Kontrol kelimesi temel olarak iki anlamda kullanılır:== Teknoloji ==* Kontrol sistemi Elektriksel, kimyasal, mekanik, biyolojik, çevresel vb. sistemleri istenilen çalışma şartlarında çalışmalarını sağlama özelliği.* Kontrol teorisi, dinamik sistemleri zaman veya frekans özelliklerini göz önünde bulundurarak matematiksel olarak kontrol etme teorisi.

KONTROL (türkçe) anlamı
1. 1 . Denetleme.
2. 2 . Bir şeyin gerçeğe ve aslına uygunluğuna bakma:
3. Duygululuk olsa olsa akılla bağdaştığı
4. aklın kontrolünde kaldığı ölçüde bir değer taşır.- N. Cumalı.
5. 3 . Yoklama
6. arama
7. Gümrük kontrolü.-
8. 4 . Denetçi
9. kontrolör
10. Atasözü
11. deyim ve birleşik fiiller
12. kontrol altına almak
kontrol etmek
KONTROL (türkçe) anlamı
13. bir işin doğru ve yöntemine uygun olarak yapılıp yapılmadığını inceleme
14. denetim
15. denetleme
16. denetçi
17. kontrolör.bir şeyin gerçeğe ve aslına uygunluğuna bakma.yoklama
18. arama
KONTROL (türkçe) ingilizcesi
1. adj. pilotn. control
2. supervision
3. inspection
4. check
5. clutch
6. countenance
7. examination
8. governance
9. helm
10. rein
11. superintendence
12. wire
13. clutches
KONTROL (türkçe) fransızcası
1. contrôle [le]
KONTROL (türkçe) almancası
1. n. Inspektion
2. Prüfung
3. Revision
4. Überprüfung
5. Überwachung

Kontrol hakkında detaylı bilgi

}

Kontrol kelimesi temel olarak iki anlamda kullanılır:

Teknoloji

  • Kontrol sistemi Elektriksel, kimyasal, mekanik, biyolojik, çevresel vb. sistemleri istenilen çalışma şartlarında çalışmalarını sağlama özelliği.
  • Kontrol teorisi, dinamik sistemleri zaman veya frekans özelliklerini göz önünde bulundurarak matematiksel olarak kontrol etme teorisi.
  • Bilgisayar klavyesindeki Kontrol tuşu


Kontrol Metodları

Kontrol DergileriKontrol KonferanslarıKontrol TopluluklarıYönetim

  • Kontrol etme.
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Kontrol Kalemi

Kontrol kalemi, bir elektrik devresinin açık veya kapalı olduğunu içine yerleştirilmiş küçük bir lambanın yanıp sönmesiyle gösteren ucu tornovidalı, kalem biçiminde araç.

Kontrol Sistemi

Kontrol sistemi, diğer cihaz veya sistemlerin davranışlarının doğrudan veya dolaylı olarak yöneten, kontrol eden bir cihaz veya cihaz grubudur. Endüstriyel ürünler için endüstriyel kontrol sistemi kullanılır.

Otomatik Kontrol

Otomatik kontrol Alm. Automatische Kontrolle (f), Fr. Controle (m) automatique, İng. Automatic control. İnsan müdahaleleri olmaksızın bir sistemde giriş ve çıkışlar arasında denge kuran, çalışmada devamlılığı sağlayan işlemler. Otomatik kontrol sistemleri insanların daha rahat ...

Kalite Kontrol

Kalite Kontrol Bir üretim yerinde çeşitli kesimlerin gösterdiği kaliteyi geliştirme, onu koruma ve iyileştirme, tüketicinin tam beğenisini kazanma ve ekonomik seviyede bir üretim yapma imkanlarının sağlanmasını amaçlayan çalışmaların tamamı. Ürünlerin çeşidi, özellikleri ...

