Ataerkillik

Kısaca: Ataerkillik, erkek otoritesine dayanan bir tür toplumsal örgütlenme düzenidir. Bu düzenin temelini erkeğin üstünlüğü fikri oluşturur; soy erkekler tarafından belirlenir, hakimiyet erkeklerindir. Bu toplumlarda erkeklere kadınlardan daha çok saygı gösterilir. Bu erkek üstünlüğü ilkesi etrafında, toplumun kültürü, adetleri, inancı ve mitolojisi, anaerkil düzenli toplumunkinden farklı bir biçim oluşturur. ...devamı ☟

Ataerkillik, erkek otoritesine dayanan bir tür toplumsal örgütlenme düzenidir. Bu düzenin temelini erkeğin üstünlüğü fikri oluşturur; soy erkekler tarafından belirlenir, hakimiyet erkeklerindir. Bu toplumlarda erkeklere kadınlardan daha çok saygı gösterilir. Bu erkek üstünlüğü ilkesi etrafında, toplumun kültürü, adetleri, inancı ve mitolojisi, anaerkil düzenli toplumunkinden farklı bir biçim oluşturur.

``Ataerkillik`` kelimesi Türkçe kökenlidir. Türkçe`ye Fransızca`dan geçmiş olan ve batı dillerinde Ataerkillik manasında kullanılan patriarka kelimesi ise Latince ``patria`` (baba) ve Yunanca ``achein`` (hükmetmek) kelimelerinden türemiştir. ataerkilliğe dayanan, ata erki temelli olan oluşumlara "ataerkil" veya "patriarkal" denir.

Modern dünyada dahi ataerkilliğin hakimiyeti neredeyse tartışılmazdır. Ataerkillik, maço kültürün yaygınlaşmasına da zemin hazırlamıştır. Bazı tarihçilere göre ataerkillik (partiyarka) dünya toplumlarına egemen olmadan önce bazı toplumlarda bazı toplumlar anaerkil bir düzene sahipti, bazılarında da cinsiyet egemenliği bulunmamaktaydı.

Ataerkillik, PEDERŞAHİLİK de denir. blş. i. (pederşahi’den pe-dersahi-iik). Sosyol. Esk. Erkeğin hakim olduğu aile. Eşanl. ATAERKİ. — ANSiKL. Sosyol. Pederşahilik. Ana ba­ba ve çocuklardan kurulu aile birliği, bu­günkü biçimini alıncaya kadar, tarih bo­yunca birçok değişiklik geçirdi. Bazı top­lumlarda kadının soyundan gelen aile ya­kınları esas akraba sayılıyordu. Maderşahi (anaerkil) denen bu aile türü yanında esas akrabalığın baba soyundan geldiğini kabul eden babanın hakim olduğu pederşahi (ata­erkil) aile türü doğdu. Pederşahi ailede, babanın (aile erkeğinin) bağlı bulunduğu totem esastır. Bütün aile o totemi tanır. Tek tanrıcı dinlerin hepsi pedarşahi aile tü­rünü benimsedi. Eski anadolu halkları da­ha çok anaerkil aile geleneğini sürdürü­yordu. Bugün bütün müslüman ülkelerde babanın aile reisi olduğu pederşahi aile düzeni vardır. Türklerde de bu aile gele­neği geçerlidir.

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Anarko-Feminizm
5 yıl önce

ve ataerkilliği hiyerarşinin ve dolayısıyla da toplumun temel problem kaynağının bir görünümü olarak değerlendirir. Anarko-feministler ataerkillik ve...

Anarka-feminizm, Agorizm, Anarko-primitivizm, Anarko-sendikalizm, Anarşist komünizm, Anarşist sembolizm, Anarşizm, Ataerkillik, Barut komplosu, Bireyci anarşizm, Feminizm
Sosyalist Feminizm
1 yıl önce

cinselliğe de yer veren sosyalist feminizm, çağdaş toplumlarda kapitalizm ve ataerkilliğin karşılıklı olarak birbirlerini destekleyerek kadınların ezilmesini sürdüren...

Sosyalist Feminizm, Sosyalist feminizm, CEDAW, Ekofeminizm, Erkek Düşmanlığı, Feminist teoloji, Feminizm, Fransız feminizmi, Kadın, Kadınizm, Kapitalist
Radikal feminizm
1 yıl önce

ataerkillik olarak tanımlamışlardır. Radikal feminizm, toplumda temel kötülüğün toplumun üzerinde şekillendiği kadına yönelik baskı (veya ataerkillik)...

Radikal feminizm, CEDAW, Ekofeminizm, Erkek Düşmanlığı, Felsefe Portalı, Feminist teoloji, Feminizm, Fransız feminizmi, Kadınizm, Kültürel feminizm, Lezbiyen feminizm
Anaerkillik
1 yıl önce

tarihçilere göre ataerkillik (partiyarka) dünya toplumlarına egemen olmadan önce anaerkil toplumlara rastlamak mümkündü. Anasoyluluk Ataerkillik Czaplicka,...

Anaerkillik, Adet, Ataerkillik, Fransızca, Latince, Mitoloji, Türkçe, Yunanca, Jinekokrasi, Matrilokalite, Partiyarka
Gerçeğin Parçaları
1 yıl önce

bağları, dedikodunun gücü ve hızı, kendi kendine yeterlilik, yoksulluk ve ataerkillik gibi birbiriyle ilişkili temaları araştırıyor. Film, 2010 Sundance Film...

Cinsiyetçilik
1 yıl önce

türü olmasına rağmen kavram, yakın zamanda yaygınlaşmıştır. Anaerkillik Ataerkillik Feminizm Heteroseksizm Homofobi Kadın cinayeti Maskülizm Maşizm Pembe...

Cinsiyetçilik, Aile, Aktivizm, Anaerkillik, Ataerkillik, Cinsiyet, Din, Erkek, Etik, Eşcinsel, Felsefe
Paternalizm
1 yıl önce

soyluluk durumuna sebebiyet verir. Toplum içerisinde soyluluğu, aile içinse ataerkilliği savunan bir yönetim sistemi olan Paternalizmin modern zamanlardaki en...

Tori Amos
1 yıl önce

Hawley adında bir kızları vardır. Amos, şarkı sözlerinde cinsellik, din, ataerkillik ve kişisel trajedi gibi konuları işler. Büyük başarı kazanmış şarkıları...

Tori Amos, 1963, 1988, 1992, 1994, 1996, 1998, 1999, 2001, 2002, 2003