Kamu Ekonomisi

Kısaca: Kamu iktisadı, KİT'lerin ve İDT gibi kamusal mal hizmet üretenlerin üretim için yaptıkları harcamalar, transfer harcamaları, yatırım harcamaları ve bunun yanı sıra gönüllü veya mecburi elde edilen gelirler arasındaki ilişkiyi ele alan iktisadın bir yardımcı dalıdır. Kamu maliyesi tüm kamusal mal ve hizmet üretenler için ve ürettikleri için ortaya çıkmıştır. ...devamı ☟

kamu ekonomisi
Kamu Ekonomisi

Kamu Ekonomisi ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: Kamu ekonomisi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Kamu ekonomisi
1 yıl önce

Kamu ekonomisi, kamusal malların üretimi ve finansmanı anlamına gelmekte olup, İktisat biliminin spesifik bir alt dalıdır. Kamu ekonomisi, Pigou'nun (1920)...

Maliye
2 yıl önce

kamu maliyesi, veya kamu ekonomisi, devletin mali faaliyetlerini inceleyen ve bu faaliyetlerin neden ve sonuçlarını araştıran bilim dalıdır. Kamu maliyesi...

Maliye, Ekonomi, Finans, Taslak
Kamu Yönetimi
2 yıl önce

Yaşamı", Toplumbilim, İktisat, Türkiye Ekonomisi, Mahalli İdareler (Yerel Yönetimler) gibi dersler de verilmektedir. Kamu Yönetimi bölümünün öğrenim süresi...

Kamu yönetimi, Devlet, Politika, Siyaset, Taslak
Sosyalist piyasa ekonomisi
2 yıl önce

getirdiği ekonomik reformlardan ortaya çıkan açık piyasa ekonomisi çerçevisinde ekonominin büyük oranda Kamu İktisadi Teşebbüsleri'nden oluşmasına dayanır. İdeolojik...

Sosyal piyasa ekonomisi
1 yıl önce

Sosyal piyasa ekonomisi, rekabet ekonomisi temeline dayalı olan; özgür girişimi, piyasa ekonomisi faaliyetleri içinde güvence altına alınmasını amaçlayan...

Avusturya ekonomisi
1 yıl önce

Avusturya ekonomisi, sosyal market ekonomisi olarak tanımlanmakla birlikte yapısal olarak Almanya ekonomisiyle benzerdir. 2004 yılında yapılan istatistiklere...

Geçiş ekonomisi
5 yıl önce

Geçiş ekonomisi devlet güdümlü ekonomi’den (planlı ekonomi) serbest ekonomi’ye geçiş yapmakta olan ekonomilere verilen teknik bir isimdir. Geçiş ekonomisine...

Türkiye ekonomisi
2 yıl önce

beşinci, Avrupa'nın altıncı büyük ekonomisidir ve Türk ekonomisi 2010 yılının ilk altı ayında %11 büyümüştür. Türkiye ekonomisi OECD içinde en büyük büyüme...