Marksist felsefe

Diyalektik materyalizm (diğer adları: eytişimsel maddecilik, eytişimsel özdekçilik). Marksist felsefenin adlandırılma biçimi ya da Marksizmin felsefi öğretisi.

Bu makalenin ilgili olduğu konu başlıkları: diyalektik materyalizm, marksist felsefe, 17. yüzyıl felsefesi, 18. yüzyıl felsefesi, 19. yüzyıl felsefesi, 20. yüzyıl felsefesi, analitik felsefe, antik çağ felsefesi, antonio gramsci, artı-değer, artı-emek
Marksist felsefe
Marksist Felsefe

İlgili konuları ara

diyalektik materyalizm 17. yüzyıl felsefesi 18. yüzyıl felsefesi 19. yüzyıl felsefesi 20. yüzyıl felsefesi analitik felsefe antik çağ felsefesi antonio gramsci artı-değer artı-emek
...

Okuma Önerileri

Devlet
1 yıl önce

Devlet, çağdaş anlamıyla, belirli bir ülkede yaşayan insan topluluğunun, egemenlik ve bağımsızlık temelinde oluşturduğu siyasal örgütle

Devlet, Halk, Kültür, Tarım, Taslak şablonları, Amerikan iç savaşı, Taslak madde
Kapitalizm
1 yıl önce

Kapitalizm Anamalcılık, Sermayecilik, Serbest Piyasa Ekonomisi, Serbest Girişinin Ekonomisi adlarıyla da anılır. Avrupada feodalizmin çöküş

Kapitalizm, Ekonomi, Finans, Francis Fukuyama, Politika, SSCB, Serbest piyasa ekonomisi, Siyaset, Taslak, Özel mülkiyet, Serbest piyasa
Sosyoloji
1 yıl önce

Sosyoloji, toplumsal ilişkilerin yapısını, nedenlerini ve etkilerini araştıran bilim dalı. İnsanların ve grupların etkileşiminden doğan ge

Toplum bilimi, Ahmet Cevdet Paşa, Aile, Anarşi, Anthony Giddens, Antropoloji, Araştırma, August Comte, Auguste Comte, Batı, Behice Boran
çelişki
2 yıl önce

Bir ve aynı önermenin aynı anda hem tasdiki ve hem de inkarına, hem evetlenmesi ve hem de değil­lenmesine; bir önerme ile bu önermenin değill

Çelişki, Çelişki
Hümanizm
1 yıl önce

Genel olarak akıllı insan varlığını tek ve en yüksek değer kaynağı olarak gören, bireyin yaratıcı ve ahlâki gelişiminin, rasyonel ve an

Hümanizm, Agnostisizm, Animizm, Ateizm, Deizm, Determinizm, Ezoterizm, Felsefe, Felsefe Portalı, Fransızca, Gnostisizm
Üretim
2 yıl önce

Sosyal ve yaşamın temelinde bulunan bir olgu olarak insani ihtiyaçları karşılayacak mal ve hizmetleri elde etmek amacıyla gerçekleştirilen fa

Devrim
2 yıl önce

Genel olarak, yer­leşik toplum düzenini, devlet ve toplum ya­pısını tümüyle değiştiren, köklü, hızlı ve kapsamlı dönüşüm.

Devrim, Devrim (otomobil), Devrim (tarih), Anlam ayrım
Yabancılaşma
1 yıl önce

1- Özgün anlamı içinde, bir şeyi ya da kimseyi başka bir şeyden ya da kimseden uzaklaştıran. başka bir şeye ya da kimseye yabancı hale get

Yabancılaşma, Yabancılaşma
Bilinç
2 yıl önce

(Os. Şuur, İstiş'ar, Zamir, Hatır, İdrâk, İlim, Vukûf, Vicdân, Hissi bâtın, Hissi nefis, Akide, İtikat, İnsâf, Derûn; Fr. Conscience, A

Bilinç, Ayna, Determinizm, Felsefe Portalı, Nedensellik, Rüya, Uyku, Yunus, Özgür irade, Anımsama
Tiyatro
1 yıl önce

Tiyatro, çeşitli tiyatro gösterilerinin izleyici önünde oynandığı yere denir. Tiyatro sözcüğü Yunanca’da “seyirlik yeri” anlamına g

Tiyatro, Komedi, Opera, Operet, Revü, Trajedi, Kostüm, Dekor, Müzik, Dans
...

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.