Adenozin Trifosfat

Kısaca: Adenozin 5'-trifosfat, hücre içinde bulunan çok işlevli bir nükleotittir. İngilizce Adenosine Triphosphate'dan ATP olarak kısaltılır, en önemli işlevi hücre içi biyokimyasal reaksiyonlar için gereken kimyasal enerjiyi taşımaktır. Fotosentez ve hücre solunumu (respirasyonu) sırasında oluşur. ATP, bunun yanısıra RNA sentezinde gereken dört monomerden biridir. Ayrıca ATP, hücre içi sinyal iletiminde protein kinaz reaksiyonu için gereken fosfatın kaynağıdır. ...devamı ☟

Adenozin Trifosfat
Adenozin Trifosfat

ADENOZİN TRİFOSFAT (ATP) adenozin difosfatın fosforillenmesiyle meydana gelen trinükleotit. Hayvan, bitki ve mikroorganizmalarda, enzimlerin katalizleyici etkisiyle gelişen bu koenzim enerji yönünden oldukça zengindir. Yüksek enerji kaynağı olan ATP; üç fosfat grubu, beş karbonlu bir şeker olan riboz ve adenin denen azotlu bir maddeden meydana gelmiştir. ATP molekülünün vazifesi, besin maddelerinin yakılmasıyla açığa çıkan enerjiyi, enerji harcayan hücre içi hadiselere taşımaktır. ATP, hücrenin kimyasal, osmoz ve elektriksel aktivitesini yerine getirmesi için adenozin trifosfataz (ADP) enzimiyle anorganik fosfata veya adenozin monofosfat (AMP) ile anorganik pirofosfata dönüşür.

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Adenozin Trifosfat
3 yıl önce

Adenozin 3'-trifosfat, hücre içinde bulunan çok işlevli bir nükleotittir. İngilizce Adenosine Triphosphate'den ATP olarak kısaltılır. En önemli işlevi...

Adenozin trifosfat, ADP, Adenozin difosfat, Adenozin monofosfat, Anaerobik, Biyokimya, Enzim, Fermantasyon, Fotosentez, GTP, Glikoliz
Adenozin Difosfat
2 yıl önce

reaksiyonlarda ATP ADP'ye dönüşür. Nükleozitler Nükleotitler DNA RNA Not : Atp (Adenozin trifosfat) idir.yuani 1 fosfat fazldır adp ise (Adenozin difosfat)...

Adenozin difosfat, ATP, Adenin, Biyokimya, DNA, Hücre, Nükleotid, Nükleotit, RNA, Riboz, Taslak
Nükleozit trifosfat
2 yıl önce

trifosfat, üç fosfatlı bir nükleotittir. Doğal nükleotit trifosfatlar arasında adenozin trifosfat (ATP), guanozin trifosfat (GTP), sitidin trifosfat (CTP)...

Siklik adenozin monofosfat
2 yıl önce

Siklik adenozin monofosfat, ('siklik AMP veya 3'-5'-siklik adenozin monofosfat) (İngilizce Cyclic adenosine monophosphatedan) kısaltma cAMP, ve cyclic...

Siklik adenozin monofosfat, AMP, Adenozin monofosfat, Adrenalin, Enzim, Glikojen, Glikoz, Hormon, Hücre zarı, Kalsiyum, Karaciğer
Adenin
3 yıl önce

nükleosit olan adenozin'i, deoksiriboz'a bağlandığında deoksiadenozin'i oluşturur. Adenozine üç fosfat grubu bağlanınca adenozin trifosfat (ATP) oluşur...

Adenin, Adenozin trifosfat, B vitamini, DNA, Deoksiriboz, Nükleotid, Pürin, RNA, Riboz, Timin, Urasil
Paul D. Boyer
6 yıl önce

Utah - ö. 2 Haziran 2018), Amerikalı kimyager. John E. Walker ile adenozin trifosfat biyosentezini temel alan enzim mekanizmasına yönelik çalışmalarından...

ATP
3 yıl önce

ATP kelimesinin farklı anlamları: Adenozin trifosfat, ATP kısaltmalı, hücre içinde bulunan çok işlevli bir nükleotittir. Aydınlık Türkiye Partisi Airline...

Adenozin trifosfat, ADP, Adenozin difosfat, Adenozin monofosfat, Anaerobik, Biyokimya, Enzim, Fermantasyon, Fotosentez, GTP, Glikoliz
Bacteriorhodopsin
3 yıl önce

tarafından üretilen proton motive kuvveti, ATP sentaz tarafından adenozin trifosfat (ATP) oluşturmak için kullanılır. ^ Nicholls, David G. (1992). Bioenergetics...