Marcus Junius Brutus

Kısaca: Marcus Junius Brutus (MÖ 85 – MÖ 42), veya Quintus Servilius Caepio Brutus, Romalı askerî ve politik lider. ...devamı ☟

Marcus Junius Brutus
Marcus Junius Brutus

Marcus Junius Brutus (85 –42 ), veya Quintus Servilius Caepio Brutus, Roma Cumhuriyeti`nin bir senatörüdür. Roma Cumhuriyeti diktatörü Julius Caesar`a karşı senatoda yapılan saldırı ile tanınır.Europius, ``Abridgement of Roman History`` [1]

Senato Kariyeri

MÖ 49 yılında Pompey ile Caesar arasında bir savaş patladı, Brutus bu savaş sırasında senato konsülü Pompey`in tarafını tuttu. Caesar savaş sırasında kendi subaylarına Brutus`u tutuklamaları konusunda emir verdi. Savaşı Caesar kazandıktan sonra Brutus özürlerle dolu bir mektup göndererek af diledi ve Caesar kendisini bağışladığını bildirdi. Brutus`un Caesar`a bağlılığını bildirmesi ile Caesar kendisine üst düzey yöneticilik verdi.

Caesar`ın Komplo İle Ölümü

`nin "Sezar`ın Ölümü"|left] Caesar`ın yönetimi sırasında, birçok senator Caesar`ın güçlenmesinden ve tüm gücü elinde bulundurmasından korkmaya başladı. Bu senatörlerden Brutus, Cato ve Porcia MÖ 44`te Caesar`a karşı hareket etmeyi kararlaştırdı. Komplocular ilk komployu mart ayının ortasında yapmayı planladırlar; ama Caesar planlanan günde senatoya gitmedi. Çünkü Caesar`ın eşi onu senatoya gitmemesi yönünde ikna etmişti. Fakat Brutus kararlıydı ve Caesar senatoya gelene kadar bekleyecekti. Caesar sonunda senatoya geldi ve gelir gelmez Caesar`a saldırıldı. Caesar ilk atağı karşıladı; ama diğerlerine karşı koyamadı. Yüzüne ve vücuduna aldığı darbelerle senato içinde öldü.

Suikast Sonrası

Suikastten sonra Brutus bir ikilem arasında kaldı, eğer Caesar tiran ilan edilirse yaptığı hiçbir şey geçerli sayılmayacak aynı şekilde kendi senatorluğuda düşecekti. Karşı tarafta ise eğer Caesar tiran ilan edilemezse, kendisi ve arkadaşları katil ilan edilecek, ancak kendilerine genel bir af çıkarıldığı takdirde kurtulabileceklerdi. Brutus Caesar`ı tiran olarak ilan edemedi ve Roma`yı terk etmek zorunda kaldı. MÖ 43`te, Octavian, Roma senatosunun konsolu olduktan sonra Caesar`a suikast düzenleyenlerin hepsinin Roma`nın düşmanı olduğunu ilan etti Brutus toplam 17 lejyonu ile Roma üzerine yürümeye başladı. Octavian ve Mark Antony toplam 19 lejyonla ona müdahele etti ve savaş sonunda Brutus kaybetti. Savaş sonrası elinde kalan 4 lejyonla yakındaki dağlara saklandı. Onu takip eden Mark Antony tarafından yakalanacağını fark ettiği zaman intihar ederek kendini öldürdü.

Kronoloji

 • 85 MÖ – Brutus, Roma`da doğdu
 • 58 MÖ – Kıbrıs`ta Cato`nun yardımcılığını yaptı
 • 53 MÖ – Kilikya`da yöneticilik yaptı
 • 49 MÖ – Brutus, Pompey`i takip ederek Yunanistan`da geçti
 • 48 MÖ – Brutus, Caesar`a mektup yazarak ondan af diledi
 • 46 MÖ – Galya yöneticiliği verildi
 • 45 MÖ – Praetor yapıldı
 • 44 MÖ – Caesar`ı öldürdü ve Yunanistan`a gitmek zorunda kaldı


