Kas

Kısaca: Kas, vücutta bulunan, gelişmekte olan asıl hücreciklerin mezodermal tabakalarından oluşan, büzülebilen bir dokudur. Vücuttaki görevi güç oluşumu ve dış veya iç (organlar arası) hareket sağlamaktır. ...devamı ☟

Alm. Muskel (m), Fr. Muscle (m), İng. Muscle. Tellerden (fibrillerden) meydana gelen; vücudun, organların ve iç organların hareketlerini sağlayan; ayrıca vücudu tesbit eden yapılar.

Kasların normalde, sürekli, kısmi kasılmaları vardır, buna kas gerilimi(tonus) denir. Tesbit görevini bu yapar. Kaslar bütün görevlerini belirli hastalıklar dışında, sinirler aracılığı ile yerine getirirler.

Kaslar üç çeşittir: Düz kaslar, çizgili-iskelet kası, yürek kası.

1. Düz kas: Sindirim kanalları, kan damarları ve çeşitli iç organların yapılarında bulunurlar. Kasılma süreleri uzundur, kasılmış durumlarını az enerjiyle ve uzun süre muhafaza ederler. Düz kas hücresinin tek, oval ve soluk renkte, merkeze, yerleşmiş bir çekirdeği vardır. Bu kasın telcik (fibriler) yapısı düz ve eşit dağılmış olup, ışık kırma durumu bütün kısımlarında aynıdır. Bu yüzden, düz kas denmiştir.

Safrakesesi kanalında, barsakta ve böbrek ile mesane (idrar kesesi) arasındaki kanalda bulunan kaslarda, kendi kendilerine, kasılmak için lazım olan sinirsel uyartıyı (impuls) çıkarma kabiliyeti vardır. Bütün diğer düz kaslar sinirlerini otonom sinir sisteminden alırlar ve istek dışı çalışırlar.

İki çeşit düz kas bulunur: 1) Çok birimli düz kas: Her bir kas lifi için bir sinir lifi vardır. 2) Organların düz kası: Lifleri sık olduğundan her bir kas lifi için bir sinir lifi yoktur.

2. Çizgili-iskelet kası: Vücut ağırlığının % 40’ını teşkil eder. Kas lifi, 10-100 mikron çaplı, 1 mm ile 2-3 cm arası uzunluktadır. Refleks olaylarına katılır. Kasılırken yan ürün olarak ısı verirler. Bu ısı da ayrıca vücutta kullanılır. Hızlı, kısa süreli ve çoğunlukla isteğimiz dahilinde çalışırlar. Kas liflerinde kenarlara dizilmiş çok miktarda çekirdek bulunur. Her kas lifi kendine ait bir sinir lifine sahiptir. Kas lifleri (telleri) yüzleri miyofibrilden (telcikten) meydana gelir.

Bu telcikler de aktin ve miyozin parçacıklarından (flamanlarından) meydana gelmiştir. Bunlar protein yapısındadırlar. Her kas telciğinde 2500 miyozin 5000 aktin vardır. Bunların düzenli dizilmeleriyle enine çizgili görünüm arz ederler.

Miyozin parçacığında küçük çıkıntılar vardır. Bunlara çapraz köprüler denir. Bunlar sayesinde aktin, miyozin tarafından miyozinin merkezine doğru çekilir. Böylelikle kas kasılmış, boyu kısalmış olur.

3. Yürek kası: Birbiriyle ağ şeklinde birleşen çizgili tellerden meydana gelmiştir. Bunlar çizgili kaslardır. Fakat irade dışı çalışırlar. Bu kasların ritmik olarak kasılmasını sağlayan özel uyarı merkezi ve iletim yolları vardır. Yürek kası lifleri, birbiri ile diziler şeklinde birleşmiş olan bir dizi yürek kası hücresidir. Bitişik hücreler arasında yüzey farklılaşmasından meydana gelmiş zarlar vardır. Bunlar hücrelerin birbirine sıkıca bağlanmasını ve kasılmasını ve kasılma sırasında hücrelerin birbirlerinden ayrılmamasını sağlarlar. Bu zarların hücrenin dış yüzüne bakan zarlara oranla 400 kat daha fazla dirençli oluşu, kalbin bir noktadan uyarılmasına ve bunun yayılmasına imkan verir.

Bütün kaslarda enerji santralı olan mitekondriler ve diğer hücre elemanları bulunur. Ayrıca potasyum, kalsiyum, magnezyum ve az miktarda da sodyum iyonları vardır.

Kasın % 72-74’ü sudur. İçinde ATP (Adenozintrifosfat), fosfokreatin ve çeşitli enzimler bulunur. Organik fosfat türevleri, karbonhidrat ve lipitlerin ara metabolizması kaslara gerekli enerjiyi sağlar.

Kasların sadece birkaç lifinin uyarılmasıyla kısmi kasılmalar meydana gelir. Buna seğirme denir.

