Ahiret

Kısaca: Ahiret (Arapça: الآخِرة, Ukbâ, Dâr-ı Bekâ), bazı dinlerde inanılan bu dünyadan sonraki nihayetsiz (sonsuz) alemdir. ...devamı ☟

Bazı dinlere ve inanışlarına göre, insanların, ruh olarak, bedenle birlikte ya da başka bir bedene bürünmüş halde yaşamaya devam ettikleri yer. İslam'a göre, kıyametin kopması ve ahiretin meydana gelmesi, Kur'an'ın ayetleriyle, Peygamberin hadisleriyle ve ümmetin birliği ile sabittir ve diğer bütün peygamberler de kendi ümmetlerine bu gerçeği bildirmişlerdir.

Kur'an da ahiret günü farklı isimler ile zikredilmiştir. Mü'min ler Allah'a kavuşacakları için Kavuşma günü(Mü'min:40/15), insanlar ve bütün mahlukat o günde bir araya toplanacağı için Toplanma günü(Teğabün:64/9), dünya hayatlarında Allah'a iman etmeyenler ve baki hayat'a aldandıklarını anlayacaklar için Aldanma günü(Teğabün:64/9), herkesin kabrinden çıkıp dirilecekleri için Çıkış günü(Kaf:50/34) ve dünyaya geri dönmek isteyenler için Hasret günü(Meryem:19/40)denmiştir.

Ahiret son ve sonsuz hayat demektir. İslam dinine göre Ahiret, 7 hayatın yedinci ve sonuncusudur.Yedi hayat şunlardan ibarettir: Ruhlar alemi, Birinci berzah alemi, Ana karnı, Dünya hayatı, İkinci berzah alemi (Kabir alemi), Mahşer alemi, Ahiret alemi

Ahiret hayatı kıyamet ile başlar. Yer ve göğün şekli değişir ve mahşer alemi kurulur. Mahşerde herkes hesap verip cennet ve cehenneme gidince sonsuz ahiret alemi başlar. Cehennemdekilerin bir kısmı günahları miktarı ceza çekip cennete giderler. Kafirler ise cehennemde ebediyyen kalırlar. Cehennem azap ve elem yurdu iken cennet nimet , mutluluk ve rahatlık yurdudur.

ilkel insanlar, çoklukla ahreti yer yüzünden bir nehirle ayrılmış ve kapısında bir köpeğin beklediği bir yer olarak düşünmüşlerdir. Yine aynı insanlar, kötü insanların, yer altında, iyi insanların ruhlarının da gökyüzünde yaşadığını kabul etmişlerdir. Büyük dinlerde de, din kurallarından dışarı çıkmamış olanların, şehit düşenlerin, hiç günah işlememiş olanların, gökyüzünde düşünülen ahrette yaşamalarına devam etikleri inancı yer almaktadır.

ahiret

Türkçe ahiret kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. future life, hereafter, eternity, afterlife, afterdeath, beyond, underworld, hell, netherworld

ahiret

Türkçe ahiret kelimesinin Fransızca karşılığı.
éternité [la]

ahiret

Dinî inanışa göre, insanın öldükten sonra dirilip sonsuza dek kalacağı ve Tanrı'ya hesap vereceği yer, öbür dünya.
Atasözü, deyim ve birleşik fiiller
ahireti boylamak , ahiretini yapmak (veya zenginleştirmek) , ahirette on parmağı yakasında olmak

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Ahiret
3 yıl önce

Ahiret (Arapça: الآخرة, romanize: al-Ākhirah) veya ahret, İslam termonolojisinde ölümden sonra gidilecek yere verilen bir isim. Ahiret, Kur'an'ın İslamî...

Ahiret, Akide, Ali, Allah, Cihad, Din, Ebu Bekir, Ehli Beyt, Fıkıh, Hac, Hadis
şehit
3 yıl önce

Dünya ve ahiret için şehit olanlar: Bunlar İslam dini için savaşlarda veya işkencede ölenler gibi, inançları nedeniyle öldürülen kimselerdir. Ahiret için...

�hit, �hit
Kari'a Suresi
6 yıl önce

el-Kari'a kelimesinden alır. Surede kıyamet günü gerçekleşecek olaylardan ve ahiret hayatı konularından bahsedilmiştir. ^ https://islamansiklopedisi.org.tr/karia-suresi...

Kari`a Suresi, A`la Suresi, A`raf Suresi, Abese Suresi, Adiyat Suresi, Ahkaf Suresi, Ahzab Suresi, Al-i İmran Suresi, Alak Suresi, Ankebut Suresi, Arapça
Mürcie
3 yıl önce

bile olsa, o kişi bu davranışları için (İslam dininin esaslarından olan) ahiret hayatında bir ceza almayacaktır. Aynı şekilde, Mürcie mezhebine göre, eğer...

Mürcie, Ahiret, Ali, Allah, Babilik, Bahailik, Büyük günah, Büyük günah işleyenin durumu, Dürzilik, Eşariye, Fasık
Güneşli, Eskil
3 yıl önce

Güneşli, Aksaray ilinin Eskil ilçesine bağlı bir köydür. Önceki adı Ahiretce'dir. Ahiret komşusu olmak manasına gelmektedir. 1983'te Güneşli'ye çevrilmiştir...

Güneşli, Eskil, 1984, 1989, 1994, 1997, 1999, 2000, 2004, 2007, Aksaray, Aksaray (il)
Sözler
6 yıl önce

ölüm ötesi hayat fikri (Ahiret inancı), bu eserin 10. ve 29. söz başlıklı kısmında bizzat ele alınır. Said Nursi eserinde ahiret inancına dair: "Eğer haşrin...

Sözler, Allah, Kitap, Kur`an, Risale-i Nur, Said Nursí®, Taslak, İslam
Kaf Suresi
3 yıl önce

diriltmenin kolay olacağından, Peygamberi yalanlayan bazı kavimlerden, Ahiret hayatından, Allah’ın emirlerine uyanlara verilecek nimetlerden bahsedilir...

Kaf Suresi, A`la Suresi, A`raf Suresi, Abese Suresi, Adiyat Suresi, Ahkaf Suresi, Ahzab Suresi, Al-i imran Suresi, Alak Suresi, Ankebut Suresi, Arapça
Duhan Suresi
3 yıl önce

inanmanın öneminden, inanmayanların dünya hayatında uğrayacağı sıkıntılardan ve ahiret hayatında çekecekleri azaptan bahsedilmektedir. Ayrıca iman edip kötülükten...

Duhan Suresi, A`la Suresi, A`raf Suresi, Abese Suresi, Adiyat Suresi, Ahiret, Ahkaf Suresi, Ahzab Suresi, Al-i imran Suresi, Alak Suresi, Ankebut Suresi