Kuzey

Kuzey (eskidil: şimal), dört ana yönden biri.

Kuzey Kuzey kutbunu işaret eden yön. Sabittir, değişmez. Yerküre kutupları birleştiren çizgi ekseninde (yer ekseni) döner. Yeryüzünün yer eksen ile Kuzeyde çakıştığı nokta Coğrafi Kuzeydir. Başka bir değişle yeryüzünün üzerindeki Kuzey Kutup Bölgesinin olduğu noktadır. Harita üzerinde ucunda yıldız işareti ile gösterilir.

Manyetik Kuzey (Pusula Kuzeyi)Değişkendir. Pusulalarda kuzeyi gösteren ibrenin gösterdiği kuzey doğrultudur. Pusula ile ölçülen yön manyetik olduğundan ve yeryüzündeki manyetik alanlar bölgeden bölgeye farklılıklar gösterdiğinden, Manyetik Kuzey, o an bulunulan noktaya göre belirlenir. Günümüzde ise Manyetik Kuzeyin, Kuzeybatıya doğru bir eğilim vardır. Harita üzerinde ucunda yarım bir ok işareti ile gösterilir.

Doğal Sapma Açısı: Manyetik Kuzeyle Coğrafi Kuzey arasındaki açıdır. Manyetik Kuzey zamana bağlı değişken olduğundan Coğrafi Kuzeyin doğusunda veya batısında olabilir. Harita kenar bilgilerinde yıllık değişim miktarı belirtilir. Yıllık değişim eksi ise Manyetik Kuzey, Coğrafi Kuzeye yaklaşır. Yıllık değişim artı ise Manyetik Kuzey, Coğrafi Kuzeyden uzaklaşır. Örnek 1990 yılında Sapma açısı 3 derece 14 dakikadır. Yıllık sapma eksi 0.9 dakikadır. 1999 için 9 yıl X 0.9 = 8.1 dakikalık daha sapma olur. 1999 Sapma açısı 3 derece 6 dakikadır. (3 derece 14 dakika - 8 dakika). Her geçen yıl Manyetik Kuzey, Coğrafi Kuzeye yaklaşmaktadır.

Diğer anlamları

kuzey

Türkçe kuzey kelimesinin İngilizce karşılığı.
adj. north, northern, boreal n. north

kuzey

sağını doğuya, solunu batıya veren kimsenin tam karşısına düşen yön, dört anayönden biri, şimal, "güney" karşıtı. bulunduğu noktaya göre kuzeyde kalan yer. bu yöne düşen, bu yönle ilgili olan, şimali.

kuzey

Türkçe kuzey kelimesinin Fransızca karşılığı.
nord [le], septentrion [le]

kuzey

Türkçe kuzey kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Norden adj. nordisch

İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Kuzey
kuzey