Ahiret (Arapça: الآخِرة, Ukbâ, Dâr-ı Bekâ), bazı dinlerde inanılan bu dünyadan sonraki nihayetsiz (sonsuz) alemdir.

AHIRET (türkçe) anlamı
1. Dinî inanışa göre
2. insanın öldükten sonra dirilip sonsuza dek kalacağı ve Tanrı'ya hesap vereceği yer
3. öbür dünya.
4. Atasözü
5. deyim ve birleşik fiiller
6. ahireti boylamak
7. ahiretini yapmak (veya zenginleştirmek)
8. ahirette on parmağı yakasında olmak
AHIRET (türkçe) ingilizcesi
1. n. future life
2. hereafter
3. eternity
4. afterlife
5. afterdeath
6. beyond
7. underworld
8. hell
9. netherworld
AHIRET (türkçe) fransızcası
1. éternité [la]

Ahiret hakkında detaylı bilgi

Bazı dinlere ve inanışlarına göre, insanların, ruh olarak, bedenle birlikte ya da başka bir bedene bürünmüş halde yaşamaya devam ettikleri yer. İslam'a göre, kıyametin kopması ve ahiretin meydana gelmesi, Kur'an'ın ayetleriyle, Peygamberin hadisleriyle ve ümmetin birliği ile sabittir ve diğer bütün peygamberler de kendi ümmetlerine bu gerçeği bildirmişlerdir.

Kur'an da ahiret günü farklı isimler ile zikredilmiştir. Mü'min ler Allah'a kavuşacakları için Kavuşma günü (Mü'min:40/15), insanlar ve bütün mahlukat o günde bir araya toplanacağı için Toplanma günü (Teğabün:64/9), dünya hayatlarında Allah'a iman etmeyenler ve baki hayat'a aldandıklarını anlayacaklar için Aldanma günü (Teğabün:64/9), herkesin kabrinden çıkıp dirilecekleri için Çıkış günü (Kaf:50/34) ve dünyaya geri dönmek isteyenler için Hasret günü (Meryem:19/40)denmiştir.

Ahiret son ve sonsuz hayat demektir. İslam dinine göre Ahiret, 7 hayatın yedinci ve sonuncusudur.Yedi hayat şunlardan ibarettir: Ruhlar alemi, Birinci berzah alemi, Ana karnı, Dünya hayatı, İkinci berzah alemi (Kabir alemi), Mahşer alemi, Ahiret alemi

Ahiret hayatı kıyamet ile başlar. Yer ve göğün şekli değişir ve mahşer alemi kurulur. Mahşerde herkes hesap verip cennet ve cehenneme gidince sonsuz ahiret alemi başlar. Cehennemdekilerin bir kısmı günahları miktarı ceza çekip cennete giderler. Kafirler ise cehennemde ebediyyen kalırlar. Cehennem azap ve elem yurdu iken cennet nimet, mutluluk ve rahatlık yurdudur.

ilkel insanlar, çoklukla ahreti yer yüzünden bir nehirle ayrılmış ve kapısında bir köpeğin beklediği bir yer olarak düşünmüşlerdir. Yine aynı insanlar, kötü insanların, yer altında, iyi insanların ruhlarının da gökyüzünde yaşadığını kabul etmişlerdir. Büyük dinlerde de, din kurallarından dışarı çıkmamış olanların, şehit düşenlerin, hiç günah işlememiş olanların, gökyüzünde düşünülen ahrette yaşamalarına devam etikleri inancı yer almaktadır.



İlgili Konu Başlıkları Tümü

Ahiret Gününe Iman

Ahiret Günü Ne Demektir İmanın şartlarından beşincisi "Âhiret Gününe İnanmaktır." İnsanların ve diğer canlıların bir sonu olduğu gibi, üzerinde yaşadığımız dünyanın ve bütün evrenin de bir gün sonu gelecektir. Allah'ın takdir ettiği zaman gelince görevli melek ...

Ahiret Kardeşliği

Alm. Glaubensbruder, Fr. Confrérie des fréres de foi, İng. Brother in faith, co-religions. İki Müslüman arasında Allah rızası için, dünyada ve ahirette biribirlerine yardım etmek ve dua etmek üzere kurulan kardeşlik, dostluk. Buna Anadolu’da “ahiretlik” adı da verilmektedir.

Eternity

Eternity şu anlamlara gelebilir:

İman

İman, dini bir çerçeve içinde, yaratan ve yasalarını koyan bir Tanrı’nın varoluşunu ve vahyi tartışıl­maz kabul etme veya tasdik etme tavrı.

Totem

Totem Kuzey Amerika ve Avustralya gibi birbirinden uzak iki bölgede yayılan bozuk inançlardan birinin adı. İnsanların kudsi olarak kabul ettikleri ve yaptıkları taş, ağaç, hayvan, bitki gibi şeylere “Totem”, bu batıl inanca ve tapmaya da “Totemcilik” denmektedir. Oturacak yer ...

Underworld

Karanlıklar Ülkesi veya orijinal ismiyle Underworld, 2003 tarihli bir korku/aksiyon filmidir. Filmin konusu vampir ve kurtadamların gizli tarihidir; hikâyede kurtadamlara Lycan denir, bu lycanthrope yani "likantrof, likantrofi hastası, kurt veya başka bir vahşi hayvan olduğuna dair ...

Akide

Akide, dinin asli unsurlarının yani inanç esaslarının bütünüdür. Çoğu dinin belirli esaslardan oluşan akidesi mevcutsa da bazı dinlerde tam bir akide anlayışı ve inanışı yoktur.

Amel

AMEL Alm. Handlung, Tat, Arbeit, Durchführung (f.), Fr. Action (f.), İng. Act, action, work, deed. İnsanın bilerek veya düşünerek yaptığı iş, hareket ve davranış. Dini manası; Allahü tealanın yapın veya yapmayın diye emrettiği işlerle, yapılıp yapılmamasını insanlara ...

Cennet

Cennet, çeşitli dinlerde ve ruhani felsefelerde bulunan ahirete (ölümden sonraki yaşama) dair bir kavramdır.Cennet kavramına inanan inanç ve kişiler genellikle cennetin insanların bir kısmı, çoğunluğu veya hepsi için ahirette bulunan nihai bir varış noktası, mekan olduğunu ...

Fâtır Suresi

Fâtır Suresi, Kur`an-ı Kerim`in otuz beşinci sûresiFâtır, Mekke`de indirilmiş olan 45 âyetlik Kur`an suresidir.