Nancy Hartsock

Nancy Hartsock (1943 doğumlu) feminist filozoftur. Feminist epistemoloji ve feminist duruş teorisi alanındaki çalışmalarıyla, özellikle de Melanie Klein`in psikoanaliz ve Oedipus kompleksi üzerine kuramlarını birleştiren "Feminist Duruş" adlı makalesi ile tanınır.

Duruş teorisi Marksizm çıkışlıdır ve proletaryanın toplumsal ilişkiler üzerine ayırt edici, farklı bir perspektifi olduğunu ve yalnızca bu perspektifin gerçeği açığa çıkardığını iddia eder. Hartsock, proletaryanın endüstriyel emeği ile kadınların ev içi emeği arasında analoji kurarak; kadınların da ayırt edici bir duruşu olduğunu göstermeye çalışır.

Hartsock halen Washington Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi`nde profesör olarak ders vermektedir.

Kitapları

  • ``Money, Sex, and Power: Toward a Feminist Historical Materialism``, Northeastern University Press, 1986.
  • ``The Feminist Standpoint Revisited``, Westview Press, 1999, ISBN 0-8133-1558-1.
  • ``Postmodernism And Political Change``, Routledge, 1999.
  • ``Building Feminist Theory`` (editörlerinden biri)


Kaynaklarfeminizm-taslak

Kaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.