Lt Eksotoksini

Kısaca: Isıya duyarlı enterotoksin ''Escherichia coli'' 'de bulunan bir toksindir. Mikrobiyolojik yayınlarda İngilizce ''labile toxin'' (kararsız, ısıya duyarlı toksini)'nin kısaltması olan LT olarak da değinilir. ...devamı ☟

Isıya duyarlı enterotoksin Escherichia coli 'de bulunan bir toksindir. Mikrobiyolojik yayınlarda İngilizce labile toxin (kararsız, ısıya duyarlı toksini)'nin kısaltması olan LT olarak da değinilir. Bu toksin, normalde adenilat siklaz'ı inhibe eden bir G proteinini ADP-ribozlayarak hücredeki cAMP seviyesini yükseltir, bu özelliği ile kolera toksinine benzer. Yüksek cAMP seviyeleri klorür iyonları ve suyun enterositlerden bağırsak içine salgılanmasına neden olur, bunun sonucunda ishal meydana gelir.

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.