Lorentz Kuvveti

Kısaca: Lorentz kuvveti, elektromıknatıssal alanlar tarafından hareketli bir noktasal yüke etkiyen kuvvettir. Bu kuvvet matematiksel olarak, elektrik ve mıknatıssal alanlar cinsinden aşağıdaki gibi ifade edilir: ...devamı ☟

Lorentz kuvveti
Lorentz Kuvveti

Lorentz kuvveti, elektromıknatıssal alanlar tarafından hareketli bir noktasal yüke etkiyen kuvvettir. Bu kuvvet matematiksel olarak, elektrik ve mıknatıssal alanlar cinsinden aşağıdaki gibi ifade edilir: : \mathbf = q (\mathbf + \mathbf \times \mathbf), :F : Kuvvet (newton) :E : Elektrik alan (volt/metre) :B : Manyetik alan (tesla) :q : Parçacığın elektriksel yükü (coulomb) :v : Parçacığın anlık hızı (metre/saniye) :× : Vektörel çapraz çarpım Ya da bu denkleme eşdeğer olan vektörel ve skaler potansiyeller cinsinden başka bir denklem: : \mathbf = q ( - \nabla \phi - \frac } + \mathbf \times (\nabla \times \mathbf)), şeklinde ifade edilir. Burada, : ve ∇ × sırayla gradiyent ve curl operatörleridir. :A ve ɸ sırayla E ve B ile aşağıda gösterildiği üzere ilişkili olan mıknatıssal vektör potansiyel ve elektrostatik potansiyeldir: :: \mathbf = - \nabla \phi - \frac } ::\mathbf = \nabla \times \mathbf. Görüldüğü üzere bunlar vektörel denklemlerdir: Kalın harfler ile belirtilen tüm nicelikler vektörel niceliklerdir. (örneğin F, E, v, B, A gibi). Lorentz kuvvet yasası, Faraday'ın indükleme yasası ile çok yakın bir ilişki içerisindedir. Pozitif yüklü bir parçacık E elektrik alanı içinde bulunduğunda alan ile aynı yönde ivmelenirken, bir v anlık hızı ile B mıknastıssal alanı içinde bulunduğunda hem anlık hızına hem de mıknatıssal alana dik yönde bir kuvvete maruz kalacaktır. Kuvvetin yönü sağ el kuralı ile bulunabilir : Sağ elin dört parmağı parçacığın hızı yönünü gösterecek şekilde tutulur ve daha sonra mıknatıssal alanın yönüne doğru kıvrılır, bu sırada baş parmağın gösterdiği yön parçacık üzerine etkiyen kuvvetin yönüdür. q'''v ifadesi mıknastıssal kuvvet' olarak adlandırılırken, q''E ifadesi elektriksel kuvvet olarak adlandırılır. Bazı tanımlamalara göre "Lorentz kuvveti" elektriksel ve mıknatıssal kuvvetlerin toplamı olarak değil sadece mıknatıssal kuvvet olarak tanımlanır: :\mathbf_ = q(\mathbf \times \mathbf)

Kaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Hendrik Lorentz
4 yıl önce

doğrulandı. Bugün adı Lorentz-Lorenz formülü, Lorentz kuvveti, Lorentz dağılımı ve Lorentz dönüşümü terimlerinde yaşamaktadır. Lorentz, 1895'te Michelson-Morley...

Sol el kuralı
1 yıl önce

hem de manyetik alanın bir arada meydana getirdikleri kuvveti ifade eder. Bu kuvvete Lorentz kuvveti de denilir. Sadece manyetik alan varsa, F m = q ⋅ (...

Manyetik alan
1 yıl önce

manyetik kuvvet Lorentz kuvveti olarak bilinir: F = q v × B , {\displaystyle \mathbf {F} =q\mathbf {v} \times \mathbf {B} ,} Lorentz kuvveti; manyetik...

Manyetik alan, Coulomb kuvveti, Demir, Dünya, Fizik, Güney, Kobalt, Kuzey, Magnetik kutup, Michael Faraday, Mıknatıs
Klasik elektromanyetizma
4 yıl önce

Elektromanyetik alan yüklü parçacıklar üzerinde Lorentz kuvveti denen, aşağıdaki denklemle ifade edilen bir kuvvet uygular. F = q E + q v × B {\displaystyle...

Elektromanyetizma
1 yıl önce

denklemleri olarak bilinen bir dizi denkleme uyar ve elektromanyetik kuvveti Lorentz kuvvet yasası verir. Klasik elektromanyetizmanın özelliklerinden biri,...

Elektromanyetik Kuvvet, 1873, Ampere, Carl Friedrich Gauss, Coulomb, Elektrik, Elektromanyetizm, Elektromanyetizma, Elektron, Fizik, Foton
Hareket eden mıknatıs ve iletken problemi
1 yıl önce

eder, Lorentz kuvveti, hem hıza hem de "B" alanına dik doğrultudaki negatif "y" yönünü gösterir. Sadece B alanı nedeniyle yükün üzerindeki kuvvet şöyle...

Merkezcil kuvvet
1 yıl önce

için merkezcil kuvvet ipin gerilmesidir. Manyetik alanda dairesel hareket eden bir elektronun merkezcil kuvvveti, Lorentz kuvvetidir. Viraj dönen arabanın...

Elektromanyetik Kuvvet
1 yıl önce

Elektromanyetik kuvvet ile elektrik kuvveti ve manyetik kuvvet birbirleri ile ilişkilidir. James Clerk Maxwell, 1873'te elektrik ve manyetik kuvvet alanlarının...

Elektromanyetik Kuvvet, 1873, Ampere, Carl Friedrich Gauss, Coulomb, Elektrik, Elektromanyetizm, Elektromanyetizma, Elektron, Fizik, Foton