Maser

Maser Atomların, dışarıdan uyarılması neticesinde dışarıya salınan radyasyon yardımı ile elde edilen, genliği yükseltilmiş elektromanyetik dalga. Maser, önceleri ilk maserin mikrodalga frekansında çalışması sebebiyle İngilizce (Mikrovawe Amplification by stimulated Emission of radiation) cümlesindeki kelimelerin baş harflerinin alınmasından türetilmiştir. Bugünse işitme frekansından itibaren (20 ila 20.000 cycles/saniye), görünen ve ultraviolet frekanslı elektromanyetik bölgelerde dahi ay

Maser Atomların, dışarıdan uyarılması neticesinde dışarıya salınan radyasyon yardımı ile elde edilen, genliği yükseltilmiş elektromanyetik dalga. Maser, önceleri ilk maserin mikrodalga frekansında çalışması sebebiyle İngilizce (Mikrovawe Amplification by stimulated Emission of radiation) cümlesindeki kelimelerin baş harflerinin alınmasından türetilmiştir. Bugünse işitme frekansından itibaren (20 ila 20.000 cycles/saniye), görünen ve ultraviolet frekanslı elektromanyetik bölgelerde dahi aynı prensip tatbik edildiğinden maser, (Molecular amplification by Stimulated Emission of Radiation) olarak tarif edilmektedir. Maser, tahrikli radyasyon (ışın, şua) neşriyle (yayılmasıyla) mikrodalga veya moleküler dalga kuvvetlendirilmesi demektir. Cihaz, hassas olarak tayin edilmiş frekansta mikrodalga osilasyonları (titreşimleri) ve düşük gürültü seviyeli amplifikasyon (kuvvetlendirme) elde etmeyi sağlar. Bu maksatla atomların ve moleküllerin iç enerjisinden faydalanan bir amplifikatör ve osilatör grubu kullanılır. aletin çalışmasının temel prensibi olan tahrikli neşriyat (stimulated emission), tedirgin (aşırı enerji yüklü) haldeki bir atoma, dışarıdan eşit enerjili bir fotonun çarpması sonucu atomun aynı özellikli bir foton neşretmesi şeklinde meydana gelir. Böylece tahrik eden foton veya dalgalar çarptıkları tedirgin atomlar tarafından neşredilen fotonlarla kuvvetlenir. Bir maser, gaz veya katı halde aktif bir ortamdan ibarettir. Sistem çeşitli frekanslar halinde elektromanyetik bir radyasyona maruz bırakılır. İçerideki atomların çoğu bu tesirle yüksek enerjili (tedirgin) hale gelir. Böylece tahrikli bir frekans hasıl olur. Aktif ortam, rezonans sağlayan bir boşlukla çevrili olduğundan, tek bir çıkış frekansına eşdeğer osilasyon modlu paralel dalgalar teşekkül eder. Bunların optik frekanslarda çalışanlarına optik maser veya laser adı verilir.

Maser dalgaları oldukça kararlı ve monokromatik (aynı frekans ve fazda) olduğu için astronomi ve uzay haberleşmesinde, gürültü seviyesi olmayan yükselticiler olarak kullanılırlar. Maserde dalga rezonans sistemi, atom enerji seviyelerinden istifade edilerek çalıştığı için, dalga boyları çok küçük olmasına rağmen imal edilmesi mümkündür. Halbuki aynı frekansta mevcut hiçbir manyetik dalga rezonatörü yapılamaz. Çünkü rezonatör yapımı dalga boyu büyüklüğü ile sınırlıdır. Maser dalga boyu 1 mm'den çok küçüktür. Klasik metodlarla elde edilen en yüksek frekansa (daha doğrusu en küçük dalga boyuna) sahip rezonatör radar cihazlarında kullanılmaktadır.

