Pisidya

Kısaca: Pisidya, Anadolu'nun güney kesiminde antik bölge.Kuzeyde ve batıda Frigya, güneybatıda Likya, güneyde Pamfilya, doğuda Likaonya ile çevrilidir.Bugünkü Isparta ilinin tümünü, Afyonkarahisar, Burdur, Antalya ve Konya illerininde bazı bölümlerini de içine alıyordu. Bölgenin büyük bölümü Toros Dağlarının kuzey-güney doğrultusunda sıralanmış yalçın kireçtaşı tepeleri üstünde yer alırdı. ...devamı ☟

Pisidya
Pisidya

Pisidya, Anadolu`nun güney kesiminde antik bölge.Kuzeyde ve batıda Frigya, güneybatıda Likya, güneyde Pamfilya, doğuda Likaonya ile çevrilidir.Bugünkü Isparta ilinin tümünü, Afyonkarahisar, Burdur, Antalya ve Konya illerininde bazı bölümlerini de içine alıyordu.Bölgenin büyük bölümü Toros Dağlarının kuzey-güney doğrultusunda sıralanmış yalçın kireçtaşı tepeleri üstünde yer alırdı.Bu dağlar, yöreye egemen olmak isteyenlere karşı sürekli direnen, yasa tanımaz bir halkın sığınağı idi.MÖ 1. yüzyılda bu halk küçük kabileler ya da köy grupları biçiminde örgütlenmişti.Eski Frigya`nın kendine özgü teokratik yönetimi, anlaşıldığı kadarıyla Pisidya`da da uygulanıyordu.Ülkede geniş topraklara sahip olan ve köle çalıştıran tapınaklar vardı.

Kral Amyntas ölünce (MÖ 25) Pisidya`nın büyük bölümü Roma eyaleti Galatya`ya bağlandı.Vespasianus döneminde ise, Likya ve Pamfilya ile birleştirildi (MS 74).Roma uygarlığının yöreyi etkilemesi önceleri çok yavaş olduysa da, kentleşme 2. yüzyılda hızlandı.Diocletianus`un düzenlemesiyle (297) Pisidya (``Diocesis Asiana``) adlı yönetsel bölüme katıldı.Daha sonra Bizanslılar yöreyi Thrakesion ve Anatolikon ``themaları (yerel yönetim birimi) arasında böldüler.

Kaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Likaonya
6 yıl önce

bulunan antik bölge. Doğuda Kapadokya, güneyde Kilikya, batıda Pamfilya ve Pisidya, kuzeyde de Frigya ve Galatya ile çevrilidir. Bugünkü Konya ve Karaman...

Selge
3 yıl önce

Selge, antik Pisidya bölgesinin dağ kentlerinden biridir. Toroslar’ın güney yamaçlarında, denizden 1250 metre yükseklikte kurulmuştur. Antalya-Alanya...

Ariassos
3 yıl önce

yer almaktadır. Akkoç köyü sapağından ulaşılmaktadır. Kent, antik çağda Pisidya adı verilen bölgede bulunmaktadır. Kentte antik dönemde bağcılık, şarapçılık...

Etenna
6 yıl önce

Pamfilya özelliğinden ziyade, kalıntılar diğer kıyı Antik kentlerine göre bir Pisidya kenti özelliği taşımaktadır. Bu akropol kent yöre halkınca "Dedekalesi"...

Apollonia
3 yıl önce

Aboulioun Apollonia, Kaş Apollonia, Likya, bugün Kekova Apollonia, Misya Apollonia ad Rhyndacum Assos Apollonia, Pisidya bkn. Sozopolis Apollonia, Acte, ......

Apollonia, Antalya, Bizans, Kaş, Lykia Birliği, Kekova
Korkuteli
3 yıl önce

yıllarında, İsaurialıların Pisidya bölgesini ele geçirmek için yaptıkları muhasaradan İsinda da zarar görmüştür. 471-472 yıllarında, Pisidya bölgesindeki İsaurialıların...

Korkuteli, Antalya, 1207, 1243, 1310, 1321, 1392, 1402, 1864, 1915, Akdeniz, Akseki, Antalya
Aziziye Höyük
6 yıl önce

Ayrıntıları ^ a b c d TAY – Yerleşme Dönem Ayrıntıları ^ Mehmet Özsait, Pisidya Bölgesinde Yeni Prehistorik İskan Yerleri (IV)[ölü/kırık bağlantı] Sh.:...

Oluk Köprü
3 yıl önce

Köprü (eski adı: Eurymedon Köprüsü), Türkiye'de, Roma İmparatorluğu'nun Pisidya eyaletinin başkenti antik Selge şehri yakınında, eski adıyla Eurymedon...