Organ, biyolojide belirli bir görevi veya görevler bütününü yapan doku grubudur. Latince ''organum'' ("alet, araç") sözcüğünden türemiştir.

ORGAN (almanca) türkçe anlamı
1. i. organ (n)
2. ses (n)
ORGAN (inglizce) türkçe anlamı
3. i. organ
4. uzuv
5. alet
6. araç
7. org
8. örgüt
9. kuruluş
ORGAN (türkçe) anlamı
10. Canlı bir vücudun
11. belirli bir görev yapan ve sınırları kesin olarak belirlenmiş bölümü
12. uzuv:Bütün iç organlarım burkulur gibi oldu.- N. Cumalı. Bir görevi
13. bir işi yerine getirmekle yükümlü kuruluş.
14. 2. anlamı i.
15. müz. org
16. erganun
17. biyoloji örgen
18. uzuv
19. haber organı
20. araç
21. alet
22. vasıta. organ grinder latarnacı. organ loft kilisede org galerisi. organ stop org düğmesi. mouth organ ağız mızıkası. party organ parti organı.
23. org/organ
24. 3. anlamı organ. araç. vasıta. alet. org. kitle iletişim araçları. yayın organı.
25. 4. organ.
ORGAN (türkçe) anlamı
26. canlı bir vücudun belirli bir görev yapan ve sınırları kesin olarak saptanmış bölümü
27. örgen
28. üye
29. aygıt
30. uzuv
31. bir görevi
32. bir eylemi yerine getirmekle yükümlü kuruluş.
1. n. internal body part
2. musical instrument that makes sound by pressing air through a system of graduated pipes
3. any instrument that makes sound similar to an organ (but without the use of pipes)
4. n. organ
5. internal body part
6. instrument
7. agent
8. n. organ
9. member
agency,
ORGAN (türkçe) ingilizcesi
10. n. internal body part
11. musical instrument that makes sound by pressing air through a system of graduated pipes
12. any instrument that makes sound similar to an organ (but without the use of pipes)
13. n. organ
14. internal body part
15. instrument
16. agent
17. n. organ
18. member
agency,
Organ (almanca) ingilizcesi
19. n. internal body part
20. musical instrument that makes sound by pressing air through a system of graduated pipes
21. any instrument that makes sound similar to an organ (but without the use of pipes),
Organ tanım:
Kelime: or·gan
22. Söyleniş: 'or-g&
23. n
24. İşlev: noun
25. Kökeni: Middle English
26. partly from Old English organa
27. from Latin organum
28. from Greek organon
29. literally
30. tool
31. instrument
32. partly from Old French organe
33. from Latin organum
34. akin to Greek ergon work -- more at WORK
35. 1 a archaic : any of various musical instruments
36. especially : WIND INSTRUMENT b (1) : a wind instrument consisting of sets of pipes made to sound by compressed air and controlled by keyboards and producing a variety of musical effects -- called also pipe organ (2) : REED ORGAN (3) : an instrument in which the sound and resources of the pipe organ are approximated by means of electronic devices (4) : any of various similar cruder instruments
37. 2 a : a differentiated structure (as a heart
38. kidney
39. leaf
40. or stem) consisting of cells and tissues and performing some specific function in an organism b : bodily parts performing a function or cooperating in an activity the eyes and related structures that make up the visual organs
41. 3 : a subordinate group or organization that performs specialized functions the various organs of government
42. 4 : PERIODICAL
43.
ORGAN (türkçe) fransızcası
1. organe [le]
ORGAN (türkçe) almancası
1. n. Glied
2. Organ
Organ (ingilizce) italyancası
1. s. (Anat
2. Biol) organo
3. armonium
4. organetto
5. giornale
6. pubblicazione
Organ (ingilizce) ispanyolcası
1. s. órgano
2. órgano de viento
3. órgano tubular
4. víscera
5. organismo
Organ (ingilizce) portekizcesi
1. s. órgão (do corpo)
2. aparelho
3. órgão (instrumento musical)
4. cortejador
Organ (ingilizce) flemenkcesi
1. zn. orgel
2. werktuig
3. orgaan

Organ hakkında bilgiler

Bu sayfa, online kullanıcı topluluğu tarafından oluşturulan ve düzenlenen özgür ansiklopedi projesi Wikipedia'nın Türkçe versiyonu Vikipedi'deki Organ maddesinden faydalanılarak veya ilgili madde birebir kopyalanarak hazırlanmıştır. Bu makale, GNU Özgür Belgeleme Lisansı ilkeleri kapsamında, Vikipedi sitesi kaynak gösterilerek özgürce kullanılabilir.

Organ nerede?

Organ haritadaki konumu
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Dişi Organ

Dişi organ, Ginekeum olarak da bilinir, Angiosperm çiçeğinin en iç dairesini meydana getiren pistillerin toplamı. Bir pistil ovaryum, stilus (dişicik borusu) ve stigma olmak üzere 3 kısımdan oluşmaktadır.

Fantom Organ

Ampütasyon veya duyusal yollardaki bir müdahaleden sonra, insanın bir organını hâlâ taşıdığı yanılgısı devam edebilir. Kol ve bacaklarla ilgili olarak, bu durum "fantom organ" fenomenine yol açabilir. Fantom organ hissi normal durumlarda genellikle yoktur, ama psikolojik stres veya ...

Burun (organ)

Burun, anatomik olarak, yüz üzerinde alınla üst dudak arasında bulunan, dışa çıkıntılı, iki delikli koklama ve solunum organıdır.

Cilt (Organ)

*``Diğer anlamları için Cilt makalesine bakınız.``

Homolog Organ

Homolog organ, embriyonik gelişim kökenleri benzer ancak aynı görevi yapmak zorunda olmayan organlar.

Organ (anatomi)

Organ, biyolojide belirli bir görevi veya görevler bütününü yapan doku grubudur. Latince ``organum`` ("alet, araç") sözcüğünden türemiştir.

Organ Sistemi

Organ, biyolojide belirli bir görevi veya görevler bütününü yapan doku grubudur. Latince organum ("alet, araç") sözcüğünden türemiştir.

Dil (organ)

Dil (lingua, tongue), Ağız içinde bulunan ve 5 duyudan "tad alma" yı gerçekleştiren kaslardan yapılmış organdır. Ayrıca yiyecekleri çiğneme ve yutma işlemine yardım eder, insanlarda