Kuvay-I Milliye

Kısaca: KUVAY-İ MİLLİYE, Yunanlıların İzmir'i işgal etmeleri ve Anadolu'da ilerlemeleri üzerine kurulan ve düşmana karşı savaşan kuruluşlardı. Kuvay-i Milliye birlikleri, düzenli ordu kurulana dek, Türk Kurtuluş Savaşı'nda çete ve silahlı savunma kuruluşları olarak büyük yararlılıklar gösterdi. Kuvay-i Milliye adı, önceleri İzmir bölgesinde bulunan ve silahlı direnişçilere verildiği halde sonraları bütün milli hareketi kapsayacak şekilde kullanıldı. Kuvay-ı Milliye işgalcilere karşı halkı ...devamı ☟

Kuvay-i Milliye
Kuvay-i Milliye

KUVAY-İ MİLLİYE, Yunanlıların İzmir'i işgal etmeleri ve Anadolu'da ilerlemeleri üzerine kurulan ve düşmana karşı savaşan kuruluşlardı. Kuvay-i Milliye birlikleri, düzenli ordu kurulana dek, Türk Kurtuluş Savaşı'nda çete ve silahlı savunma kuruluşları olarak büyük yararlılıklar gösterdi. Kuvay-i Milliye adı, önceleri İzmir bölgesinde bulunan ve silahlı direnişçilere verildiği halde sonraları bütün milli hareketi kapsayacak şekilde kullanıldı.

Kuvay-ı Milliye işgalcilere karşı halkın tepkisi sonucu kurulmuştu. Kuvay-i Milliyenin amacı hiçbir devletin ve milletin egemenliğini kabul etmeyen, milletin kendi bayrağı altında özgür ve bağımsız yaşamasıydı. Bölgesel mahiyeti yanı sıra sivil bir yönetim altında savaşan kişilerden oluşuyordu. İzmir Bölgesinin efeleri, güneydoğu bölgesinin çeteleri Kuvay-i Milliyeciler idi. Milli mücadelenin başında milletçe bir direnme hareketi olarak ortaya çıkmış olan bu bölgesel kuruluşlar, daha sonra TBMM'nin kurulması ile birleştirilmiş ve I. İnönü Savaşı sırasında da bütünü ile birlikte düzenli orduya dönüşmüştür.

Bu yazı Türk Ulusal Kurtuluş Savaşı serisinin bir parçasıdır:

Türk Kurtuluş Savaşı serisi aşağıdaki aşamalardan / başlıklardan oluşmaktadır: İngiliz işgalleri | Fransız işgalleri | İtalyan işgalleri | Yunan işgalleri | İzmir'in işgal edilmesi | İzmir'in işgaline tepkiler | Ermeni ve Gürcü işgalleri | Mustafa Kemal'in İstanbul'a gelmesi | Mustafa Kemal'in Anadolu'ya gönderilmesi | Amasya Genelgesi | Erzurum Kongresi | Balıkesir Kongresi | Alaşehir Kongresi | Sivas Kongresi | Amasya Protokolü | Kuvay-ı Milliye | Mustafa Kemal ve Temsil Heyeti Ankara'da | Son Osmanlı Meclisi | İstanbul'un işgali | TBMM'nin kuruluşu | Düzenli ordunun kurulması | İlk anayasanın kabulü | İstiklal Marşı'nın kabulü | Cephelerin kurulması | İç Cephe - Ayaklanmalar | Doğu Cephesi | Trakya Cephesi | Güney Cephesi | Batı Cephesi | Ordunun teşkilatlandırılması | I. İnönü Savaşı | II. İnönü Savaşı | Kütahya - Eskişehir Savaşı | Sakarya Meydan Muhaberesi | Büyük Taarruza hazırlık | Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi | Paris Konferansı | Gümrü Barış Anlaşması | Londra Konferansı | Moskova Antlaşması | Kars Antlaşması | Ankara Antlaşması | Mudanya Ateşkes Antlaşması | Lozan Barış Antlaşması | Kurtuluş Savaşı'nın yöntemi | Kurtuluş Savaşı'nın kaynakları | Başkomutanlık Kanunu | Büyük Millet Meclisinin yapısı | Tekalif-i Milliye Emirleri | Kurtuluş Savaşı ve dış ilişkiler | İstiklal Mahkemeleri | Azınlık Dernekleri | Zararlı Dernekler | Yararlı Dernekler | Misak-ı Milli | İstanbul Hükümeti'nin Mustafa Kemal'e karşı mücadele kararı

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Akarçay Nehri
6 yıl önce

yıl daha çok azaldığı herkes tarafından bilinmelidir. Nâzım Hikmet Kuvay-i Milliye Destanında Akarçay'dan şöyle bahseder; ".... Akarçay belki bir akar...

Yusuf Başkaya
6 yıl önce

1879, Denizli) - (ö. 21 Ocak 1947), Türk siyasetçi. Denizli şehrinin Kuvay-i Milliye önderlerindendir. Sivas Kongresi'ne delege olarak katılmış; TBMM'nin...

Gördesli Makbule
3 yıl önce

kadınıdır. Makbule Hanım daha bir yıllık evli iken eşinin yanında Kuvay-i Milliye'ye katılmıştır. 15 Mayıs 1919 tarihinde Yunan ordusunun İzmir'i işgal...

Ahmet
3 yıl önce

tiyatrocu Ahmet Şafak, ses sanatçısı / fikir insanı Ahmet Anzavur, Kuvay-i Milliye Hareketine karşı ayaklanma başlatmış Osmanlı subayı Ahmet Dursun, futbolcu...

Küçük Ağa
6 yıl önce

yaralanır. Hilafet yanlısı olan Küçük Ağa, doğru düşünerek KuvayMilliye saflarına geçmiş ve Milli Mücadele hareketine destek vermiştir. ^ Tahir Sezen (2006)...

Küçük Ağa (roman), Kuvva-i Milliye, Milli Mücadele, Tarık Buğra, Türk, VI. Mehmet
Şebnem Doğruer
6 yıl önce

Devlet Tiyatrosu-Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz  İzmir Devlet Tiyatrosu-Kuvay-i Milliye Destanı  İzmir Devlet Tiyatrosu-Maymun Davası İzmir Devlet Tiyatrosu-Ayrılık...

Şebnem Doğruer, Altan Gördüm, Aslı Enver, Ayten Uncuoğlu, Dağhan Külegeç, Didem İnselel, Ege Aydan, Faruk Karaçay, Ferit Aktuğ, Gülen Karaman, Kavak Yelleri
Tahir Karauğuz
6 yıl önce

olarak tâyin edildiği Ulus’ta ve buraya bağlı 67 köyde KuvayMilliye’nin Müdafaa-i Hukuk-u Milliye cemiyetlerini kurdu; daha sonra yerleştiği Zonguldak’ta...

Engin BAYRAK
6 yıl önce

(2012) Kedigöz Danışman (2011) Herkes mi Hırsız (2011) Fırtına (2011) Kuvay-i Milliye(2011) İki Kova Su (2011) Benim Güzel Pabuclarım (2010) Kader Kısmet...