lutesyum

Atom numarası: 71
Simge: Lu
Kütle numarası: 174.97
Kaynama Noktası (C): 3327
Erime Noktası (C): 1652
Yoğunluk: 9.84
Buharlaşma Isısı: 90
Kaynaşma (Füzyon) Isısı: 4.6
Elektriksel iletkenlik: 0.015
Isıl iletkenlik: --
Özgül Isı Kapasitesi: 0.037

Lutesyum

Atom numarası: 71 Simge: Lu Kütle numarası: 174.97 Kaynama Noktası (C): 3327 Erime Noktası (C): 1652 Yoğunluk: 9.84 Buharlaşma Isısı: 90 Kaynaşma (Füzyon) Isısı: 4.6 Elektriksel iletkenlik: 0.015 Isıl iletkenlik: -- Özgül Isı Kapasitesi: 0.037

lutesyum

Türkçe lutesyum kelimesinin İngilizce karşılığı.
cassiopeium

İlgili konuları ara

Yanıtlar