Kelbiler

Kelbiler. Sicilya'ya 948-1052 yılları arasında egemen olan Arap hanedan.

Kelbiler

} Sicilya'ya 948-1052 yılları arasında egemen olan Arap hanedan. Hanedan'ın kurucusu 917-936 yılları arasında Fatımiler'in Sicilya Valisi olan Salim bin Ebí Reşid'in damadı Hasan bin Ali İbn'Ebi-lHüseyin Kelbí'dir. Arapların Sicilya'daki 33. valisi olan adıgeçen 7 Mayıs 952'de Calabria bölgesinde büyük bir Doğu Roma ordusunu imha etmiş, 953'te yerine geçen oğlu vasıtasıyla hanedan devam etmiştir. 1036-1052 arasında Kelbiler Ziriler'e bağlı yaşadılarsa da, 1052'de Vali İbnü Sümme Ziri egemenliğini reddetti ve adanın bir kısmını Normanlar'a bıraktı. Böylece Sicilya'nın Normanlarca fethi süreci başladı.

Yanıtlar