Kataliz

Kısaca: Katalizorun kimyasal bir tepkimede hiçbir değişime uğramaksızın tepkimenin gerçekleşmesini ve/veya hızının değişmesini sağlayan etkidir. Maddenin kendisinde kesinlikle hiçbir değişim olmaz. Tepkimeye giriş kimyasının aynısıyla çıkar. ...devamı ☟

Katalizorun kimyasal bir tepkimede hiçbir değişime uğramaksızın tepkimenin gerçekleşmesini ve/veya hızının değişmesini sağlayan etkidir. Maddenin kendisinde kesinlikle hiçbir değişim olmaz. Tepkimeye giriş kimyasının aynısıyla çıkar. }

kataliz

Bir maddenin kimyasal bir tepkimede hiçbir değişmeye uğramadan tepkimenin olmasını veya hızının değişmesini sağlayan etkisi.

kataliz

Türkçe kataliz kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. catalysis

kataliz

bir maddenin kimyasal bir tepkimede hiçbir değişmeye uğramadan, tepkimenin olmasını ya da hızının değişmesini sağlayan etkisi.

kataliz

Türkçe kataliz kelimesinin Fransızca karşılığı.
catalyse [la]

kataliz

Türkçe kataliz kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Katalyse

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Kataliz
2 yıl önce

üzerinde yaptığı bu değişikliğe kataliz denir. Kataliz olayı, katalizör ve reaktantlar aynı fazda ise homojen kataliz (ör: gaz-gaz, sıvı-sıvı, katı-katı)...

Wilhelm Ostwald
2 yıl önce

Elektrokimya Enstitüsü'nün başına getirildi (1898). Özellikle elektrolitler ve kataliz üstüne çalışmalarıyla tanındı. 1888 yılında elektrolitlerin iyonlaşmasına...

Paul Sabatier
6 yıl önce

yılında Toulouse Üniversitesi'nde profesör oldu. Çalışmalarının büyük kısmı kataliz olayları üstünedir. Senderens ile birlikte, indirgenmiş nikelin katalitik...

Paul Sabatier, 14 Ağustos, 1854, 1870, 1884, 1912, 1941, 5 Kasım, Fransız, Hidrokarbon, Kimyager
RNA dünyası hipotezi
2 yıl önce

DNA gibi bilgi depolayabilen ve proteinler (enzimler) gibi tepkimeler kataliz eden RNA hücresel veya ön hücresel yaşamın kurulmasını sağlamış olabilir...

Aktivasyon enerjisi
2 yıl önce

katalizör yardımıyla bir tepkimenin aktivasyon enerjisi düşürülebilir. Kataliz, aktivasyon enerjisini değiştiren tek yöntemdir. Katalizör Termodinamik...

Katal
2 yıl önce

Uluslararası Birimler Sisteminde, enzim aktivitesi ölçü birimidir. Katal kelimesi kataliz kelimesinden türetilmiştir. Ast ve üst katları diğer SI birimlerinin gibidir...

Enzim
2 yıl önce

Enzimler, kataliz yapan (yani kimyasal tepkimelerin hızını artıran) biyomoleküllerdir. neredeyse tüm enzimler protein yapılıdır. Enzim tepkimelerinde...

Enzim, A vitamini, Bir gen bir enzim hipotezi, Biyolojik, Canlı, Gen, Hücre, Katalizör, Koenzim, Mide, Protein
Ribozim
2 yıl önce

katalize eden (tezgenleyen) bir RNA molekülüdür. Birçok doğal ribozim ya kendi fosfodiester bağlarından birinin hidrolizini (suyla kesimini) katalize...