Mineral

Mineral doğal şekilde oluşan homojen, belirli kimyasal bileşime sahip ve belirli bir kristal öz yapıları olan inorganik kristalleşmiş katı bir cisimdir. Minerallerin özellikleri: Doğal olarak oluşur, Herhangi bir parçası bütününün özelliklerini taşır, Belirli bir kimyasal formülü vardır, Katı halde olup nadiren sıvıdır, İnorganiktir.

MINERAL (almanca) türkçe anlamı
1. i. mineral (n)
2. maden (n)
MINERAL (inglizce) türkçe anlamı
3. i. mineral
4. maden
5. madensel tuzs. madensel
6. madeni
MINERAL (türkçe) anlamı
7. Normal sıcaklıkta doğada katı durumda birtakım maddelerle karışık veya birleşik olarak bulunan veya kimyasal yollarla elde edilen inorganik madde. İçinde inorganik maddeler bulunan.
8. 2. anlamı s.
9. i. madensel
10. madeni
11. madenli
12. mineral
13. i. maden
14. mineral
15. maden filizi
16. madensel madde
17. çoğ
18. ing
19. k.dili sodalı içecekler mineral. kingdom madenler sınıfı. mineral oil madeni yağ . mineral water maden suyu. mineral wool amyant
20. ak asbest.
21. 3. anlamı mineral.
MINERAL (türkçe) anlamı
22. normal sıcaklıkta doğada katı durumda birtakım maddelerle karışık ya da bileşik olarak bulunan ya da kimyasal yollarla elde edilen inorganik madde.içinde inorganik maddeler bulunan.
1. n. natural substance belonging to a group of inorganic (often crystalline) compounds which are found in the earth
2. that which is not animal or vegetableadj. of or pertaining to minerals
3. consisting of mineralsn. mineral
natural substance belonging to a group of inorganic,
MINERAL (türkçe) ingilizcesi
4. n. natural substance belonging to a group of inorganic (often crystalline) compounds which are found in the earth
5. that which is not animal or vegetableadj. of or pertaining to minerals
6. consisting of mineralsn. mineral
natural substance belonging to a group of inorganic,
Mineral (almanca) ingilizcesi
7. adj. of or pertaining to minerals
8. consisting of minerals,

Mineral İngilizce anlamı ve tanımı

Mineral anlamları
    (v. i.) A mine.(a.) Impregnated with minerals
9. as
10. mineral waters.(v. i.) An inorganic species or substance occurring in nature
11. having a definite chemical composition and usually a distinct crystalline form. Rocks
12. except certain glassy igneous forms
13. are either simple minerals or aggregates of minerals.(a.) Of or pertaining to minerals
14. consisting of a mineral or of minerals
15. as
16. a mineral substance.(v. i.) Anything which is neither animal nor vegetable
17. as in the most general classification of things into three kingdoms (animal
18. vegetable
19. and mineral).
Mineral tanım:
Kelime: min·er·al
20. Söyleniş: 'min-r&
21. l
22. 'mi-n&
23. -
24. İşlev: noun
25. Kökeni: Middle English
26. from Medieval Latin minerale
27. from neuter of mineralis
28. 1 : ORE
29. 2 : an inorganic substance (as in the ash of calcined tissue)
30. 3 obsolete : MINE
31. 4 : something neither animal nor vegetable
32. 5 a : a solid homogeneous crystalline chemical element or compound that results from the inorganic processes of nature
33. broadly : any of various naturally occurring homogeneous substances (as stone
34. coal
35. salt
36. sulfur
37. sand
38. petroleum
39. water
40. or natural gas) obtained usually from the ground b : a synthetic substance having the chemical composition and crystalline form and properties of a naturally occurring mineral
41. 6 plural
42. British : MINERAL WATER
43.
MINERAL (türkçe) fransızcası
1. minéral/e
2. minéral [le]
MINERAL (türkçe) almancası
1. n. Mineraladj. mineralisch
Mineral (ingilizce) italyancası
1. s. minerale
2. sostanza inorganicaagg. minerale
3. inorganico
Mineral (ingilizce) ispanyolcası
1. adj. mineral
Mineral (ingilizce) portekizcesi
1. s. mineraladj. mineral
2. água mineral
Mineral (ingilizce) flemenkcesi
1. zn. mineraalbn. mineraal
2. delfstoffen-

Mineral hakkında detaylı bilgi

Mineral doğal şekilde oluşan, homojen, belirli kimyasal bileşime sahip inorganik kristalleşmiş katı bir cisimdir. Buna göre minerallerin özelliklerini şöyle sıralayabiliriz:

  1. Doğal olarak oluşur.
  2. Herhangi bir parçası bütününün özelliklerini taşır.
  3. Belirli bir kimyasal formülü vardır.
  4. Katı halde olup nadiren sıvıdır.
  5. İnorganiktir.


