer basınç altında erime noktası 1339°C’dir. Kalsit, kireçtaşının esas elemanıdır. Saf kristal % 56 kalsiyum oksit (CaO), % 44 karbondioksit (CO2) ihtiva eder. Saf olmayan kristallerde kalsiyumun bir kısmı Fe, Mg ve Mn ile yer değiştirmiş olabilir. Kalsit, tabiatta mineral damarı şeklinde ve sık sık kurşun, çinko, gümüş ve diğer cevherlerle beraber teşekkül eder. ...devamı ☟

kalsit
Kalsit

Kalsit kalsiyum karbonatın heksagonal sistemde kristallenmiş hali. Kalsitin yoğunluğu 2,75 g/cm3tür. 1025 atmosfer basınç altında erime noktası 1339°C’dir. Kalsit, kireçtaşının esas elemanıdır. Saf kristal % 56 kalsiyum oksit (CaO), % 44 karbondioksit (CO2) ihtiva eder. Saf olmayan kristallerde kalsiyumun bir kısmı Fe, Mg ve Mn ile yer değiştirmiş olabilir. Kalsit, tabiatta mineral damarı şeklinde ve sık sık kurşun, çinko, gümüş ve diğer cevherlerle beraber teşekkül eder.

Kalsit, kimyasal formülü CaCO3 olan kristalleşmiş kalsiyum karbonat. Saydam, beyaz, sarı, rustik yeşil ve mavimsi renkte olabilir. Sertliği 3, özgül ağırlığı 2.71'dir. Soğuk ve seyreltik hidroklorik asitte (tuz ruhu) şiddetli bir köpürme ile ayrışır. Çakı ile çizilir. Co2'li sularda çözünerek Ca(HCO3)2 yapar.

Nadiren erüptif kayalardan özellikle pegmatitlerde ilksel olarak bulunur. Genellikle sekonder bir mineraldir. Doğada bolca bulunur.Genellikle karbonatlı sedimanter kayaların (ör:kireçtaşları) ve mermerlerin ana bileşenidir. Çeşitli şekillerde işlenerek boya, kağıt, plastik sektöründe dolgu malzemesi olarak kullanılır. Plastik sektöründe kullanılan kalsitler ise; kaplı ve kapsız olmak üzere 2 çeşittir.

CaCO3 + ısı → CaO (sönmemiş kireç) + CO2


CaO + H2O → Ca(OH)2 (sönmüş kireç)


Kalsitin metafiziksel ve psikolojik etkileri olduğu bilinmektedir.

Türkiye'deNiğde vilayetinde çıkarılan Kalsit madeni oldukça parlak olmasından dolayı ticari değeri yüksektir.

kalsit

Billurlaşmış doğal kalsiyum karbonatı:
"Tebeşir bir tür kalsittir."- .

kalsit

Türkçe kalsit kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. calcite

kalsit

billurlaşmış doğal kalsiyum karbonatı.

kalsit

Türkçe kalsit kelimesinin Fransızca karşılığı.
calcite [la]

kalsit

Türkçe kalsit kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Kalkspat, Kalzit

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

kalsit Resimleri

Kalsit
1 yıl önce

Kalsit, kimyasal formülü CaCO3 olan kristalleşmiş kalsiyum karbonat. Saydam, beyaz, sarı, rustik yeşil ve mavimsi renkte olabilir. Sertliği 3, özgül ağırlığı...

Kalsit, Erüptif kayalar, Kristal, Mineral, Hidroklorik asit, Saydam, Madde taslağı
Oniks
1 yıl önce

kadar yaygın bulunmaz. Bazen kalsit gibi farklı taşlara da hatalı bir şekilde oniks dendiği olmuştur. Oysa örneğin kalsit, onikse oranla çok daha yumuşaktır...

Mermer
1 yıl önce

karbonat) içermektedir. CaCO3 kristallerinden oluşan mermerlerde esas mineral “Kalsit” tir. Aynı zamanda az miktarda silis, silika, feldspat, demiroksit, mika...

Mermer, Demiroksit, Dolomit, Feldspat, Granit, Kalker, Kalsit, Kuvars, Mika, Olivin, Peridot
Wind Cave Ulusal Parkı
1 yıl önce

"kutu-işi" olarak adlandırılan ve iğne şekilli "donma-işi" olarak isimlendirilen kalsit formasyonlar bulunmaktadır. Wind Cave ve etrafındaki mağaralar bir üç boyutlu...

Afyon Mermerleri
1 yıl önce

Paleozoik yaşlı Afyon mermerleri; granoblastik tekstür gösteren, orta taneli kalsit kristallerinden oluşmuştur. Yeşil şist fasiyesi minerallerinden oluşan,...

Afyon Mermerleri, Afyonkarahisar (il), Kalsit, Kuvars, Mermer, İscehisar
Kireç taşı
1 yıl önce

kayaçtır. Başlıca maddeleri kalsiyum karbonatın farklı kristal formları olan kalsit ve aragonit minerallerdir (CaCO3). Yakından ilişkili bir kaya, yüksek oranda...

Kireç taşı, Kireç taşı
Huanglong
1 yıl önce

150 km kuzey-kuzeybatısında yer almaktadır. Özellikle de Huanglonggou'da kalsit yataklarının oluşturduğu renkli havuzların yanı sıra çeşitli orman ekosistemleri...

Lapis lazuli
1 yıl önce

kaplanmış koyu bir mavidir. Beyaz kalsit damarlarının olmaması ve pirit kalıntılarının az olması lazımdır. Fazla kalsit veya pirit ihtiva eden taşlar diğerlerine...

Lapis lazuli, ABD, Afganistan, And dağları, Angola, Antik Mısır, Arapça, Asur, Babil, Burma, Farsça