Lejyon

Kısaca: Lejyonlar, Roma İmparatorluğu'nın önce İtalya'yı, sonra da en geniş çağında İskoçya'dan Büyük Sahra'ya, İspanya'dan Basra Körfezi'ne kadar uzanan büyük imparatorluğu kurdukları askeri birliklerine verilen isimdir. Her lejyon ortalama 6000 kişiye ulaşabilirdi. Her lejyonda, ilk sırada dört, ikinci ve üçüncü sıralarda üçer olmak üzere 10 cohors bulunurdu (cohors= 300 kişi). ...devamı ☟

Lejyon
Lejyon

Lejyonlar, Roma İmparatorluğu'nın önce İtalya'yı, sonra da en geniş çağında İskoçya'dan Büyük Sahra'ya, İspanya'dan Basra Körfezi'ne kadar uzanan büyük imparatorluğu kurdukları askeri birliklerine verilen isimdir. Her lejyon ortalama 6000 kişiye ulaşabilirdi. Her lejyonda, ilk sırada dört, ikinci ve üçüncü sıralarda üçer olmak üzere 10 cohors bulunurdu (cohors= 300 kişi).

Lejyon Eski Romalılarda bazı askeri birliklere verilen ad. Sezar ve imparatorluk döneminde altı bin kişilik askeri kuvvetlere, 16. yüzyıl ile 19. yüzyıllar arası Fransız piyade birliklerine de lejyon adı verilirdi. Özellikle 20. yüzyılın ilk yarısında Fransa'nın yabancı uyruklu askerlerden meydana gelen özel kıyafetli birliklerine lejyon denmektedir. Bazı subayları Fransız olan bu askerlere, Fransa'nın deniz aşırı sömürgelerinde esas birlik olarak vazife yaptırılmıştır. Özellikle Cezayir'in bağımsızlık savaşında çok mikdarda kullanılan lejyonlar, acımasızlıkları ile Ünlüdurlar. Fransa'nın sömürge imparatorluğu yıkılınca bunlar da önemini kaybetti. Bugün sembolik bir birlik halinde kalmıştır. Bu birlik elli iki milletten sekiz bin civarında askerden meydana gelmektedir.

Yedi lejyonun yan yana gelen 25.000 kişilik ağır piyadesi, 2,5 km'lik bir cephe oluştururdu. Roma devleti işgalci niteliğini yitirip topraklarını savunan bir güce dönüşürken, cohors'un gücü 500-600 kişiye yükselmişti.

Lejyonlara ünlü esnekliğini ve gücünü veren iki piyade silahı vardı: 2 metre uzunluğunda bir mızrak (pilum) ve 50 santimlik enli ve ağır bir kılıç (gladius). Korunma amacıyla her lejyoner bir miğfer takar, bedenin üstünü koruyan kösele bir zırh giyer ve dışbükey bir kalkan da taşırdı.

Lejyonlar, ilk başta Roma ve İtalya'dan, daha sonraları fethedilen topraklardan ve lejyonların sınırlardaki sabit üslerine yakın yerlerden toplanan askerlerden oluşurdu. Roma imparatoru liderliğindeki bütün askerler profesyoneldi ve 25 yıl hizmet görürlerdi.

Bazı lejyonlar 400 yıldan fazla ayakta kalmışlar, unvanları ve personel kaynakları değişmiş, kendileri değişen koşullara ayak uydurmuşlar, aradan on yıllar ve yüzyıllar geçerken baskılara ve tehditlere karşı koyabilmişlerdir. Bazılarının yaşam süreleri çok daha kısa olmuş, savaşlarda kırılmışlar, yenildikleri ya da itaatsizlik ettikleri için dağıtılmışlardır.

Lejyon

Türkçe Lejyon kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. legion

Lejyon

eski romalılarda, piyade ve süvarinin oluşturduğu askeri birlik.
birkaç takımdan oluşan askeri birlik.

Lejyon

Türkçe Lejyon kelimesinin Fransızca karşılığı.
légion [la]

Lejyon

Türkçe Lejyon kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Legion

Lejyon

1 . Eski Romalılarda, piyade ve süvarinin oluşturduğu askerî birlik.
2 . askerlikBirkaç takımdan oluşan asker birliği.

Lejyon

Türkçe Lejyon kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. legion

Lejyon

eski romalılarda, piyade ve süvarinin oluşturduğu askeri birlik. birkaç takımdan oluşan askeri birlik.

Lejyon

Türkçe Lejyon kelimesinin Fransızca karşılığı.
légion [la]

Lejyon

Türkçe Lejyon kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Legion

Lejyon

Türkçe Lejyon kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. legion

Lejyon

eski romalılarda, piyade ve süvarinin oluşturduğu askeri birlik. birkaç takımdan oluşan askeri birlik.

Lejyon

Türkçe Lejyon kelimesinin Fransızca karşılığı.
légion [la]

Lejyon

Türkçe Lejyon kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Legion

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Roma lejyonu
3 yıl önce

lejyon oluşturulduğu tahmin edilmektedir, ancak bunlardan sadece 50'si tanımlanabilmiştir. İmparatorluğun erken dönemlerinde ise, 25-35 sabit lejyon ve...

Roma lejyonu, Askeriye, Cumhuriyet, Lejyoner, Piyade, Roma İmparatorluğu, Tarih, Taslak, Wikimedia Commons, Marian Reformları, MÖ.107
Lejyon XVII
6 yıl önce

Lejyon XVII (Legio septima decima) (Onyedinci Lejyon) MÖ 41 yılı civarında, gelecekte Augustus olarak bilinecek olan Octavianus tarafından toplanan Roma...

Lejyon XIII Gemina
6 yıl önce

XIII. Lejyon (MÖ 31 yılında itibaren Gemina ("ikiz lejyon") olarak bilinir), tarihsel olarak Roma Lejyonları'nın en dikkat çekici lejyonlarından biridir...

Lejyon XV Apollinaris
6 yıl önce

Lejyon XV Apollinaris, ("Apollon'a sadık") Geleceğin Roma imparatoru Octavian tarafından MÖ 41/40 arasında toplanmış olan Roma lejyonu. Lejyonun arma olarak...

Lejyon VII Claudia
6 yıl önce

Lejyon VII Claudia (Lat. Legio septima Claudia Pia Fidelis (Yedinci Claudian Lejyonu) sembolü tüm Sezar lejyonlarında olduğu gibi Boğa ile birlikte Aslan...

Lejyon XVIII
6 yıl önce

Lejyon XVIII, MÖ 41 yılı civarında, gelecekte Augustus olarak bilinecek olan Octavianus tarafından toplanan Roma lejyonu. Lejyon, aynı kaderi paylaştığı...

Lejyon IV Scythica
6 yıl önce

olmak zorunda kaldı. Utanç içindeki lejyonlar savaştan ayrıldı ve Zeugma'ya çekildi. Bu kent gelecek yüzyıl boyunca Lejyon IV Scythica'nın ana üssü olacaktı...

Lejyon V Alaudae
6 yıl önce

Bedriacum muharebesi Lejyon 70 yılındaki Batavi isyanı'nın bastırılmasında görev yapmış ve isyan sırasında oldukça güç anlar yaşamıştır. Lejyon V Alaudae'nin...