Kara Davut Osmanlı dönemi bilim adamı. Bursa'da vefat etmiş olup Bursa'da bir semte adını vermiştir. H. 948 - M. 1541'de doğmuştur. En meşhur eseri halk arasında Kara Davut olarak da bilinen Muvafık'ul Hayrat Li Neyl'il Berekat Fi Hizmet-i Saadat'dır.

Kara Davut

Kara Davut Osmanlı dönemi bilim adamı. Bursa'da vefat etmiş olup Bursa'da bir semte adını vermiştir. H. 948 - M. 1541'de doğmuştur. En meşhur eseri halk arasında Kara Davut olarak da bilinen Muvafık'ul Hayrat Li Neyl'il Berekat Fi Hizmet-i Saadat'dır. == Künyesi == Kara Davut İzmiti'dir. == Hayatı == Asıl adı Muhammed'dir. İzmit te doğduğu için, kendisine İzmiti ünvanı verilmiştir. Kanuni zamanın fütuhat ikliminde yaşamıştır. Mevlana Lütfi ve Müeyyedzade'den ilim ve irfan tahsil etmiştir. Vefatında tarih düşülürken " Meskenin pür nur ede Davud Efendi'nin Vedud" yazılarak tarih düşülmüştür. Bursa Yıldırım ilçesinde yaptırdığı camide medfundur. == Eserleri == * Şerh-i Delaili Hayrat *Telhisi Takriri Kavanin *Şerh-i Kaside-i Nuniye *Malumat (Akaid ve kelam üzerine Manasdır kütüphanesinde orijinal nüshası vardır.) } }

Kaynaklar

Vikipedi

Yanıtlar