Lisans (Fransızca: license) ile aşağıdakilerden biri kastedilmiş olabilir: ...

LISANS (türkçe) anlamı
1. Fr. Herhangi bir mevzuda verilen izin. Müsaade belgesi.
2. Üniversite tahsili tamamlanınca alınan diploma.
3. Bir sporcunun resmi yarışmalara katılabilmesi için spor federasyonu tarafından kendisine verilen kayıt fişi veya kimlik kartı.
4. İthal veya ihracı serbest bırakılmayarak muayyen bir nizama bağlanmış malların ithal veya ihracı için idare tarafından verilen müsaade.
LISANS (türkçe) anlamı
5. genellikle dört yıl süren üniversite ya da yüksekokul öğrenimi
6. bir malı yabancı firma adına yapma izni.
7. bu öğrenim sonunda elde edilen ve diplomayla belgelendirilen akademik derece
8. bir sporcunun resmi yarışmalara katılabilmesi için spor federasyonunun kendisine verdiği kayıt fişi ya da kimlik kartı.
yurda mal sokma ya da yurtan mal çıkarma izni.
LISANS (türkçe) anlamı
9. genellikle dört yıl süren üniversite ya da yüksekokul öğrenimi
10. bir malı yabancı firma adına yapma izni.bu öğrenim sonunda elde edilen ve diplomayla belgelendirilen akademik derece
11. bir sporcunun resmi yarışmalara katılabilmesi için spor federasyonunun kendisine verdiği kayıt fişi ya da kimlik kartı.yurda mal sokma ya da yurtan mal çıkarma izni.
LISANS (türkçe) ingilizcesi
1. adj. undergraduaten. licence [Brit.]
2. license
3. degree
royalty,
LISANS (türkçe) ingilizcesi
4. adj. undergraduate
5. n. licence [Brit.]
6. license
7. degree
8. royalty
LISANS (türkçe) fransızcası
1. licence [la]
LISANS (türkçe) almancası
1. n. Lizenz

Lisans hakkında bilgiler

İlgili Konu Başlıkları Tümü

İngilizce Öğretmenliği Lisans Programı

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği Lisans Programı (İÖLP), 2000 yılında Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi ile T.C. Millî Eğitim Bakanlığı arasında yapılan İngilizce Öğretmeni Yetiştirme Protokolü ile İngilizce öğretmeni ...

Son Kullanıcı Lisans Anlaşması

EULA (``İngilizce``; End User License Agreement veya Software license agreement, ``Türkçe``; Son kullanıcı lisans anlaşması), herhangi bir yazılımın gerekli yasal zorunluluklarının hatırlatıldığı bir anlaşmadır. Son kullanıcı lisans anlaşması, PC yazılımı üreticisi ve son ...

E-lisans

E-lisans, dünyada özellikle Amerika Birleşik Devletleri,Almanya,Japonya ve Malezya'da bulunan birçok üniversitede, dört yıllık lisans düzeyinde İnternet aracılığıyla yapılan eğitim çeşididir. Verilen eğitim, programların niteliklerine göre farklı oranlarda İnternet üzerinden ...

Lisans Yerleştirme Sınavı

Lisans Yerleştirme Sınavı (kısaca LYS), Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2010 yılından itibaren uygulamaya başlanan test türü bir sınavdır. Her yıl haziran ayı içerisinde gerçekleştirilen sınav, Türkiye Cumhuriyeti sınırlarında bulunan ilköğretim, ...

Lisans üstü

Lisansüstü, üniversite enstitülerinde dört yıllık lisans (yetkinlik) eğitiminin ardından yapılan ve uzmanlaşmaya yönelik ek eğitimdir. Akademik derece olarak lisansın üzerindedir.

Yüksek Lisans

Yüksek lisans, ingilizcesi "master"; bir lisans (fakülte) öğretimine dayalı eğitim-öğretim ve araştırmanın sonuçlarını ortaya koymayı amaçlayan bir yükseköğretimdir. Yüksek lisans eğitimi, kişinin eğitim aldığı branşta uzmanlaşması ve bu durumu bilimsel bir makaleyle ...