Mineral

Kısaca: Mineral doğal şekilde oluşan homojen, belirli kimyasal bileşime sahip ve belirli bir kristal öz yapıları olan inorganik kristalleşmiş katı bir cisimdir. Minerallerin özellikleri: Doğal olarak oluşur, Herhangi bir parçası bütününün özelliklerini taşır, Belirli bir kimyasal formülü vardır, Katı halde olup nadiren sıvıdır, İnorganiktir. ...devamı ☟

Mineral
Mineral

Mineral Haritası

Mineral doğal şekilde oluşan, homojen, belirli kimyasal bileşime sahip inorganik kristalleşmiş katı bir cisimdir. Buna göre minerallerin özelliklerini şöyle sıralayabiliriz:

  1. Doğal olarak oluşur.
  2. Herhangi bir parçası bütününün özelliklerini taşır.
  3. Belirli bir kimyasal formülü vardır.
  4. Katı halde olup nadiren sıvıdır.
  5. İnorganiktir.


Mineralojinin konusu doğal şekilde oluşan maddeleri ihtiva ettiği için bu bakımdan sınırlandırılmıştır. Teknolojinin ilerlemesiyle laboratuvarlarda sentetik olarak elde edilen kimyasal bileşikler mineral sayılmazlar. Bu yapay bileşikler halindeki katı maddelere doğada tabii halde rastlanmaz. Dolayısıyla da doğal şartlarda oluşturulamazlar. Bu tür katı maddelere "yapay mineraller" adı verilebilir. Bu tür yapay mineraller de, tabii minerallerde olduğu gibi benzer kristal iç yapılarına sahiptir.

Minerallerin doğada veya deneysel olarak yapılan incelemelerde de gözlendiği gibi, oluşum şartları bunların belirli fizikokimyasal şartlarda (belirli sıcaklık ve basınç altında ve ortamın kimyasal durumu gibi) oluşurlar. Buradan mineralojinin bir amacının da minerallerin oluşturduğu yerkabuğunun kimyasal ve fiziksel yapısının öğrenilmesi, yerkabuğunun tarihinin bilinmesi ve yeraltı kaynaklarından yararlanılması olduğunu anlıyoruz.

Mineraller belirli bir kimyasal bileşime sahiptirler. O halde her mineral bir kimyasal formül ile ifade edilir. Minerallerin kimyasal formülleri genellikle sabittir. Ancak belirli sınırlar içinde belirli kaidelerle değişebilir. Çok ender olarak saf elementler (altın, gümüş, bakır vs) şeklinde oluşan mineraller, yerkabuğunda meydana gelen doğal fizikokimyasal olayların ürünleridir.

Minerallerin bir diğer özelliği de inorganik oluşudur. Yerkabuğunda bulunan petrol, kömür, fosil ve reçine gibi maddeler mineralojinin kapsamına girmez. Ancak nadir de olsa organik mineraller de vardır. Mesela "kehribar" gibi.

Minerallerin katı olmaları düzenli bir atomsal iç yapıya sahip olduklarını gösterir. Mineral kristallerinin dış yapıları incelendiğinde düzgün geometrik dış şekilli oldukları görülür. Yine aynı şekilde iç yapılarının da düzgün olduğu görülür. Minerallerin "cıva" gibi sıvı olan tipleri de vardır.

Mineraller homojen bir yapıya sahiptirler. Alınan bir mineral örneğinin her tarafı aynı mineralden ibaret olmalıdır. Ancak her mineralde az veya çok yabancı mineral varlığı bulunmaktadır. Yabancı madde oranının çokluğu, mineralin özelliklerini değiştirir. Esasta; gözle görülebilen boyutta homojen olması basit tanımlama için yeterlidir.

Diğer Bağlantılar

Mineral

1. anlamı Normal sıcaklıkta doğada katı durumda birtakım maddelerle karışık veya birleşik olarak bulunan veya kimyasal yollarla elde edilen inorganik madde. İçinde inorganik maddeler bulunan.
2. anlamı s., i. madensel, madeni; madenli, mineral; i. maden, mineral; maden filizi; madensel madde; çoğ., ing., k.dili sodalı içecekler mineral. kingdom madenler sınıfı. mineral oil madeni yağ . mineral water maden suyu. mineral wool amyant, ak asbest.
3. anlamı mineral.

Mineral

Mineral İngilizce anlamı ve tanımı

Mineral anlamları

  1. (v. i.) A mine.
  2. (a.) Impregnated with minerals; as, mineral waters.
  3. (v. i.) An inorganic species or substance occurring in nature, having a definite chemical composition and usually a distinct crystalline form. Rocks, except certain glassy igneous forms, are either simple minerals or aggregates of minerals.
  4. (a.) Of or pertaining to minerals; consisting of a mineral or of minerals; as, a mineral substance.
  5. (v. i.) Anything which is neither animal nor vegetable, as in the most general classification of things into three kingdoms (animal, vegetable, and mineral).

