Kolit

Kısaca: Kalınbarsağın iltihâbî hastalıklarına genel olarak verilen ad. Birçok hastalıkları, kolit adı altında incelemek mümkündür. Amipli ve basilli dizanteri, kalın barsak veremi, ülseratif kolit, spazmodik kolon, iskemik kolit gibi hastalıklar bu arada sayılabilir. ...devamı ☟

Kalınbarsağın iltihabi hastalıklarına genel olarak verilen ad. Birçok hastalıkları, kolit adı altında incelemek mümkündür. Amipli ve basilli dizanteri, kalın barsak veremi, ülseratif kolit, spazmodik kolon, iskemik kolit gibi hastalıklar bu arada sayılabilir.

İrritabl ya da spastik kolon, emosyonel faktörlere sekonder olan ve sık rastlanan bir barsak fonksiyonu bozukluğudur. Karın ağrısı çok kere palpasyonla teşhis edilebilen sigmoid kolon spazmından ötürü, sol iliak fossa'da hissedilir. Bazan ufak dışkılı ve müküslü diyare, bazan da konstipasyon vardır; diğer psikosomatik bozukluklar da mevcut olabilir. Tedavi bu durumun temelindeki stress ve kişisel çatışmaların değerlendirilmesiyle giderilmesine yönelmelidir; diyare ve konstipasyon için ise semptomatik tedavi gerekebilir. Prognoz, hastanın hayat tarzını değiştirme ve çatışmalarını çözümlemedeki başarısına bağlıdır.

Bkz. Psikosomatik bozukluklar ve ülseratif kolit.

Had kolitler, mikroorganizmalara, beslenme hatalarına (midenin haddinden fazla yiyecek doldurulmasına, fazla meyve veya bozulmuş yemeklerin yenilmesine) bağlı olarak ortaya çıkar. Bulantı kusma, ishal, iştahsızlık ve halsizlik söz konusudur. Sulu bir diyet uygulanır, uygun ilaçlar verilir.

Müzmin kolitlerin ise en sık rastlanan sebepleri; müzmin barsak enfeksiyonları, hazımsızlık, alerjik besin tahammülsüzlüğüdür.

Crohn hastalığı, en çok ince barsağın son kısmında yerleşirse de, kalın barsağı da tutabilir. Karın ağrıları, ishal, kilo kaybı ve ateş ilk görülen belirtileridir. Teşhisi, röntgen filmleriyle konulur. Crohn hastalığında vücuttaki diğer organ ve sistemlerle ilgili belirtiler de görülür. Crohn hastalığında; barsaklarda daralma ve tıkanıklıklar, fistüller, abseler, barsak delinmeleri, barsak kanamaları ve hatta kanserleşme dahi görülebilir. Hastalığın sebebi belli olmayıp, belirtileri barsak iltihabı şeklindedir.

Ülseratif kolit, psikolojik bozukluklarla yakından ilgilidir. Çevreye uyma güçlüğü içinde bulunan, şahsiyetlerini çevrelerine kabul ettirememiş, beğenmediği kişilerle birlikte yaşamak zorunda kalan ve kabiliyetlerine uygun mevkilere ulaşmayan kişilerde çok görülür. Psişik değişiklikler, kalın barsaklarda bazan hareket azlığı, bazan da hareket fazlalığına yol açar. Hareket fazlalığı sonucu kalın barsak mukozasında kanamalar ortaya çıkar. Ayrıca bu hastalarda bir dereceye kadar allerji mekanizmasının da rolü söz konusudur. Hastalık, ataklarla seyreder, bazan yıllarca sakin kalabilir. Uzun süren vak’alarda kalın barsakta kanserleşmenin meydana geldiği tespit edilmiştir. Ülseratif kolit, daha ziyade 15 ila 35 yaşlar arasında görülürse de bazan 50 yaşından sonra da ortaya çıkabilmektedir. Kalın barsakta yaygın nekrotizan (dokuları öldüren) bir iltihap bulunur. Hastada diyare (ishal), makattan olan kanamalar, karınağrıları, zayıflama ve bitkinlik söz konusudur. Kabızlıkla karakterize ara devreleri de vardır. Hafif ve orta şiddetteki vak’alarda, antibiotik koruyuculuğu altında steroid tedavisi uygundur. Bu arada hastanın diyeti de ayarlanmalıdır. Salazopyrine, vak’aların % 30-40 kadarında iyi sonuç vermektedir. Bu hastalığın tedavisinde en mühim husus, psikolojik tedavidir. İyi bir psikoterapi ile tam şifa mümkündür. Diyet olarak da hastaya sellülozu az, baharatsız, yumuşak yiyecekler verilir.

İskemik kolitte ise, kalın barsağı besleyen damarlardaki yetersizlik neticesi, kalın barsağın bir kısmında nekroz (doku ölümü) ve kanamanın meydana gelmesi söz konusudur. Hastada ishal ve karın ağrısı vardır. Barsak delinip, hayatı tehdit edebilir.

kolit

Kalın bağırsak iltihabı.

kolit

Türkçe kolit kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. colitis

kolit

kalınbağırsak yangısı.

kolit

Türkçe kolit kelimesinin Fransızca karşılığı.
colite [la]

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Kolit
3 yıl önce

olabilir. Ülseratif kolit Crohn hastalığı Bulaşıcı kolit Kimyasal kolit Mikroskopik kolit Hemorajik kolit (en:Hemorrhagic colitis) İskemik kolit (en:ischemic...

Ülseratif Kolit
6 yıl önce

Ülseratif kolit (UK), inflamatuar bağırsak hastalığı (IBH)'nın bir şeklidir. Ülseratif kolit ülserler ve açık yaralar ile seyreden, kalın bağırsakları...

Bağırsak
3 yıl önce

ülseratif kolit bağırsakları etkileyen otoimmün hastalıklardandır. Crohn hastalığı tüm gastrointestinal kanalı etkileyebileceği gibi, kolit sadece kalın...

Crohn hastalığı
6 yıl önce

kanıtlanamamıştır. Bir diğer kronik iltihabi bağırsak hastalığı olan ülseratif kolit ile beraber bu grubun ana öğelerini oluştururlar. Her yıl 100.000 kişiden...

Crohn hastalığı, Hastalık
Metronidazol
3 yıl önce

C. difficile kolit (psödomembranöz kolit)’in az bir çeşidi için ilk antibiyotik tedavisi oral metronidazol ve vancomycin’dir. Bu kolit’in tedavisi için...

Hindistan cevizi
3 yıl önce

sistemi rahatsızlıklarının tedavisinde oldukça etkilidir. Hazımsızlık, kolit, mide ülseri, ishal, kusma, gaz, dizanteri gibi rahatsızlıklara karşı da...

Hindistan cevizi, Arecaceae, Beyaz, Bilimsel sınıflandırma, Binominal nomenklatür, Bitki, Carolus Linnaeus, Liliopsida, Magnoliophyta, Meyve, Palmiye
Bağırsak iltihabı
6 yıl önce

koşulların oluştuğu hastalık. Crohn hastalığı ve ülseratif kolit ana iki türüdür. Ülseratif kolit kalın bağırsak ve rektumu etkilerken, Crohn hastalığı bağırsakların...

Karın ağrısı
3 yıl önce

apandisit, gastrit, özofajit, divertikülit, Crohn hastalığı, ülseratif kolit, mikroskopik kolit Tıkanma: fıtık, intususepsion, volvulus, ameliyat sonrası adezyonlar...