Lejyon

Lejyonlar, Roma İmparatorluğu'nın önce İtalya'yı, sonra da en geniş çağında İskoçya'dan Büyük Sahra'ya, İspanya'dan Basra Körfezi'ne kadar uzanan büyük imparatorluğu kurdukları askeri birliklerine verilen isimdir. Her lejyon ortalama 6000 kişiye ulaşabilirdi. Her lejyonda, ilk sırada dört, ikinci ve üçüncü sıralarda üçer olmak üzere 10 cohors bulunurdu (cohors= 300 kişi).

Lejyonlar, Roma İmparatorluğu'nın önce İtalya'yı, sonra da en geniş çağında İskoçya'dan Büyük Sahra'ya, İspanya'dan Basra Körfezi'ne kadar uzanan büyük imparatorluğu kurdukları askeri birliklerine verilen isimdir. Her lejyon ortalama 6000 kişiye ulaşabilirdi. Her lejyonda, ilk sırada dört, ikinci ve üçüncü sıralarda üçer olmak üzere 10 cohors bulunurdu (cohors= 300 kişi).

Lejyon Eski Romalılarda bazı askeri birliklere verilen ad. Sezar ve imparatorluk döneminde altı bin kişilik askeri kuvvetlere, 16. yüzyıl ile 19. yüzyıllar arası Fransız piyade birliklerine de lejyon adı verilirdi. Özellikle 20. yüzyılın ilk yarısında Fransa'nın yabancı uyruklu askerlerden meydana gelen özel kıyafetli birliklerine lejyon denmektedir. Bazı subayları Fransız olan bu askerlere, Fransa'nın deniz aşırı sömürgelerinde esas birlik olarak vazife yaptırılmıştır. Özellikle Cezayir'in bağımsızlık savaşında çok mikdarda kullanılan lejyonlar, acımasızlıkları ile Ünlüdurlar. Fransa'nın sömürge imparatorluğu yıkılınca bunlar da önemini kaybetti. Bugün sembolik bir birlik halinde kalmıştır. Bu birlik elli iki milletten sekiz bin civarında askerden meydana gelmektedir.

Yedi lejyonun yan yana gelen 25.000 kişilik ağır piyadesi, 2,5 km'lik bir cephe oluştururdu. Roma devleti işgalci niteliğini yitirip topraklarını savunan bir güce dönüşürken, cohors'un gücü 500-600 kişiye yükselmişti.

Lejyonlara ünlü esnekliğini ve gücünü veren iki piyade silahı vardı: 2 metre uzunluğunda bir mızrak (pilum) ve 50 santimlik enli ve ağır bir kılıç (gladius). Korunma amacıyla her lejyoner bir miğfer takar, bedenin üstünü koruyan kösele bir zırh giyer ve dışbükey bir kalkan da taşırdı.

Lejyonlar, ilk başta Roma ve İtalya'dan, daha sonraları fethedilen topraklardan ve lejyonların sınırlardaki sabit üslerine yakın yerlerden toplanan askerlerden oluşurdu. Roma imparatoru liderliğindeki bütün askerler profesyoneldi ve 25 yıl hizmet görürlerdi.

Bazı lejyonlar 400 yıldan fazla ayakta kalmışlar, unvanları ve personel kaynakları değişmiş, kendileri değişen koşullara ayak uydurmuşlar, aradan on yıllar ve yüzyıllar geçerken baskılara ve tehditlere karşı koyabilmişlerdir. Bazılarının yaşam süreleri çok daha kısa olmuş, savaşlarda kırılmışlar, yenildikleri ya da itaatsizlik ettikleri için dağıtılmışlardır.

Diğer anlamları

Lejyon

Türkçe Lejyon kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. legion

Lejyon

eski romalılarda, piyade ve süvarinin oluşturduğu askeri birlik.
birkaç takımdan oluşan askeri birlik.

Lejyon

Türkçe Lejyon kelimesinin Fransızca karşılığı.
légion [la]

Lejyon

Türkçe Lejyon kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Legion

Lejyon

1 . Eski Romalılarda, piyade ve süvarinin oluşturduğu askerî birlik.
2 . askerlikBirkaç takımdan oluşan asker birliği.

Lejyon

Türkçe Lejyon kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. legion

Lejyon

eski romalılarda, piyade ve süvarinin oluşturduğu askeri birlik. birkaç takımdan oluşan askeri birlik.

Lejyon

Türkçe Lejyon kelimesinin Fransızca karşılığı.
légion [la]

Lejyon

Türkçe Lejyon kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Legion

Lejyon

Türkçe Lejyon kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. legion

Lejyon

eski romalılarda, piyade ve süvarinin oluşturduğu askeri birlik. birkaç takımdan oluşan askeri birlik.

Lejyon

Türkçe Lejyon kelimesinin Fransızca karşılığı.
légion [la]

Lejyon

Türkçe Lejyon kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Legion

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Lejyon ilgili konular

 • İran

  İran (Farsça: ایران ), resmî adı İran İslam Cumhuriyeti (Farsça: جمهوری اسلامی ایران ) / Jomhuri-ye Eslāmi-ye Irān, G
 • Prefect

  Prefect (Latince ``praefectus``), Antik Roma`da çok çeşitli tipleri bulunan bir tür resmi görevli.
 • Galba

  Servius Sulpicius Galba (MÖ 24 Aralık 3 – 15 Ocak 69), 8 Haziran 68-15 Ocak 69 arası Roma İmparatoru, Dört İmparator Yılı'nın ilk imparator
 • Hadrian

  Publius Aelius Traianus Hadrianus (24 Ocak 76 – 10 Temmuz 138), 117–138 yılları arasında Stoacı-Epikürik, Aelia Klan'ı üyesi Roma İmparato
 • Tacitus

  Gaius Cornelius Tacitus (veya genel bilinen adıyla Cornelius) MS 56 - 117 yılları arasında Roma'da yaşamış hatip, avukat, senatör ve tarihçid
 • Legatus

  Bu sayfa Antik Roma Tarihi ile bağlantılıdır. Katolik organizasyonu için bkz.
 • Pertinax

  Publius Helvius Pertinax (1 Ağustos 126 - 28 Mart 193) 193' te kısa bir süre için Roma İmparatoru oldu.
 • Pannonia

  Pannonia ya da Panunya, Kuzey ve Doğusundan Tuna, Batısından Noricum ve daha yukarıda İtalya, Güneyinden Dalmaçya ve daha aşağıda Moesia eya
 • Palmira

  Palmira (''Arapça: تدمر , Tedmur veya Tadmor, İngilizce: Palmyra'') orta Suriye'de antik zamanların önemli dini ve ticari merkezi olan, UNESCO
 • Roma İmparatorluğu - Roma Ordusu

  Roma artık Akdeniz çevresindeki ülkelerin hepsinden üstün bir konumdaydı. Başarısını büyük ölçüde ordusuna borçluydu. Kuruluşundan MS
Lejyon
Lejyon