Tekrarlanan uyaranlara karşı kas lifinin elektriki cevabı, sinirlerinkine benzer. Hızla tekrarlanan uyaranlarla, kasılıcı mekanizmanın aktivasyonu herhangi bir gevşeme meydana gelmeden tekrar tekrar meydana gelir ve kasın uyaranlara verdiği cevaplar, bir tek devamlı kasılma doğuracak şekilde kaynaşır. Böyle bir cevaba tetanus veya tetanik kasılma denir.

Sağlam hayvan veya insanda sağlam iskelet kası, motor sinirlerinin uyarıldığı durumlar haricinde kasılmaz. Bu sinirlerin tahrib olması ile kasta atrofi (körelme) husule gelir. Buna en güzel misal, belden aşağısı felç olan paraplejik hastalarda alt uzuvlardaki kasların körelmesidir. Bir kırık sebebiyle uzun süre alçıda hareketsiz kalan kaslarda da tedbir alınmazsa körelme başlar.

Motor nöronların (hareket ettirici sinir hücreleri) her biriyle, bunun sinir verdiği kas liflerinin tamamı bir motor birim teşkil eder. Deney hayvanlarında ve insanda bu motor birimlerin faaliyetleri, elektromyografi yöntemi ile incelenebilir. Böylece kasların durumu hakkında bilgi edinilir.

Kas

Tellerden oluşan ve kasılarak vücut hareketlerini sağlayan organ ve bu organın telsi dokusu, adale:
"Kol kasları. Kalp kası."-

Kas

Muscle

Kas

İspanyolca Kas kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. cashbox, till; greenhouse, conservatory; socket; fund, amount of money set aside for a specific purpose

Kas

Türkçe Kas kelimesinin İngilizce karşılığı.
[Kas] n. quay, dock n. cashbox, till; greenhouse, conservatory; socket; fund, amount of money set aside for a specific purpose adj. muscular

Kas

Flemenkçe Kas kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. cashbox, till; greenhouse, conservatory; socket; fund, amount of money set aside for a specific purpose

Kas

Flemenkçe Kas kelimesinin Fransızca karşılığı.
1. (tuinbouwkunde) serre (f) 2. (bankwezen) guichet (m)

Kas

tellerden oluşan ve kasılarak vücut devinimlerini sağlayan organ ve bu organın telsi dokusu, adale.

Kas

Türkçe Kas kelimesinin Fransızca karşılığı.
muscle [le]

Kas

Türkçe Kas kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Muskel

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Kaş
2 yıl önce

Kaşlar, alın kemiğinin göz çukurunu sınırlayan tümsekleri üzerinde bulunan özelleşmiş kıllardır. Kaşlarda yer alan kıllar kalın ve kısadır ve burnun üst...

Kaş, Kaş
Kas kasılması
2 yıl önce

Kas kasılması veya kontraksiyon, kas dokusunda bulunan aktin ve miyozin arasındaki çapraz köprülerin kullanılması ile bir gerginlik yaratılması. Bu gerginlik...

Düz kas
3 yıl önce

Düz kas, istem dışı olarak çalışan ve çizgili olmayan kas türüdür. Kasılmaları otonom sinir sisteminin nörotransmitter aracılığıyla uyarması, hormon veya...

Düz kas, Anatomi, Kas, Taslak, Aorta
Kas sistemi
3 yıl önce

kalp kası) tamamen otonom çalışabilir. İnsan vücudunda üç çeşit kas bulunmaktadır. Bunlar; çizgili kas (ya da iskelet kası), düz kas ve kalp kasıdır. İskelet...

Kas sistemi, Anatomi, Bağışıklık sistemi, Dolaşım sistemi, Düz kas, Hayvan, Hormon sistemi, Kalp kası, Kas, Lenf sistemi, Omurgalılar
Gecikmeli kas ağrısı
6 yıl önce

Gecikmeli kas ağrısı veya geciken kas ağrısı, egzersizi takiben 24-72 saat arasında kendini gösteren ve 2-3 gün içerisinde hafiflemeye başlayan kas ağrısıdır...

Duchenne kas distrofisi
6 yıl önce

Duchenne kas distrofisi, X kromozomuna bağlı çekinik kalıtılan bir kas hastalığıdır. Her 3600 erkek çocuktan birinde görülür. Bacak ve kalça bölgesinden...

Düz kas hücresi
2 yıl önce

Düz kas hücresi, kas hücrelerinden biridir. Her hücre ip biçimindedir. İskelet kas hücresi ve kalp kası hücresinden farkı, kas hücrelerinin birbirinden...

Hücre, Hücre Bölünmesi, Ökaryot, Prokaryot, İnsan, Biyoloji, Hormon, Hücre, Kalp kası hücresi, Kas, Sindirim borusu, Taslak, İç organ, İdrar kesesi, Dölyatağı
5 Kasım
3 yıl önce

5 Kasım, Miladi takvime göre yılın 309. (artık yıllarda 310.) günüdür. Yıl sonuna kadar kalan 56 gün vardır. 1138 - Lý Anh Tông, 37 yıllık bir saltanata...

5 Kasım, 5 Kasım