kuzey

Kuzey (eskidil: şimal), dört ana yönden biri.

KUZEY (türkçe) anlamı
1. sağını doğuya
2. solunu batıya veren kimsenin tam karşısına düşen yön
3. dört anayönden biri
4. şimal
5. güney karşıtı.bulunduğu noktaya göre kuzeyde kalan yer.bu yöne düşen
6. bu yönle ilgili olan
7. şimali
KUZEY (türkçe) ingilizcesi
1. adj. north
2. northern
3. borealn. north,
KUZEY (türkçe) fransızcası
1. nord [le]
2. septentrion [le]
KUZEY (türkçe) almancası
1. n. Nordenadj. nordisch

Kuzey hakkında detaylı bilgi

Kuzey Kuzey kutbunu işaret eden yön. Sabittir, değişmez. Yerküre kutupları birleştiren çizgi ekseninde (yer ekseni) döner. Yeryüzünün yer eksen ile Kuzeyde çakıştığı nokta Coğrafi Kuzeydir. Başka bir değişle yeryüzünün üzerindeki Kuzey Kutup Bölgesinin olduğu noktadır. Harita üzerinde ucunda yıldız işareti ile gösterilir.

Manyetik Kuzey (Pusula Kuzeyi)Değişkendir. Pusulalarda kuzeyi gösteren ibrenin gösterdiği kuzey doğrultudur. Pusula ile ölçülen yön manyetik olduğundan ve yeryüzündeki manyetik alanlar bölgeden bölgeye farklılıklar gösterdiğinden, Manyetik Kuzey, o an bulunulan noktaya göre belirlenir. Günümüzde ise Manyetik Kuzeyin, Kuzeybatıya doğru bir eğilim vardır. Harita üzerinde ucunda yarım bir ok işareti ile gösterilir.

Doğal Sapma Açısı: Manyetik Kuzeyle Coğrafi Kuzey arasındaki açıdır. Manyetik Kuzey zamana bağlı değişken olduğundan Coğrafi Kuzeyin doğusunda veya batısında olabilir. Harita kenar bilgilerinde yıllık değişim miktarı belirtilir. Yıllık değişim eksi ise Manyetik Kuzey, Coğrafi Kuzeye yaklaşır. Yıllık değişim artı ise Manyetik Kuzey, Coğrafi Kuzeyden uzaklaşır. Örnek 1990 yılında Sapma açısı 3 derece 14 dakikadır. Yıllık sapma eksi 0.9 dakikadır. 1999 için 9 yıl X 0.9 = 8.1 dakikalık daha sapma olur. 1999 Sapma açısı 3 derece 6 dakikadır. (3 derece 14 dakika - 8 dakika). Her geçen yıl Manyetik Kuzey, Coğrafi Kuzeye yaklaşmaktadır.
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Kuzey Buz Denizi

Kuzey Buz Denizi Kuzey Kutbu ve Kutup dönencesi arasında, birkaç denizden meydana gelmiş, bir büyük denizdir. İçinde bulunan denizler, özellikle Beyaz Deniz, Barent Denizi, Kara Denizi, Beaufort Denizi, Grönland Denizi ve Bering Denizidir. Avrupa, Asya, Amerika’nın kuzey kıyıları ...

Kuzey Denizi

Kuzey Denizi, İngiltere ile Avrupa kıtası arasındaki deniz. Atlantik Okyanusu'nun kuzey-doğu uzantısıdır. Kuzey Denizi'ni Büyük Britanya Adası Shetland ve Orkney Adaları ile Avrupa yakasında Danimarka, Hollanda, Belçika, Almanya, Fransa’nın bir kısmı çevirmiştir.

Kuzey Kore

Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti Asya’nın doğusunda, Kore Yarımadasının 38° enleminin kuzeyinde kalan bir devlet. Güneyinde Kore Cumhuriyeti, batısında Sarıdeniz, doğusunda Japon Denizi, kuzeyinde Çin ve Rusya Federasyonu vardır.

Kuzey Kutup Dairesi

Kuzey Kutup Dairesi, Dünya haritasında gösterilen Güney Kutup Dairesi, Oğlak Dönencesi, Yengeç Dönencesi ve Ekvator Çizgisi ile birlikte beş büyük enlemden biridir. 66° 33′ 39″ enleminde Güney Yarımküre'deki karşıtı Güney Kutup Dairesi ile simetrik duran daire her yıl ...

