KAVIM (türkçe) anlamı
1. (Bak Kavm)
KAVIM (türkçe) anlamı
2. budun
KAVIM (türkçe) ingilizcesi
1. [Kavim]n. peoples
2. n. tinder
3. touchwood
4. punk
5. spunk
KAVIM (türkçe) fransızcası
1. ethnie [la]
KAVIM (türkçe) almancası
1. das Volk
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Tubba (kavim)

Tübba Kavmi, Tubba Halkı veya Tubb Halkı, Kuran'da adı gçeen halklardan biridir.

Saba (kavim)

Saba halkı, tarihi Saba Krallığı'nda yaşamış halk. Kuran-ı Kerim'de bazı ayetlerde bu halktan "Sebe" halkı olarak bahsedilmektedir. Milattan önce 2500'lere kadar uzanan bir geçmişi vardır.

Ressler (kavim)

Ress Halkı ya da Ress Kavmi, Kuran'da helak edilen kavimlerden biri olarak bahsi geçen ve günümüzde Suudi Arabistan'ın El Kasım bölgesindeki Er-Ress şehrinde yaşamış olan halk. Bir başka rivayete göre bu halkın günümüzde Türkiye sınırları içinde olan Hatay'da yaşadığı ...

Emir

Emir, Müslüman Ortadoğu ülkelerinde bey, askeri komutan, vali ya da yüksek rütbeli subay. Zaman zaman askeri önderler için kullanılan emirü'l-müminin unvanını, büyük olasılıkla Kuran'daki Allah'a, peygambere ve aranızda komuta yetkisiyle donatılanlarla (ulu'l-emr) itaat et ...

Folk

Halk, bir milleti oluşturan çeşitli toplumsal kesimlerden veya meslek gruplarından oluşan insan topluluğuna denir. Halkı milletten ayıran en önemli fark; halk, bir toplumda halen yaşamakta olan çeşitli toplum kesimlerini kapsamaktadır.

Irk

Irk, bir canlı türünde aynı karakteri taşıyan canlıların oluşturduğu alt bölüm. Aynı türün çeşitli üyelerinden birine diğerine nazaran fenotipik bakımdan daha fazla benzer olan bireyler topluluğudur.

Tat

Tat, mistik özellikleri olan,tarih boyunca yaşadıkları topraklardaki dini, siyasal düzeni etkilemiş olan, köklü bir kavim.

Kurgan

Kurgan - Türk ve Altay kültüründe kutsal mezar, türbe. Korgan olarak da söylenir.İçinde ulu ve kutlu kişilerin yattığı dikkat çekici gömüt. Eski Türk geleneklerinde genellikle yığma tepeler ve höyükler şeklindedir. Genelde devlet yöneticisi olanlar için yapılmışlardır. ...