Leninizm

Kısaca: Sovyet düşünür ve eylem adamı V.İ.Lenin’in diyalektik materyalizm­le, tarihsel materyalizmden meydana gelen Marksizme yaptığı katkıları ifade eden deyim. ...devamı ☟

Sovyet düşünür ve eylem adamı V.İ.Lenin’in diyalektik materyalizm­le, tarihsel materyalizmden meydana gelen Marksizme yaptığı katkıları ifade eden deyim.

Lenin’in Marksizme yaptığı en önemli katkı, emperyalizme ilişkin analizden mey­dana gelir. Buna göre, ileri ve sanayileşmiş ülkelerin, Marx’ın söylediği gibi, devrim kri­zine yaklaştığı, devrimin kapitalist bir top­lumda gerçekleşeceği doğru değildir. Prole­tarya, ileri sürüldüğü üzere, giderek yoksullaşmakta değildir. Lenin işte bu duru­mu emperyalizmle, büyük kapitalist toplum­ların bazı toprakları sömürgeleştirmesi, ken­disine ucuz hammadde yaratması, yeni pazar meydana getirmesiyle açıklamıştır.

Leninizm

Türkçe Leninizm kelimesinin İngilizce karşılığı.
see Lenincilik.

Leninizm

lenincilik.

Leninizm

Lenincilik.

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Marksizm-Leninizm
3 yıl önce

Marksizm-Leninizm, adını Karl Marx ve Vladimir Lenin'den alan, 1920'li yıllarda komünist partiler arasında popülerlik kazanan ideolojik akım. Marksizm-Leninizm;...

Leninizm, Marksizm-Leninizm, Antonio Gramsci, Artı-değer, Artı-emek, Asya tipi üretim tarzı, Bolşevik, Buharin, Burjuva, Değişim Değeri ve Kullanım Değeri, Diyalektik Materyalizm
Lenin ve Leninizm
6 yıl önce

olarak 1924 yılında Lenin ve Leninizm Hayatı Şahsiyeti Üzerine Müteaalar adı ile yayımlanan kitap Türkiye de Lenin ve Leninizm üzerine yapılan ilk çalışma...

Proletarya diktatörlüğü
3 yıl önce

yaratıcısı kurulmuş olan Marksist partidir. Birçok Marksist düşünür, bunu Leninizm ve Marksizm arasındaki ince farklardan biri olarak tanımlar. Devlet ve...

Proletarya diktatörlüğü, Proletarya diktatörlüğü
Komünist Parti
3 yıl önce

kuramsal olarak getirdiği katkılar leninizm olarak adlandırılacak ve komünist partilerce benimsenecektir. Leninizm, marksizmin 20. yüzyıl için yorumlanması...

Komünist parti, Bolşevik, Siyasi parti, Türkiye Komünist Partisi, Çin Komünist Partisi, Doğu Halkları Kurultayı
Juche
3 yıl önce

Marksizm–Leninizm'in tarihsel materyalist fikirlerini birleştirirken karakter olarak açıkça Koreli hale gelinceye kadar Marksizm-Leninizm'in bir değişkeni...

Siyasi ideolojiler listesi
3 yıl önce

Otonomizm Lüksemburgizm Sol komünizm Komünleştirme Konseysel komünizm Leninizm Marksizm-Leninizm Troçkizm Maoculuk Stalinizm Dünya komünizmi Bilimsel komünizm...

Vladimir Lenin
3 yıl önce

Marksizm üzerine kurulmuş politik ve ekonomik bir teori olan Leninizm'in de kurucusudur. Leninizm, Marksizmin çağın gereklerine göre hem kuramsal hem politik...

Vladimir İlyiç Lenin, 14 Ocak, 17 Temmuz, 1870, 1886, 1887, 1891, 1893, 1895, 1898, 1899