Kocatepe Camii

Kısaca: Ankara’da Cumhuriyetten sonra inşa edilen en büyük cami.İlk olarak 1944’te çalışmalar başlatıldı. 1957 yılında merhum Başbakan Adnan Menderes’in direktifi ile Kocatepe’de bu câmi ve diyanet sitesi yapılması uygun bulundu. ...devamı ☟

Kocatepe Camii
Kocatepe Camii

Ankara’da Cumhuriyetten sonra inşa edilen en büyük cami.

İlk olarak 1944’te çalışmalar başlatıldı. 1957 yılında merhum Başbakan Adnan Menderes’in direktifi ile Kocatepe’de bu cami ve diyanet sitesi yapılması uygun bulundu. Birinci proje sırasında temeli atılan diyanet hizmet binası, 1964 yılında tamamlandı. 1967 yılında açılan ikinci proje yarışması neticesinde aynı yıl caminin temeli atıldı. İki sene sonra alt katı ibadete açıldı. 1981 yılında Diyanet Vakfına devredilen inşaat, 1986’da tamamlanarak ibadete açıldı.

On altıncı yüzyıl estetiği ile 20. yüzyıl teknolojisi birleştirilerek inşa edilen cami, dört minaresi ile Selimiye’yi, merkezi ve yarım kubbeleri ile Sultan Ahmed Camiini hatırlatır. 64x67 m (4288 m2) ölçüsündeki caminin harem kısmı, 48.5 yüksekliğinde, 25.5 metre çapında bir kubbe ile örtülüdür. Ana kubbe etrafında 4 yarım kubbe vardır. Bu yarım kubbeler, 12 kubbeyle genişletilmiştir. Kubbeler kurşunla kaplatılmıştır. 2400 m2lik alanı kaplayan revaklı avlu 26 kubbe ile örtülüdür. Bir ana 4 yan kapısı vardır.

Modern bir konferans salonu, otopark, süpermarket, idari büro gibi yan bölümleri, gasilhaneleri ve selsebilleri ile cami modern mimariye göre klasik üslubla inşa edilmiştir.

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Kocatepe Camii Resimleri

Faysal Camii
1 yıl önce

43 ülkeden gelen 17 proje arasından, Vedat Dalokay'ın 1957 yılında Kocatepe Camii Proje Yarışması'nda da seçilen fakat yapılamayan projesi, Pakistan hükûmetinin...

Türkiye'de cami mimarisi
1 yıl önce

değeri olan camiler ortaya çıkmadı. Buna en önemli iki istisna Kocatepe Camii ve TBMM Camii Kompleksi’dir. Birbiriyle sürekli tartışma içinde olan iki farklı...

Hüsrev Tayla
5 yıl önce

İstanbul) Türk mimar. En çok Ankara’da yer alan Kocatepe Camii ve İstanbul’da yer alan Şakirin Camii tasarımlarıyla tanınmıştır. 1925 yılında Bursa’da...

Doğan Tekelioğlu
5 yıl önce

uygulama fırsatı bulunmaya Kocatepe Camii projesidir. 1967 yılında inşası başlayan ve ancak 1987 yılında tamamlanabilen Kocatepe Camii projesinin ilk tasarımını...

Fatin Uluengin
5 yıl önce

Fatin Uluengin Türk mimar. En çok Ankara’da yer alan Kocatepe Camii tasarımıyla tanınmıştır. Ayrıca Osmanlı mimarisi’nin klasik yapı detayları alanında...

TBMM Camii Kompleksi
5 yıl önce

yılında tasarımına başlanan ve ancak 1987 yılında tamamlanabilen Kocatepe Camii’nin yarattığı modern-geleneksel; laik-dindar; modern-postmodern tartışmaları...

Moda Camii
1 yıl önce

Moda Camii, Gülbahçesi Camii de denilen mabedin yerinde bir zamanlar çeşitli güllerin yetiştiği bir bahçe vardı. 1962’de buraya Moda Camii yapılmış ve...

Moda Camii, 1962, 1982, Mimarlık, Taslak, Hattat Hamit
Kâğıthane Camii
5 yıl önce

Sadabad Camii (Kağıthane Camii de denir), İstanbul'da, Kâğıthane Deresi'nin kenarında cami. İlk Kâğıthane camisi III. Ahmed zamanında yapıldı. III. Selim...

Kâğıthane Camii, 1862, Abdülaziz, Cami, I. Mahmut, III. Ahmet, Minare, Selim III, İstanbul, Kâğıthane Deresi