Elektromanyetik Kuvvet

Kısaca: Elektrik kuvveti , yüklü iki parçacığın birbirini ittiği (yükleri aynı işaretli ise) ya da bibrirlerini çektiği (yükleri zıt işaretli ise) kuvvettir. ...devamı ☟

Elektromanyetik Kuvvet
Elektromanyetik Kuvvet

Tarihte elektrik ve manyetizmanın ilk etkileri Çinliler ve Yunanlar tarafından incelenmiştir. Yunanlar bir parça kehribarın sürtüldüğünde bazı nesneleri çektiğini gözlemlemiştir. (Elektron kelimesi kehribarın yunanca karşılığından türemiştir). Daha sonra Oersted, Coulomb, Ampere, Biot, Savart ve Gauss'un teorik ve deneysel çalışmalarıyla elektrik ve manyetizma ile ilgili gelişmeler sağlanmıştır. Deneysel açıdan elektrik ve manyetizmaya en büyük katkının Michael Faraday tarafından yapıldığı söylenebilir. Bütün bu bilim adamlarınca biriktirilen bilgiler James Clerk Maxwell tarafından dört denklem altında toplanmıştır. Bu denklemler Maxwell denklemleri olarak bilinir ve kuantum fiziği öncesi bilinen bütün elektrik ve manyetik görüngüleri açıklamaktadır.

Maxwell Denklemleri

1- Gauss Elektrik Denklemi

2- Faraday Denklemi

3- Gauss Manyetik Denklemi (Manyetik yüklerin yokluğu)

4- Geliştirilmiş Ampere Denklemi
1. Denklem elektrik alanın skaler kaynağının elektrik yükleri olduğunu belirtir. Iraksama (en:divergence) operatörü bir alanın hangi noktalarda başladığını veya sonlandığını belirtir. 1. denkelmin anlami: "Kapalı bir yüzeyden çıkan elektrik 'akı'sı, yüzey içindeki toplam elektrik yükü ile doğru orantılıdır."

2. Denklem elektrik alanın vektörel kaynağının manyetik alan (eğer manyetik alan zamanla değişiyorsa) olduğunu belirtir. Dönel (en:curl) operatörü bir alanın bir nokta etrafında nasıl döndüğünü belirtir.

3. Denklem manyetik alanın skaler kaynağı yani, manyetik yüklerin varolmadığını belirtir. Denklemin anlamı:"Kapalı bir yüzeyden çıkan manyetik 'akı' sıfırdır."

4. Denklem manyetik alanın vektörel olarak elektrik alanın zamanla değişiminden ve yük akışından kaynaklandığını belirtmektedir.

Kaynak: Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Elektromanyetik Kuvvet
1 yıl önce

Elektromanyetik kuvvet ile elektrik kuvveti ve manyetik kuvvet birbirleri ile ilişkilidir. James Clerk Maxwell, 1873'te elektrik ve manyetik kuvvet alanlarının...

Elektromanyetik Kuvvet, 1873, Ampere, Carl Friedrich Gauss, Coulomb, Elektrik, Elektromanyetizm, Elektromanyetizma, Elektron, Fizik, Foton
Elektromanyetik radyasyon
1 yıl önce

Elektromanyetik radyasyon, elektromanyetik ışınım, elektromanyetik dalga ya da elektromıknatıssal ışın (genellikle EM radyasyon veya EMR olarak kısaltılır)...

Elektromanyetik ışın, Atom, Enerji, Foton, Frekans, Gama ışınları, Işık, Işık hızı, Kütle, Madde, Molekül
Elektromanyetizma
1 yıl önce

olan fiziksel kuvvet'tir. Bu etkileşimin gerçekleştiği alanlar, elektromanyetik alan olarak tanımlanır. Doğadaki dört temel kuvvetten biri, elektromanyetizmadır...

Elektromanyetik Kuvvet, 1873, Ampere, Carl Friedrich Gauss, Coulomb, Elektrik, Elektromanyetizm, Elektromanyetizma, Elektron, Fizik, Foton
Zayıf etkileşim
1 yıl önce

etkileşimden biri kabul edilmektedir. Zayıf kuvvetin, yüksek etkileşim enerjilerinde elektromanyetik kuvvet ile ortak bir elektrozayıf yapının parçası...

Zayıf nükleer kuvvet, Atom, Elektromanyetik Kuvvet, Elektron, Enrico Fermi, Evrensel, Fizik, Güçlü Nükleer Kuvvet, Kuantum mekaniği, Kütleçekim, Menzil
Elektromanyetik indüksiyon
4 yıl önce

yasası, elektromotor kuvveti üretmek için, manyetik alanın bir devre ile nasıl etkileşime gireceğini tahmin eden en temel elektromanyetik yasadır. Bu yasa...

Temel kuvvet
4 yıl önce

kütleçekimsel, elektromanyetik, güçlü nükleer ve zayıf nükleer etkileşimlerdir. Her biri bir alan dinamikleri olarak anlaşılmalıdır. Kütleçekimi kuvveti sürekli...

Lorentz kuvveti
1 yıl önce

Lorentz kuvveti, fizikte, özellikle elektromanyetizmada, elektromanyetik alanların noktasal yük üzerinde oluşturduğu elektrik ve manyetik kuvvetlerin bileşkesidir...

Elektromanyetik Birimler
4 yıl önce

Elektromanyetik birimler fiziğin elektromanyetik dalında kullanılan birimlerdir. Fiziğin bütün dallarında çeşitli nicelikler (büyüklükler, quantity) kullanılır...