Likaonya

Kısaca: Likaonya (Latince: LYKAONIA) Orta Anadolu'da bulunan antik bölge. Doğuda Kapadokya, güneyde Kilikya, batıda Pamfilya ve Pisidya, kuzeyde de Frigya ve Galatya ile çevrilidir. ...devamı ☟

Likaonya
Likaonya

Likaonya Bölgesi'nin konumu]] Likaonya (Latince: LYKAONIA) Orta Anadolu'da bulunan antik bölge. Doğuda Kapadokya, güneyde Kilikya, batıda Pamfilya ve Pisidya, kuzeyde de Frigya ve Galatya ile çevrilidir. Bugünkü Konya ve Karaman illerinin büyük bölümünü kaplar. Antik Çağda Anadolu'da önemli bir rol oynamayan Likaonyalılar dağlarda yaşayan, özgürlüklerine düşkün, savaşçı bir halktı; görenek ve geleneklerini tarih boyunca korudular. Anadolu'da MÖ 6. yüzyılın ortalarında başlayan Pers egemenliğine boyam eğmediler ve geçimlerini daha çok yağmacılıktan sağladılar. MÖ 133'ten sonra Romalıların, Kapadokya Krallığı'na bıraktığı Likaonya MÖ 100'de Roma'nın Kilikya Eyaleti sınırlan içine alındı. MÖ 37'de Antonius tarafından, Pamfilya ve Pisidya bölgeleriyle birlikte Galatya kralı Amyntaş'a bırakıldı. Onun ölümünden sonra da MÖ 25'te Augustus tarafından Roma'nın Galatya Eyaleti'ne bağlandı. Likaonya'nın eskiden Tatta (Tuz) Gölü yöresindeki kuzey kesimi soğuk ve su bakımından yoksuldu. Hayvancılık, dağlık kesimlerin en önemli gelir kaynaklan arasındaydı. Bölgenin en başta gelen kenti Konya (Yunanca; İkonion , Latince; Iconium)'du.

Kaynak

* Ana Britannika

Kaynaklar

Vikipedi

Likaonya

Türkçe Likaonya kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. Lycaonia

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.