Mineral tanım:

Kelime: min·er·al
Söyleniş: 'min-r&l, 'mi-n&-
İşlev: noun
Kökeni: Middle English, from Medieval Latin minerale, from neuter of mineralis
1 : ORE
2 : an inorganic substance (as in the ash of calcined tissue)
3 obsolete : MINE
4 : something neither animal nor vegetable
5 a : a solid homogeneous crystalline chemical element or compound that results from the inorganic processes of nature; broadly : any of various naturally occurring homogeneous substances (as stone, coal, salt, sulfur, sand, petroleum, water, or natural gas) obtained usually from the ground b : a synthetic substance having the chemical composition and crystalline form and properties of a naturally occurring mineral
6 plural, British : MINERAL WATER

Mineral

İngilizce Mineral kelimesinin İspanyolca karşılığı.
adj. mineral

Mineral

İngilizce Mineral kelimesinin Fransızca karşılığı.
n. minerai, minéral adj. minéral

Mineral

İngilizce Mineral kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Mineral adj. mineralisch

Mineral

İngilizce Mineral kelimesinin İtalyanca karşılığı.
s. minerale; sostanza inorganica agg. minerale; inorganico

Mineral

İngilizce Mineral kelimesinin Portekizce karşılığı.
s. mineral adj. mineral, água mineral

Mineral

i. mineral, maden, madensel tuz s. madensel, madeni

Mineral

Almanca Mineral kelimesinin İngilizce karşılığı.
adj. of or pertaining to minerals, consisting of minerals

Mineral

Portekizce Mineral kelimesinin İngilizce karşılığı.
adj. mineral n. mineral

Mineral

İspanyolca Mineral kelimesinin İngilizce karşılığı.
adj. mineral, of or pertaining to minerals, consisting of minerals

Mineral

Türkçe Mineral kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. natural substance belonging to a group of inorganic (often crystalline) compounds which are found in the earth, that which is not animal or vegetable adj. of or pertaining to minerals, consisting of minerals n. mineral, natural substance belonging to a group of inorganic

Mineral

İngilizce Mineral kelimesinin Flemenkçe karşılığı.
zn. mineraal bn. mineraal, delfstoffen-

Mineral

n. natural substance belonging to a group of inorganic (often crystalline) compounds which are found in the earth, that which is not animal or vegetable adj. of or pertaining to minerals, consisting of minerals n. mineral, natural substance belonging to a group of inorganic

Mineral

Almanca Mineral kelimesinin Flemenkçe karşılığı.
mineraal ,delfstof

Mineral

normal sıcaklıkta doğada katı durumda birtakım maddelerle karışık ya da bileşik olarak bulunan ya da kimyasal yollarla elde edilen inorganik madde. içinde inorganik maddeler bulunan.

Mineral

Almanca Mineral kelimesinin Fransızca karşılığı.
n. minéral (m)

Mineral

Almanca Mineral kelimesinin İtalyanca karşılığı.
n. minerale (m)

Mineral

Almanca Mineral kelimesinin İspanyolca karşılığı.
n. mineral (m)

Mineral

Almanca Mineral kelimesinin Türkçe karşılığı.
i. mineral (n), maden (n)

Mineral

Portekizce Mineral kelimesinin Fransızca karşılığı.
1. (mineração) minéral (m) 2. (mineralogia) minerai (m)

Mineral

İspanyolca Mineral kelimesinin Fransızca karşılığı.
1. (minería) minéral (m) 2. (mineralogía) minerai (m)

Mineral

İspanyolca Mineral kelimesinin Almanca karşılığı.
n. mineral, erz a. mineralisch, mineral-

Mineral

Türkçe Mineral kelimesinin Fransızca karşılığı.
minéral/e, minéral [le]

Mineral

Türkçe Mineral kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Mineral adj. mineralisch

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Nefrit (mineral)
2 yıl önce

Nefrit, bir amfibol aktinoliti. Nefrit aslında bir mineral değil, aktinolit mineralinin bir çeşididir. Kimyasal formülü Ca2(Mg, Fe)5Si8O22(OH)2'dir. Nefrit...

Nefrit (mineral), British Columbia, Burma, Jadeit, Latince, Maori, Mineral, Wyoming, Yeni Zelanda, Yeşim, Çin
Silikat
2 yıl önce

Silikat, mineral grupları arasında en geniş gruptur. Her bir silikat minerali, yer kabuğunda en çok bulunan oksijen ve silisyum elementlerini içerir. Bunların...

Silikat, Mineral, Oksijen, Silisyum, Madde taslağı
Zirkonyum dioksit
2 yıl önce

yapısı ile nadir mineral baddeleyitdir. Yüksek derecede kübik kristal hali tazheranit minerali (Zr,Ti,Ca)O2 ve şüpheli bir mineral arkelit olarak doğada...

Yağ
2 yıl önce

esaslı yağlar mineral yağlar olarak sınıflandırılır. Benzin, mazot, gazyağı, parafin mumları gibi yağlar mineral yağlardır. Bu yağların mineral yağ olarak...

Yağ, Yağ
Kayaç
2 yıl önce

Kayaç, çeşitli minerallerin veya mineral ve taş parçacıklarının bir araya gelmesinden ya da bir mineralin çok miktarda birikmesinden meydana gelen katı...

Kayaç, Basınç, Bazalt, Dikit, Fosil, Granit, Havza, Kum, Mercanlar, Mermer, Mineral
Dundasit
6 yıl önce

Dundasit, nadir bir kurşun alüminyum karbonat mineralidir. Mineral, adını Dundas, Tazmanya, Avustralya'dan almıştır. Adelaide Proprietary tarafından Mine'da...

Dolomit
2 yıl önce

kalsiyum ve magnezyumlu karbonat birleşiminde meydana gelen bir mineral. Kırılgan bir mineral olup özgül ağırlığı 2,8 g/cm³ ve sertliği 3,5-4 arasındadır...

Dolomit, Kalsiyum, Karbonat, Magnezyum, Mineral, Madde taslağı
Kristalografi
2 yıl önce

Kristalografi mineralojinin bir dalı olup, minerallerin şekillerini ve iç yapılarını inceler. X ışınları ile yapılan yapi incelemelerinde, atom veya moleküllerin...

Kristalografi, Amorf katı, Atom, Fizik, Kimya, Kristal, Metalurji, Mineral, Mineraloji, Molekül, Seramik