makine mühendisliği

Her türlü mekanik sistemlerin ve enerji dönüşüm sistemlerinin tasarımı geliştirilmesi ve üretiminin planlanması konularında eğitim ve araştırma yapılır. Geniş bir çalışma alanına sahiptir. Özel sektörde ve kamu sektörüne ait fabrika veya işyerlerinde her türlü mekanik sistemlerin, gaz ve buhar türbinlerinin, kompresörlerin, nükleer reaktörlerin, içten yanmalı motorların, soğutma, havalandırma, ısıtma sistemlerinin tasarımında çalışılabileceği gibi, serbest çalışma imkanı da vardır.

Makine Mühendisliği

Her türlü mekanik sistemlerin ve enerji dönüşüm sistemlerinin tasarımı geliştirilmesi ve üretiminin planlanması konularında eğitim ve araştırma yapılır. Geniş bir çalışma alanına sahiptir. Özel sektörde ve kamu sektörüne ait fabrika veya işyerlerinde her türlü mekanik sistemlerin, gaz ve buhar türbinlerinin, kompresörlerin, nükleer reaktörlerin, içten yanmalı motorların, soğutma, havalandırma, ısıtma sistemlerinin tasarımında çalışılabileceği gibi, serbest çalışma imkanı da vardır.

Programın Amacı

Makina mühendisliği programı, her türlü mekanik sistemlerin ve enerji dönüştürüm sistemlerinin tasarımı, geliştirilmesi, üretiminin planlanması ve bakım konularında eğitim ve araştırma yapar.

Statik, Mukavemet, Dinamik, Mekanizma Tekniği, Makina Dinamiği, Sistem Kontrol, Sonlu Elemanlar Yöntemi, Makina Elemanları, Üretim teknikleri,


İçten Yanmalı Motorlar, Motor Tasarımı, Motorlu Taşıtlar,
Malzeme Bilgisi ve Muayenesi, Kompozit Malzemeler, Yatak Teknolojisi,
Termodinamik, Akışkanlar Mekaniği, Isı Transferi, Isıtma-Soğutma-İklimlendirme,

konularında dersler, kuramsal ve uygulamalı olarak verilir.

Gereken NiteliklerMakina mühendisliği programına girecek ve makine mühendisliği alanında çalışacak kişinin üstün bir matematik bilgisine, analitik düşünme yetisine, hayal gücüne ve yaratıcılığa, uzay ilişkileri yeteneğine ve el becerisine sahip; matematik, fizik, teknik resim ve tasarı geometri ile ilgili ve bu alanlarda başarılı bir kimse olması gereklidir.

Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşlerMakina mühendisliği bölümünden mezun olanlara "Makina Mühendisi" unvanı verilir. Makina mühendisi, çalıştığı kurumun yapısına göre, mekanik sistemlerin, gaz ve buhar tribünlerinin, pistonlu kompresörlerin, nükleer reaktörlerin, içten yanmalı motorların, soğutma, ısıtma, havalandırma sistemlerinin tasarımını yapar, geliştirir. Bunu yaparken kullanışlılık ve ucuzluk faktörlerini göz önünde bulundurur.

Çalışma AlanlarıKalkınma çabasında olan ülkemizde, diğer teknik elemanlar gibi makina mühendislerine de ihtiyaç duyulmaktadır. Ancak ülkemizde teknoloji üretimi henüz yeterli düzeyde olmadığından makina mühendisleri bilgi ve becerilerini kullanabilecekleri iş alanları bulmakta zorluk çekmektedirler.

Makina

İlgili Akademik Kurumlar

 • http://www.mak.etu.edu.tr/ TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü
 • http://www.eng.deu.edu.tr/makina/ Dokuz Eylül Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü
 • http://likya.iyte.edu.tr/mechweb/ İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Makina Mühendisliği Bölümü
 • http://www.ogu.edu.tr/~makina/ Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü
 • http://www.me.boun.edu.tr Boğaziçi Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü
 • http://www.me.metu.edu.tr ODTÜ Makina Mühendisliği Bölümü
 • http://www.mkn.itu.edu.tr İTÜ Makina Fakültesi
 • http://www.eng.marmara.edu.tr/turkce/me/index.php Marmara Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü
 • http://www.mmf.cu.edu.tr/mmb/index.html Çukurova Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü
 • http://www.istanbul.edu.tr/eng/makina/ İstanbul Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü
 • http://www.neu.edu.tr/tr/tur_main.asp?sayfa=tr/bolumler Yakın Doğu Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü
 • http://www.kku.edu.tr/makine Kırıkkale Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü
 • http://makina.balikesir.edu.tr/ Balıkesir Makina Mühendisliği
 • http://www.mkm.yildiz.edu.tr Yıldız Teknik Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü
 • http://www.me.sakarya.edu.tr Sakarya Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü
 • http://mmfwww.uludag.edu.tr/makine/index.htm Uludağ Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü
 • http://www.gantep.edu.tr/ab/index.php?bolum=100&bolum_id=106 Gaziantep Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü
 • http://makina.dumlupinar.edu.tr/ Dumlupınar Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü, Kütahya
 • http://www.ktu.edu.tr/fakulte/mmf/makina/index.htm KTÜ Makina Mühendisliği Bölümü
 • http://me.ege.edu.tr/ Ege Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü
 • http://www.bayar.edu.tr/~makine/ Celal Bayar Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü
 • http://www.mmf.gazi.edu.tr/makina/index.php Gazi Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü
 • http://www.mku.edu.tr/genel/fakulte/mkummf/mmfmm/ Mustafa Kemal Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü
 • http://me.erciyes.edu.tr/ Erciyes Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü, Kayseri

Yanıtlar