İlk maser rezonatörü (osilatör de denir) Charles H.Townes, James P.Gordon ve Herbert J.Zeiger tarafından 1954 senesinde yapıldı. Bu maserde amonyak gazının özel frekansından istifade edildi. azot atomu amonyak molekülünde (NH3) hidrojen atomları arasında 24.000 MHz ile titreşir. Bu frekansla titreşen amonyak molekülleri, havasız elektrostatik bir ortamdan geçirilirken aynı frekansta titreşen amonyak molekülleri bir hüzme şeklinde rezonatöre gelir. Rezonatör de enerji seviyelerindeki değişmelerle foton üretimine sebep olur. Bu fotonlar aynı fazda, aynı frekansta mikrodalgalar halinde titreşirler. Mikrodalga, rezonatörden dalga klavuzu ile alınarak yayınlanır.

Maserin kullanıldığı yerler: Maserin kullanıldığı en mühim saha haberleşmedir. Haberleşmede karşılaşılan en büyük sıkıntı muhabere edilen kanalların mahdut olmasıdır. Böyle bir muhabere trafiğinde yayınların birbirine müdahale etmemesi için, mikrodalga (yüksek frekans) kullanılması gerekir. Maser bu tür haberleşme için çok uygundur. Mikrodalga ile yayında, yayın yapan istasyonla alıcının birbirini görmesi lazımdır. Bu bakımdan ara istasyonlara ihtiyaç vardır. Dünya etrafında yörüngede bulunan uydular, ara istasyon vazifesi yaparlar. 1962 senesinde yörüngeye oturtulan Telstar uydusu bu vazifeyi icra etmektedir. Telstar 3700-4200 ve 5925-6425 MHz bandlarında maser yayını alır ve yükselterek yayınlar.

Maser'in kullanıldığı bir saha da, uzaya fırlatılan araçların göndereceği bilgiler içindir. Uzay aracı çok küçük ve mesafe çok uzak olduğu için mikrodalga vericisinin hem küçük hem de yaptığı yayının gürültüsüz olarak alınması gereklidir. Maser bu maksada mükemmel cevap verir. 1964 senesinde 383.180 km mesafedeki ay yüzeyinden Ranger VII ay modülünün gönderdiği TV yayınları ile 1965 senesinde 215.740.000 km mesafedeki Mars yüzeyinden Mariner IV'ün gönderdiği çok net resim yayınları, maser ile sağlanmıştır. Bu kadar uzak mesafeden optik ve radyo dalgaları ile TV ve resim yayını mümkün değildir.

Maser yayını ile uzaydaki gazların cinslerini tesbit etmek mümkündür. Bu maksatla hidrojen atomu ile 1421 MHz'de çalışan hidrojen maseri yapılmıştır.

Diğer anlamları

Maser

1. anlamı i., fiz. düzenli frekansı olan ve elektromanyetik dalgalar meydana getiren veya frekans ve görünüşü aynen muhafaza ederken bu dalgaları kuvvetlendiren herhangi bir tertibat, meyzer. ,maser.
2. anlamı maser. boya lekesi. ağaçta oluşan leke masern kızamık.

Maser

Maser İngilizce anlamı ve tanımı

Maser anlamları

 1. (noun) Same as Mazer.

Maser tanım:

Kelime: ma·ser
Söyleniş: 'mA-z&r
İşlev: noun
Kökeni: microwave amplification by stimulated emission of radiation
: a device or object that emits coherent microwave radiation produced by the natural oscillations of atoms or molecules between energy levels

Maser

İngilizce Maser kelimesinin İspanyolca karşılığı.
s. instrumento para aumentar los rayos macros por medio de radiación; utilizado especialmente en intensificación y radares)

Maser

İngilizce Maser kelimesinin Fransızca karşılığı.
n. maser, amplificateur de micro-ondes par rayonnement, sert à l'amplification et dans les équipements radars)

Maser

İngilizce Maser kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Maser (ein Gerät zur Verstärkung von Mikrowellen durch Strahlung - wird in Radaren benutzt)

Maser

İngilizce Maser kelimesinin İtalyanca karşılığı.
s. maser (strumento che utilizza le oscillazioni naturali degli atomi e molecole per amplificare o generare onde elettromagnetiche)

Maser

İngilizce Maser kelimesinin Portekizce karşılığı.
s. Maser (instrumento para ampliação de microondas através de radiação)

