Levi

* Levi (Beni İsrail) - Yakup'un on iki oğlundan biri.* Levi kabilesi - Levi (Beni İsrail)'in kurduğu on iki İsrail kabilesinden biri.* Levililer (Tevrat) - Tevrat'ın beş kitabından üçüncüsü.

Diğer anlamları

Levi

Fransızca Levi kelimesinin İngilizce karşılığı.
[Lévi (m) n. Levi, one of the 12 tribes of Israel (Biblical); male first name; family name

Levi

Flemenkçe Levi kelimesinin İngilizce karşılığı.
npr. levi

Levi

İngilizce Levi kelimesinin Flemenkçe karşılığı.
npr. levi

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Levi ilgili konular

 • Villus

  İçi boş organlardan olan ince barsakların, emilim amacıyla yüzey alanlarını arttırma işlevi gören mukoza-submukoza katlantıları.
 • Havale (tıp)

  Havale, çeşitli sebeplere bağlı olarak ortaya çıkan, birdenbire başlayan ve birkaç saniyeden 1-2 dakikaya kadar sürebilen, şuur kaybı, nefe
 • Sanat dünyası

  Sanat kuramcısı Arthur Danto'nun 1964'te öne sürdüğü, daha sonraki yıllarda George Dickie tarafından geliştirilmiş; bir şeyin sanat eseri
 • Glukoz

  Basit bir şeker (veya monosakkarit) olan glukoz (veya glikoz veya glükoz) yaşam için en önemli karbonhidratlardan biridir. Hücreler onu bir ener
 • Çekirdekçik

  Çekirdekçik ya da nükleolus, ökaryot hücrelerin çekirdeklerinin içinde bulunan zarsız bir yapıdır. Çekirdekçik; bakteriler, çekirdek içe
 • Yavuz Sultan Selim

  Yavuz Sultan Selim Osmanlı sultanlarının dokuzuncusu, İslam halifelerinin yetmiş dördüncüsü. Sultan İkinci Bayezid'in oğlu olup, annesi Dul
 • Üreme

  Canlıların, soylarını devam ettirmek amacıyla kendilerine benzer yeni bireyler meydana getirmesine üreme denir. Üreme işlevi canlının geliş
 • Mitoloji

  Mitoloji, belirli bir uygarlığa ya da dinsel geleneğe özgü inançları, uygulamaları, kurumları ya da doğa olaylarını açıklamak amacıyla
 • İslamiyet

  Arapça "selem" kökünden alınmış olan İslam (Arapçası الإسلام,), sözlükte, "itaat etmek, boyun e