Doğum Kontrol Yöntemleri

Doğum Kontrol HaplarıYaygın olarak kullanılan doğum kontrol ilaçları, östrojen ve sentetik progestin hormonları içeriyor. Bu ilaçlar, yumurtlamayı önleyerek doğum kontrolünü sağlıyor. Doğum kontrol ilaçlarına başlamadan önce, doktor kontrolünden geçmek şart.

Doğum Kontrol Iğneleri

Kolay uygulanabilir olması,güvenilirliğinin yüksek olması ve diğer yöntemleri kullanamayacak olanlarda da uygulanabilmesi her geçen gün aylık ve üç aylık doğum kontrol iğnelerinin kullanımını arttırıyor.Aylık iğneler adetin ilk günü ,üç aylık olanlar ise adetin ilk beş ...

Hava Trafik Kontrol

Hava trafik kontrol hizmeti (ATC), hava araçlarının manevra sahasında, apronda veya uçuşun herhangi bir safhasında birbirleriyle ve manialarla çarpışmalarını önlemek; hızlı ve düzenli hava trafik akışını sağlamak amacıyla verilen hava trafik hizmeti (ATS) türü. ATC ...

Elektronik Kontrol Sistemleri Audi

ABS Anti-lock Braking SystemTürkçe, “kilitlenme önleyici fren sistemi” anlamına gelen ABS, fren yapılırken tekerleklerin kilitlenmesini önler. Frenleme etkisisini artırmanın yanı sıra stabilite ve yönlendirme yeteneği de korunurALB ( Anti Lock Brake olarak da adlandırılır )EBD ...

Otomatik Kontrol Sistemleri

Otomatik Kontrol Sistemleri, ait olduğu sistemi insan müdahalesi gerektirmeksizin arzu edilen değerlerlerde tutmayı amaçlayan sistemlerdir. Oda sıcaklığını, ayarladığımız değerde sabit tutan klimalar otomatik kontrol sistemlerine örnek olarak gösterilebilir. Otomatik kontrol ...

Otomatik Kontrol Sistemleri)

Otomatik Kontrol Sistemleri, ait olduğu sistemi insan müdahalesi gerektirmeksizin arzu edilen değerlerlerde tutmayı amaçlayan sistemlerdir. İlk örneklerini Cizre'li El-Cezeri vermiştir.

Hava Trafik Kontrol (ATC)

Hava trafik kontrol hizmeti (ATC), hava araçlarının manevra sahasında, apronda veya uçuşun herhangi bir safhasında birbirleriyle ve manialarla çarpışmalarını önlemek; hızlı ve düzenli hava trafik akışını sağlamak amacıyla verilen hava trafik hizmeti (ATS) türü. ATC ...

Kontrol Mühendisliği

Kontrol Mühendisliği mekanik, elektrik, elektronik, ve bilgisayar tabanlı tüm endüstriyel üretim sistemlerinin ve hizmet sektörünün amaçlanan ve planlanan biçimde çalışmasını sağlayan bilgi ve teknolojileri üreten ve uygulayan bir mühendislik dalıdır. Gelişen bilgisayar ...

Kontrol Akis Cizelgesi

Kontrol Akış Çizelgesi (Control Flow Graph (CFG)), bir program yürütülürken içinden geçebilecek bütün yolların çizelge simgeleri kullanılarak gösterimidir. Çizelgedeki her boğum bir temel bloğu gösterir.

Kontrol Akıs Cizelgesi

Kontrol Akış Çizelgesi (Control Flow Graph (CFG)), bir program yürütülürken içinden geçebilecek bütün yolların çizelge simgeleri kullanılarak gösterimidir. Çizelgedeki her boğum bir temel bloğu gösterir.

Kontrol Akış çizelgesi

Kontrol Akış Çizelgesi (Control Flow Graph (CFG)), bir program yürütülürken içinden geçebilecek bütün yolların çizelge simgeleri kullanılarak gösterimidir. Çizelgedeki her boğum bir temel bloğu gösterir.