Marksist Demokrasi

Marksist demokrasi, insanların arasındaki maddi ve manevi (düşünce, çıkar gibi) her tür ayrılığı ve eşitsizliği ortadan kaldırma amacıyla ortaya atılan yönetim şeklidir. Ancak bütün bu ayrılıklar ortadan kalktığı zaman insanlar için topluluk halinde doğru karar almak mümkün olabilecektir der.

düzenle|Ağustos 2007

Marksist demokrasi için özgürlük araç değil sadece bir amaçtır. Marksist demokrasi bu amaca varmak için özgürlüğü araç olarak kullanmaktan kaçınır; çünkü özgürlük, tam komünist bir bilinçlenme içinde olmayan bir topluluk için sakıncalı ve tehlikeli sonuçlar doğurabilir.

Marksist demokraside bütün sorun, öncelikle insanların arasındaki maddi ve manevi (düşünce, çıkar, v.s.) her tür ayrılığı ve eşitsizliği ortadan kaldırmaktır. Çünkü ancak bütün bu ayrılıklar ortadan kalktığı zaman insanlar için topluluk halinde karar almak mümkün olabilecektir. Pür komünist topluma geçiş yolu toplum içinde bireye özgürlük tanımak değil, diyalektik ve tarihsel materyalizmin gereğine uygun olarak işçi sınıfının diktateryasını sağlamaktır.Marksist Demokrasi`de de rejimin temelinin özgürlük olduğu ve bireyin birtakım hak ve özgürlüklere sahip olduğu kabul edilir. Ama buradaki özgürlük toplumun birliğinin, dayanışmasını ve bütünlüğünü anlatır; bu birlik ve dayanışma varolduğu sürece özgürlük de var demektir; birey de bu ortam içinde hak ve özgürlüklerini geliştirme imkanı bulmuş olur.

Kaynaklar

Vikipedi

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.