Kriter

kriter

Ölçüt.

kriter

Türkçe kriter kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. criterion, canon, gauge, test

kriter

ölçüt.

kriter

Türkçe kriter kelimesinin Fransızca karşılığı.
critère [le]

kriter

Türkçe kriter kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Kriterium, Wertmesser

misafir - 8 yıl önce
KRATER: coğrafya anlamında metorların aya ve dünyaya vurduğunda oluşan büyük çukurlar vkıriter dünyamızdada kendiliğinden oluşur mağmann yani yer küredeki sıcaklığın dışarı çıkmasıyla oluşan çukurların ağız kısmına da denir.

Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Kopenhag kriterleri
3 yıl önce

ülkelerin tam üyeliğe kabul edilmeden önce karşılaması gereken kriterleri de belirtmiştir. Bu kriterler siyasi, ekonomik ve topluluk mevzuatının benimsenmesi olmak...

Kopenhag Kriterleri, 1993, 22 Haziran, AB, Almanya, Avrupa Birliği, Avrupa Birliği'nin genişlemesi, Avrupa Konseyi, Avusturya, Belçika, Birleşik Krallık
Maastricht kriterleri
3 yıl önce

Maastricht kriterleri, AB’ye üye ülkelerin Ekonomik ve Parasal Birliğe katılabilmeleri için gerekli şartları, Kopenhag kriterleri ise AB’ye tam üyelik...

Maastricht kriterleri, 1991, 1993, 1 Ocak, AB, Enflasyon, Kopenhag kriterleri, Maastricht Anlaşması
Klein Kriteri
6 yıl önce

Klein kriteri (İngilizce Klein's criterion), bağımsız değişkenler arasındaki ilişkiyi belirlemek için hesaplanan basit korelasyon katsayılarının modelin...

Gelişmiş ülke
3 yıl önce

Gelişmiş ülke, bazı kriterlere göre yüksek düzeyde gelişme göstermiş ülkeler için kullanılan bir terimdir. Hangi kriterlerin kullanılacağı ve hangi ülkelerin...

EFQM
6 yıl önce

ana kriter; kuruluşun mükemmelliğe erişme yolunda gösterdiği çabalara ilişkin değerlendirmeleri içermektedir. Mükemmellik modelinin her bir kriteri mükemmellik...

Patent
3 yıl önce

her ne ise, buluş basamağı içerip içermediğini anlamak için kullandığımız kriter şöyle izah edilebilir: Her buluş teknik bir probleme çözüm içermektedir...

Patent, Buluş, Hükümet, Türkiye, İœrün, Türk Patent Enstitüsü, Google Patents, Özerk
Common Criteria
3 yıl önce

Common Criteria (CC), Türkçeye genel veya yaygın kriter olarak çevrilebilir. Amaç Uluslararası Standartlara dayanan Enformasyon tekniğinin güvenliğini...

Common Criteria, ABD, Almanya, Avrupa, Donanim, Enformasyon, Fransa, Güvenlik, Hollanda, ISO, Kanada
Yoğun Hickson Grubu
6 yıl önce

için halen kullanılan üç kriter tespit etmiştir. Bu kriterler: Nüfus kriteri: N ≤ 4 İzolasyon kriteri: Θ ≥ 3θG Yoğunluk kriteri: μG < 26,0 Katalog sağ açıklık...