Maser

Fransızca Maser kelimesinin İngilizce karşılığı.
(amplification de micro-ondes par émission stimulée de radiations) n. maser, device for amplifying microwaves by radiation (used for amplification and in radar equipment)

Maser

Almanca Maser kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. device for amplifying microwaves by radiation (used for amplification and in radar equipment)

Maser

n. device for amplifying microwaves by radiation (used for amplification and in radar equipment) n. maser, device for amplifying microwaves by radiation n. maser, device for amplifying microwaves by radiation (used for amplification and in radar equipment)

Maser

Flemenkçe Maser kelimesinin Fransızca karşılığı.
(fysica) maser (m)

Maser

Fransızca Maser kelimesinin Flemenkçe karşılığı.
(physique) maser (m)

Maser

Almanca Maser kelimesinin Flemenkçe karşılığı.
nerf

Maser

Fransızca Maser kelimesinin İtalyanca karşılığı.
(physique) maser (m)

Maser

Fransızca Maser kelimesinin Portekizce karşılığı.
(physique) maser (f)

Maser

Fransızca Maser kelimesinin İspanyolca karşılığı.
(physique) maser (m)

Maser

Almanca Maser kelimesinin Fransızca karşılığı.
n. veine (f)

Maser

Almanca Maser kelimesinin İtalyanca karşılığı.
n. marezzatura (f), maser (m)

Maser

Almanca Maser kelimesinin İspanyolca karşılığı.
n. veta (f)

Maser

Almanca Maser kelimesinin Türkçe karşılığı.
i. boya lekesi (f)

Maser

İtalyanca Maser kelimesinin Fransızca karşılığı.
(fisica) maser (m)

Maser

İtalyanca Maser kelimesinin Almanca karşılığı.
n. maser

Maser

Portekizce Maser kelimesinin Fransızca karşılığı.
(física) maser (m)

Maser

İspanyolca Maser kelimesinin Fransızca karşılığı.
(física) maser (m)

İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Maser ilgili konular

 • Maser

  Maser Atomların, dışarıdan uyarılması neticesinde dışarıya salınan radyasyon yardımı ile elde edilen, genliği yükseltilmiş elektromanye
 • Amonyak

  Amonyak Azot ve Hidrojenden oluşan renksiz ve kötü kokulu bir gazdır.Kimyasal formülü NH3'tür Amonyak azot içeren (gübre, ilaç, boya, parfü
 • Azot

  Alm. Stickstoff, Fr. Azote, İng. Nitrogen. Dünya etrafındaki atmosferde oksijen ile karışım halinde bulunan renksiz gaz. Atmosferin hacim olarak
 • Atom saati

  Tarihte yapılan en hassas atom saati, saniyeyi yeniden tanımlamak üzere zamanı saymayı bekliyor. Zamanı atomların titreşiminden ölçen saat,
 • Eşdeğer ağırlık

  Eşdeğer Ağırlık, bir element veya bileşiğin, dolaylı veya dolaysız olarak, 1.008 gram hidrojenle veya 8.00 gram oksijenle (veyahut da herhang
 • Havagazı

  Yandığı zaman ısı enerjisi veren doğal gaz. Havagazı, yağlı huy denilen, uzun alevli huy kömüründen elde edilir. Huy kömürü ...
 • Azotlu baz

  Azotlu bazlar azot atomu bulunduran organik bileşiklerdir, azotun üzerindeki tek elektron çifti yüzünden baz özelliği taşırlar. Azotlu bazlar
 • Miller-Urey Deneyi

  1953 yılında Stanley Miller canlılığın ortaya cıkışı ile ilgili görüşleri aydınlatmak için deney yaptı. Bazı bileşikler düzenli bir
 • Nif geni

  ''nif'' genleri, atmosferdeki azotun fiksasyonunda görevli olan enzimleri kodlayan genlerdir. ''nif'' genleri tarafından kodlanan ilk enzim, atmosfe
 • Nitrosomonas

  Nitrosomonas, amonyağı nitrite dönüştüren kemoototrof bakteridir.
Maser
Maser