Kur'an

Kısaca: İslam dininin ana kurallarını insanlara bildiren Kur'an, Hz. Muhammet'in konuştuğu Arap dilinde inmiştir. Ancak, Arap diliyle bildirilmiş olması onun yalnız Arap ulusuna gönderildiğini göstermez. Kur'an'ın içinde de belirtildiği gibi Tanrı, kendi evrenselliğine uygun olarak onunla bütün insanlığa hitap eder. Kur'an'ın amacı bütün insanları iyiye, doğruya yöneltmek, kötülüklerden kurtarmaktır. ...devamı ☟

Kur'an
Kur'an

İslam dininin ana kurallarını insanlara bildiren Kur'an, Hz. Muhammet'in konuştuğu Arap dilinde inmiştir. Ancak, Arap diliyle bildirilmiş olması onun yalnız Arap ulusuna gönderildiğini göstermez. Kur'an'ın içinde de belirtildiği gibi Tanrı, kendi evrenselliğine uygun olarak onunla bütün insanlığa hitap eder. Kur'an'ın amacı bütün insanları iyiye, doğruya yöneltmek, kötülüklerden kurtarmaktır.

Kur'an'ın İnişi

Kur'an, Hz. Muhammet 40 yaşına bastığı sırada, Allah tarafından ona peygamberlik gönderildiği zaman indirilmeğe başladı. «İkra» (oku) buyruğuyla başlayan ilk vahiy, peygambere Mekke'de geldi. İlk vahyin inişi 610 yılına rastlar. Kur'an bir defada inmemiş, ayrı zamanlarda ayrı olaylar vesilesiyle parça parça inmiş ve Hz. Muhammet'in Medine'de ölümüne kadar devam etmiştir.

Sözlük anlamı 'Okuma' demek olan İslam'ın Kutsal Kitabı. 610-932 yılları arasında Mekke ve Medine kentlerinde Hz.Muhammed'e vahyolundu. Onun sağlığında iken yazıya dökülen kitabın bir mushaf olarak bir araya getirilmesi Halife Ebubekir zamanında gerçekleşti. 3.Halife Osman döneminde 6 nüsha çoğaltılarak büyük müslüman kentlere gönderildi. Kuran 114 sureye ayrılan 6250 civarında ayetten oluşur. Mushafta 601 sahife tutar. geleneksel bölümlemeye göre 30 cüze ayrılır. İlk nzail olan sure Alak, son nazil olan sure Nasr'dır. Kur'an'ın mushaflaşmasında tarihsel nuzul sıralamsı kullanılmamıştır. İlk sayfasında Fatiha suresi, son sayfasında İhlas, Felak Nas sureleri yer alır. Kur'anın ilk baskısı Mısır'da Bulak matbalatında gerçekleştirildi.

İlk ayetin indiği geceye «Kadir Gecesi» denir. Ramazan'ın 27. gecesine rastlayan bu gece, her türlü günahtan uzak durulur ve bütün Müslümanlarca Tanrı'ya ibadetle geçirilir. Kur'an'da 114 sure içinde 6,666 ayet vardır. Bazen bir surenin bütünü, bazen de bir kısmı indirilmiştir. Surelerin inişiyle o zamanki Arap toplumunda geçen olaylar arasında kesin bir bağlantı vardır.

Vahyolunan Sureler

Hz. Muhammet kendisine vahyolunan sure veya ayetleri çevresinde bulunanlara okur, onlar tarafından iyice ezberlenmesini sağlardı. Peygamber okuyup yazma bilmezdi. Ama ayetler belleğine öyle yerleşirdi ki, onu bir daha unutmaz, yıllarca sonra bile onları bir hecesini değiştirmeden tekrarlardı. Zamanla vahyolunan bütün sureler hafızlar tarafından ezberlendi. Bunlardan bir kısmı ezberledikleri sureleri papirüslere, deri ve kemik parçalarının üstüne yazdılar. Peygamberin ölümünden sonra bunları toplamak gereği doğdu.

Kur'an'ın Toplanışı

İlk defa halife Ebubekir Kur'an'ın surelerini yazılı olarak toplatmağa koyuldu. Onun ölümünden sonra halife Ömer aynı işi sürdürdü. Ama Kur'an'a bugünkü şeklini veren halife Osman oldu. Osman, güvenilir ilk beş nüshayı ve Kur'an'ı ezberinde tutan güvenilir hafızları biraraya getirdi. Bir kurul sürekli ve sabırlı bir çalışmayla bunları gözden geçirerek karşılaştırdı.