Manyetik Kuzey

Manyetik Kuzey Kutbu, Kuzey Yarımküre'de, Dünya'nın manyetik alanının yayılmaya başladığı nokta. Gerçek (coğrafî) Kuzey Kutbu'na yakın bir konumdadır.

Kuzey Atlantik Paktı

NATO (North Atlantic Treaty Organization yani Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü'nün kısaltması), resmen açıklanmasa da II. Dünya Savaşı sonrası oluşan politik ayrımda, İngiliz Lord Ismay'ın deyişi ile "Rusları dışarıda, Almanya'yı alaşağı edilmiş halde ve ABD'yi içeride" ...

Kuzey Kutup Bölgesi

Kuzey Kutup Bölgesi Yeryüzünün kuzeyinde, çok yeri buzlarla örtülü, Kuzey kutbuyla çevresini içine alan bölge. Arktik olarak da bilinir. Tamamına yakın kısmı karalarla çevrili büyük bir okyanus havzasıdır. 66° 30’ Kuzey eyleminin geçtiği kabul edilen Kuzey Kutup dairesi ...

Kuzey Kore - Coğrafi Verileri

Konum: Doğu Asya, Kore yarımadasının kuzey yarısında, Kore Körfezi ve Japon Denizi kıyısında, Çin ve Güney Kore arasında yer alır.Coğrafi konumu: 40 00 Kuzey derecesi, 127 00 Doğu boylamıHaritadaki konumu: AsyaYüzölçümü: 120,540 km²Sınırları: toplam: 1,673 kmsınır ...

Kuzey Kore - Yönetimi

Ülke adı: Resmi tam adı: Demokratik Kore Halk Cumhuriyetikısa şekli : Kuzey KoreYerel tam adı: Choson-minjujuui-inmin-konghwagukkısaltma: DPRKYönetim biçimi: Tek Partili Sosyalist CumhuriyetBaşkent: Pyongyangİdari bölümler: 9 eyalet ve 3 özel şehir; Chagang-do (Chagang Eyaleti), ...

Kuzey Kore - Ekonomik Göstergeler

GSYİH: Satınalma Gücü paritesi - 22 milyar $ (2000 verileri)GSYİH - reel büyüme: %-3 (2000 verileri)GSYİH - sektörel bileşim: tarım: %30endüstri: %42hizmet: %28 (1999 verileri)İş gücü: 9.6 milyonSektörlere göre işgücü dağılımı: tarım %36, tarım dışı %64Endüstri: ...

Kuzey Osetya Cumhuriyeti

Yüzölçümü : 8.000 km2 Nüfusu : 650.000 Başkenti : Vladikafkas Kafkasların kuzeyinde , Rusya Federasyonuna bağlı özerk bir cumhuriyettir. Oset dilinde "Alan", Gürcüce "Owsethi", Rusça "Osetinski" ve Almanca "Ossen" diye adlandırılan Osetler, M.Ö. 7-8.yy.dan itibaren ...

Kuzey Karolina

Kuzey Karolina, ABD'nin doğusunda bulunan eyaletlerden biridir. Orta Atlantik Eyaleti olarak da bilinir. Güneyinde Güney Karolina, güneybatısında Georgia, batısında Tennessee, Kuzeyinde Virjinya, doğusunda ise Atlas Okyanusu ile sınırlıdır. İsmi İngiltere Kralı I. Charles ...

Kuzey Avrupa ülkeleri

İsveç, Norveç, Danimarka ve Finlandiya İskandinav ülkeleri olarak bilinir. Estonya, Letonya ve Litvanya ise Baltık Ülkelerini oluşturur. Ayrıca, Atlas Okyanusu'nun kuzeyinde Kuzey Kutup Dairesi'nin hemen güneyinde yer alan ve bir ada ülkesi olan İzlanda da bu gruba dahil edilebilir.

Kuzey Anadolu Deprem Kuşağı

Türkiye’nin kuzey kesiminde doğu-batı doğrultusunda uzanan kuzey Anadolu deprem kuşağı yaklaşık 1500 km uzunluğa sahiptir. Marmara Bölgesi’nde; Saros Körfezinden başlar, Doğu Anadolu Bölgesi’ndeki Aras Vadisi’ne kadar uzanır. Bu kuşak Gelibolu, Marmara Denizi’nin derin ...