Karşılıklık teorisi ve Kompleksite teorisi ile aşağıdakilerden biri kastedilmiş olabilir:

Kompleksite teorisi

Kompleksite teorisi ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: Karmaşıklık teorisi

Yanıtlar