Kur'an'a bugünkü düzenini verdi. Osman elde edilen nüshayı hattatlara yazdırdı, böylece Kur'an kesin biçimini alınca, ileride herhangi bir kuşkuya ve uyuşmazlığa yol açılmaması için bütün öteki nüshaları yok ettirdi. Kur'an'ın anlamını değiştirmeden okunabilmesi için hareke denen yazı işaretleri bulunarak harflerin üstüne, altına, yanına eklendi.

Kur'an'ın Özellikleri

Kur'an her vesileyle okunabilir. Mevlit törenlerinde, ölülerin başında v.b. Kur'an okumak adettir. Osmanlı devrinde Topkapı Sarayı'nda «Kutsal Emanetler»in bulunduğu dairede 1517'den 1924'e kadar 407 yıl, bir dakika ara verilmeden Kur'an okunmuştur. Bu işi 24 hafız paylaşıp sırayla yaparlardı.

Kur'an'ı okuma ilmine «tecvit» denir. Yanlış okumayı önlemek için Kur'an'lar harekeli olarak basılır. Kur'an Müslümanlarca büyük saygı görür. Müslümanlar abdestsizken Kur'an'a dokunmaz, Kur'an dinlemezler. Kur'an çok eski zamandan başlayarak birçok dile çevrilmiştir. Dünyada İncil'den sonra en çok basılan ve başka dile çevrilen kitap odur.

bkz. Kuran-ı Kerim

Kur'an

Kur'an-ı Kerim:
"Yeni icatların hepsine dair Kur'an'da ve daha başka din kitaplarında işaretler bulmak huyundan da vazgeçemez."- R. N. Güntekin.
Atasözü, deyim ve birleşik fiiller
Kur'an çarpsın!

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Kur'ancılık
2 yıl önce

mantıksız ve batıl inançlardı ve Kur'an'da temeli yoktu. Kur'an'ı hadis merceğinden yorumlamaktansa, Kur'an'ı, Kur'an (tafsir al-qur'an bi al-qur'an) ile...

Kur'an mealleri
2 yıl önce

"meâl"; "meydana gelen netice", "mana", "anlam", "sonuç" anlamlarına gelir. Kur'an yazılırken, yakın ulus/kâvimlere tebliğ amaçlı olarak çeviriler hazırlanıyor...

Kur`an mealleri, Kur`anı Kerim, Müslüman
Fî Zılâl'il Kur'an
6 yıl önce

Fî Zılâl'il Kur'an (Arapça: في ظِلالِ القرآن - Fîzılâl'il Kur'an, Kur'an'ın Gölgesinde), Seyyid Kutub tarafından yazılan Kur'an tefsiri. Mısırlı lider...

Hak Dini Kur'an Dili
2 yıl önce

Hak Dini Kur'an Dili, Muhammed Hamdi Yazır tarafından yazılmış Kur'an tefsiri kitabı. Cumhuriyet’in kurulmasıyla birlikte, muasırlaşmanın bir gereği olarak...

Hak Dini Kur`an Dili, Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır, Hanefi, Tefsir, Hasan Basri Çantay, Ehli sünnet, ,
Kur'an hâfızı
2 yıl önce

Hafîz (Arapça: Arapça: الحفيظ), İslâm geleneğinde Kur'an-ı Kerim'in tamamını ezbere bilen kişi. Hafız kelimesi Arapçada "korumak, ezberlemek" anlamına...

Türk Tarih Kurumu
2 yıl önce

Türk Tarih Kurumu (kısaca TTK), Türk tarihinin ilk kaynaklardan araştırılması amacı ile Mustafa Kemal Atatürk'ün direktifi sonucu 12 Nisan 1931'de kurulmuş...

Tarih, Türkiye, Başbakanlık, Cımhurbaşkanlığı, Atatürk, Cumhuriyetin İlanı, TBMM
Ayet
2 yıl önce

Âyet ya da Âyet-i Kerime (Arapça: آية veya آية كريمة), Kur'an surelerini oluşturan harf, kelime veya cümlelerdir. Âyet Arapçada delil, açık alamet, veri...

Ayet, Kur'an, Sure, Taslak, İslam
Türk Dil Kurumu
2 yıl önce

Dil Kurumu (TDK), Türkçeyi incelemek ve Türkçenin gelişmesi için çalışmak amacıyla 12 Temmuz 1932'de Mustafa Kemal Atatürk tarafından kurulan kurumdur. Türkiye'nin...

Türk Dil Kurumu, 12 Temmuz, 1932, 1934, 1936, 1951, 1960, 1980, 1982 Anayasası, 1998, 1 Kasım