Kristoloji

Kısaca: Kristoloji, Hristoloji veya Mesih bilimi, Hristiyan teolojisisinin bir bölümüdür. ...devamı ☟

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

I. Leo
6 yıl önce

Konstantinopolis episkoposuydu). Bu belge 451 yılında başlayacak ve çoğu Kristoloji tartışmalarını sonlandıracak Ekümenik Kalkedon Konsili’ndeki tartışmaların...

John Hick
6 yıl önce

felsefecisi ve teolog. Felsefi teoloji alanında, özellikle teodise, eskatoloji, kristoloji konuları ile dini çoğulculuk ve din epistemolojisi alanında çalışmalar...

Ekümenik Konsil
3 yıl önce

geçerli otorite olup olmadığını kabul noktasında çok çeşitlilik vardır. Kristoloji ve diğer konulardaki ayrılıklar, bazı mezheplerin, diğerlerinin kabul...

Ekümenik Konsil, 1054, 1123, 1139, 1179, 1215, 1245, 1274, 1311, 1414, 1418
Felsefe listesi
3 yıl önce

Kapitalizm - İlmihâl - Kaos kuramı - Şovenizm - Hristiyan teolojisi - Kristoloji - Klasik liberalizm - Cogito ergo sum - Bilişim etiği - Konfüçyüsçülük...

İlahiyat
3 yıl önce

Bibliyoloji: Vahyin doğası ve vasıtaları. Hermenötik: Kutsal metnin yorumu. Kristoloji: İsa Mesih, Mesih'in doğası, Mesih'teki ilahi ve beşerilik arası ilişki...

Hristiyanlık
3 yıl önce

görüşler belirtirler. Hristiyan teolojisinde İsa'nın kimliğini inceleyen dal Kristoloji olarak bilinir. Tanrı olarak adlandırır. Hristiyanlıkta Nasıralı İsa olarak...

Katolik
3 yıl önce

Tanrı Teslis Baba Oğul Kutsal Ruh Apolojetik İlahiyatın tarihçesi Görev Kristoloji Kurtuluş Vaftiz Tarihçe Gelenek Meryem Havariler Çağı Havari Hristiyan...

Katolik, Hristiyanlık, Katolik Kilisesi, Taslak, Uniat
Monofizitizm
3 yıl önce

diğerlerini tanımamışlardır. ^ Sebastian Brock, “Monofizit Değil Miafizit!”, içinde: Kristolojiye Giriş, ed. Z. Duygu – K. Akalın, İstanbul (2018) 65-73....

Monofizitizm, Taslak şablonları, İsa, Taslak madde