İlgili Konu Başlıkları Tümü

Demokrasi Nedir

Demokrasi, bir yönetim biçimidir. Bir kurum, kuruluş yada topluluktaki ve genellikle bir ülkedeki tüm üye veya vatandaşların, organizasyon veya devlet politikasını şekillendirmede eşit hakka sahip olduğu bir yönetim biçimidir. Genellikle devlet yönetim biçimi olarak ...

İdeal Bir Sistem Var Mıdır

En baştan şunu söylememde yarar vardır ki yazdıklarım hiçbir şekilde objektif bir bakış açısına dayanmamaktadır. Zaten başlığı da gördüğümüzde bu konuda objektif olunamayacağını da anlayabiliriz. Öncelikle sorunun muhattabını açıklamam gerekmektedir.

Refah Devleti

I. REFAH DEVLETİ KAVRAMI“Refah Devleti[1]” (welfare state) kavramı, tarih boyunca çeşitli şekillerde tarif edilmiştir. Tanımlar, refah devletine minimum sorumluluk verenden (gereksinimlerin sadece minimum düzeyde karşılanması, minimum standartların sağlanması), refah devletine ...