Soy Ağacı

 • (1)=1st husband/wife
 • (2)=2nd husband/wife
 • x=assassin of Caesarfamilytree/start
familytree |SAL|v|ELD|v|??|SAL=Salonia (2)|ELD=Cato the Elder|??=Licinia (1) familytree | |,|-|`| | | |!| familytree |CATO| | | |LICI| |DRUS|CATO=Marcus Porcius Cato Salonianus|LICI=Marcus Porcius Cato Licinianus|DRUS=Marcus Livius Drusus familytree | |!| | | |,|-|-|-|-|-|^|-|-|.| familytree | ? |v| LIV |v| CAE | | MAR |?=Marcus Porcius Cato (2)||LIV=Livia Drusa|CAE=Quintus Servilius Caepio the Younger(1)|MAR=Marcus Livius Drusus familytree | | | |`|-|.| |!| | | | | |!| familytree |ATI|v|CAT|!| | | | |CLAU|ATI=Atilia (1)|CAT=Cato the Younger|CLAU=Marcus Livius Drusus Claudianus, adoptive son familytree |,|v|-|`| | | |)|-|-|-|-|-|-|-|-|v|-|-|.| familytree |!|!|BRU|v|SER|v|DEC| | |SERV| |CAEP|BRU=Marcus Junius Brutus the Elder (1)|SER=Servilia Caepionis|DEC=Decimus Junius Silanus (2)|SERV=Servilia the younger|CAEP=Quintus Servilius Caepio familytree |!|!| | | |!| | | |)|-|-|v|-|-|.| familytree |!|POR|-|BRUT| |PRI|!| |TER|-|CAS|POR=Porcia Catonis|BRUT=Marcus Junius Brutus x|PRI=Junia Prima|TER=Junia Tertia|CAS=Gaius Cassius Longinus x familytree |!| | | | | | | | | | | |!| familytree |II| | | | | | | | | |SEC|v|LEP|SEC=Junia Secunda|LEP=Marcus Aemilius Lepidus |II=Marcus Porcius Cato familytree | | | | | | | | | | | | | | | |! familytree | | | | | | | | | | |?|v|YOU|?=Descendant of Pompey the Great and Lucius Cornelius Sulla|YOU=Lepidus the Younger familytree | | | | | | | | | | | | |,|^|-|. familytree | | | | | | | | | | |MAN| | |AEM|MAN=Manius Aemilius Lepidus|AEM= Aemilia Lepida II familytree/end

LinklerWikiquote Commons-inline|Marcus Junius Brutus

Kaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Marcus Junius Brutus Resimleri

Decimus Junius Brutus Albinus
6 yıl önce

Marcus Junius Brutus Albinus (d. MÖ 81 civarı - ö. MÖ 43) MÖ 1. yüzyılda yaşamış Romalı bir siyasetçi ve generaldi. Galya savaşlarında ve Pompey'e karşı...

Decimus Junius Brutus Albinus, Roma, Sezar, ,
Lucius Junius Brutus
6 yıl önce

Lucius Junius Brutus (ya da Lucius Iunius Brutus) Roma Cumhuriyeti'nin kurucusu ve ilk konsüllerden biriydi (MÖ 509). Marcus Junius Brutus'ünde mensubu...

Brutus
3 yıl önce

Brutus Antik Roma'da Junius ailesinden bir dizi siyasetçinin kullandığı bir soyadı idi. Marcus Junius Brutus - Jül Sezar'ın suikastinde başı çekenlerden...

Brutus, Antik Roma, Decimus Junius Brutus Albinus, Gladyatör, Jül Sezar, M.í–. 264, Marcus Junius Brutus, İber Yarımadası, Decimus Junius Brutus Callaicus, M.í–. 292, Decimus Junius Brutus Scaeva (konsül 325)
Servilia Caepionis
6 yıl önce

42) tarihi kaynaklarda adı geçen birkaç Romalı kadından biri. Marcus Junius Brutus'ün annesi, Genç Cato'nun üvey kardeşi, Julius Caesar'ın metresi. Servilia'nın...

Marcus Livius Drusus Claudianus
6 yıl önce

olmuştur. Marcus bir Roma Cumhuriyeti taraftarı olarak Gaius Julius Caesar'ın dikatatörlüğüne muhalefet etmiştir. Sezar MÖ 44 yılında Marcus Junius Brutus ve...

MÖ 42
6 yıl önce

düzenlenen suikastin baş aktörlerinden biri ve Brutus'un kayınbiraderi (d. MÖ 85'den önce) Marcus Junius Brutus, Roma Cumhuriyeti diktatörü Julius Caesar'a...

MÖ 85
6 yıl önce

Caesar'ın yeğeni (ö. MÖ 43) Decimus Junius Brutus Albinus, Romalı siyasetçi ve general (ö. MÖ 43) Marcus Junius Brutus, Julius Caesar'a karşı yapılan suikast...

Filippi Muharebesi
6 yıl önce

üçlü yönetimin başat güçleri Marcus Antonius ve Octavian'a bağlı birliklerle Jül Sezar'ın suikastçileri Marcus Junius Brutus ve Gaius Cassius Longinus arasında...