Mineralojinin konusu doğal şekilde oluşan maddeleri ihtiva ettiği için bu bakımdan sınırlandırılmıştır. Teknolojinin ilerlemesiyle laboratuvarlarda sentetik olarak elde edilen kimyasal bileşikler mineral sayılmazlar. Bu yapay bileşikler halindeki katı maddelere doğada tabii halde rastlanmaz. Dolayısıyla da doğal şartlarda oluşturulamazlar. Bu tür katı maddelere "yapay mineraller" adı verilebilir. Bu tür yapay mineraller de, tabii minerallerde olduğu gibi benzer kristal iç yapılarına sahiptir.

Minerallerin doğada veya deneysel olarak yapılan incelemelerde de gözlendiği gibi, oluşum şartları bunların belirli fizikokimyasal şartlarda (belirli sıcaklık ve basınç altında ve ortamın kimyasal durumu gibi) oluşurlar. Buradan mineralojinin bir amacının da minerallerin oluşturduğu yerkabuğunun kimyasal ve fiziksel yapısının öğrenilmesi, yerkabuğunun tarihinin bilinmesi ve yeraltı kaynaklarından yararlanılması olduğunu anlıyoruz.

Mineraller belirli bir kimyasal bileşime sahiptirler. O halde her mineral bir kimyasal formül ile ifade edilir. Minerallerin kimyasal formülleri genellikle sabittir. Ancak belirli sınırlar içinde belirli kaidelerle değişebilir. Çok ender olarak saf elementler (altın, gümüş, bakır vs) şeklinde oluşan mineraller, yerkabuğunda meydana gelen doğal fizikokimyasal olayların ürünleridir.

Minerallerin bir diğer özelliği de inorganik oluşudur. Yerkabuğunda bulunan petrol, kömür, fosil ve reçine gibi maddeler mineralojinin kapsamına girmez. Ancak nadir de olsa organik mineraller de vardır. Mesela "kehribar" gibi.

Minerallerin katı olmaları düzenli bir atomsal iç yapıya sahip olduklarını gösterir. Mineral kristallerinin dış yapıları incelendiğinde düzgün geometrik dış şekilli oldukları görülür. Yine aynı şekilde iç yapılarının da düzgün olduğu görülür. Minerallerin "cıva" gibi sıvı olan tipleri de vardır.

Mineraller homojen bir yapıya sahiptirler. Alınan bir mineral örneğinin her tarafı aynı mineralden ibaret olmalıdır. Ancak her mineralde az veya çok yabancı mineral varlığı bulunmaktadır. Yabancı madde oranının çokluğu, mineralin özelliklerini değiştirir. Esasta; gözle görülebilen boyutta homojen olması basit tanımlama için yeterlidir.

Diğer Bağlantılar

Mineral nerede?

Mineral haritadaki konumu

Şarkı Sözleri

Buffalo Tom tarafından A Sides albümünde söylenen Mineral adlı şarkının sözleri.

all spangled up, glittering on
there's a monster in the kitchen - his lights's turned on
thanks for coming - it meant a lot
but you sure do know how to put me on the spot

you're so green
you're so green
you're so green
you're so green

you came into the kitchen - a rose held high
i never want to see young flowers die
and hearing all that made me feel like a spy
to tell you any different would be to lie

you're so green
you're so green
you're so green
you're so green
you're so green
you're so green
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Hangi Mineral Ne Işe Yara

KLORÜR: Yaşam için küçük miktar klorür zorunludur, sindirim sistemini değişmeden geçip, idrarın bir kısmı olur Klorür sodyum ile hücresel sıvıda bulunur ve vücut ağırlığının yaklaşık %0.15'ini oluşturur. Sodyum ve potasyumla birlikte klorür tüm vücut sıvılarının ...

Nefrit (mineral)

Nefrit, bir amfibol aktinoliti. Nefrit aslında bir mineral değil, aktinolit mineralinin bir çeşididir. Kimyasal formülü Ca<sub>2</sub>(Mg, Fe)<sub>5</sub>Si<sub>8</sub>O<sub>22</sub>(OH)<sub>2</sub>`dir. Nefrit yeşim olarak da ...

Turkuvaz (mineral)

Turkuaz, türkuvaz, turkuvaz (Fransızca: pierre turquoise/"Türk taşı") ya da firuze, saydam olmayan (opak) turkuaz (mavi-yeşil) renkte yarı değerli bir taş. Antik Mısır'da dahi mücevher yapımında kullanılmıştır.

Turkuaz (mineral)

Turkuaz (Fransızca: ``pierre turquoise``/"Türk taşı") içi görünmeyen mavi-yeşil bir mücevher taşı. Eski mısırlıların çağında bile çoktan mücevher yapımı için kullanılmıştır. Günümüzde suni üretilen Turkuaz taşları gerçek Turkuaz`ın önemini azaltmıştır.

Chromium

Chromium, açık kaynak kodlu ve özgür bir web tarayıcısı projesi. Chromium; Google Chrome ve Yandex tarayıcılarının da temelini oluşturmaktadır.