Amonyak

Amonyak Azot ve Hidrojenden oluşan renksiz ve kötü kokulu bir gazdır.Kimyasal formülü NH3'tür Amonyak azot içeren (gübre, ilaç, boya, parfüm ) maddelerin sentezlenmesinde ilk aşamadır. ...

AMONYAK (türkçe) anlamı
1. azot ve hidrojen bileşimi olan
2. keskin kokulu bir gaz.
3. içinde bu gazın eritilmiş bulunduğu su
nişadırruhu.
AMONYAK (türkçe) anlamı
4. 1 . Azot ve hidrojen birleşimi olan
5. keskin kokulu bir gaz (NH3).
6. 2 . İçinde bu gazın eritilmiş bulunduğu su
7. nişadır ruhu.
AMONYAK (türkçe) ingilizcesi
1. adj. ammoniac
2. ammoniacal
3. of ammonia (type of gas)
4. n. ammonia
5. colorless soluble gas (Chemistry),
AMONYAK (türkçe) fransızcası
1. alcali volatil
2. ammoniaque [le]
AMONYAK (türkçe) almancası
1. n. Ammoniak

Amonyak hakkında detaylı bilgi

Amonyak Azot ve Hidrojenden oluşan renksiz ve kötü kokulu bir gazdır. Kimyasal formülü NH3'tür Amonyak azot içeren (gübre, ilaç, boya, parfüm ) maddelerin sentezlenmesinde ilk aşamadır. Ayrıca amonyak OH-1 iyonu içermediği halde zayıf baz özelliği gösterir. Buharlaşma ısısı çok yüksek olduğundan soğutucu gaz olarak da kullanılır. Molekül kütlesi 17.0304 g/mol, kaynama noktası -33.34 °C (239.81 K)dır. Molekül şekli üçgen piramittir. Molekülleri polar olduğundan su içinde yüksek oranda çözünür.

Amonyak, gübre, ilaç, boya, parfüm gibi maddelerin sentezlenmesinde ilk aşamada kullanılmaktadır. Amonyak ayrıca temizlik maddelerinde de kullanılır. Amonyak canlılar için zehirli bir maddedir, kullanılırken dikkat edilmesi gerekir. Amonyak kovalent bağlı bileşiktir.Ametal+Ametal bağıdır. Molekülleri polar olduğundan su içinde yüksek oranda çözünür. Amonyak molekülleri kendi aralarında olduğu gibi su molekülleri ile de zayıf hidrojen bağları oluşturur. Bu sebepten suda çok çözünür. 1 atm basınç ve 0 derecede 1 litre suda 1300 litre, 20 derecede ise 700 litre amonyak çözünür. Oda koşullarında doymuş amonyak çözeltisi yüzde 34 lük olup yoğunluğu 0, 88 g/ml dir.

Piyasada amonyak adı altında satılan maddeler amonyağın sulu çözeltisi olan amonyum hidroksittir.

Şarkı Sözleri

Paspal tarafından söylenen Amonyak adlı şarkının sözleri.

hangi cehennemdeyim hangi hayat benim gerçeğim
sevgim değil terazime ağır gelir kasvetim
gri kaplı penceremde eskiyor bu sözlerim (bak)
hayatımın hayasına pençe attı gözlerin
bu geçmişimi közledim de sağlamadı özveri (yani)
kader maçtı yattı bro tutmuyo bu dizlerim
biten yolu izleyin ve gizli gizli dinleyin
fikri kalem sizleyim ben şuanda kabindeyim
8 şarttı yaptım abi gaflet oldu içtim ben
tane tane yazdım hep ve pare pare petler
et yiyen zombiler bunlar tripsel tehlikeler
tastik eder kavgayı sonra ön sıradan izler
bu atmosfer amonyaktır ciğerlerimi pisler
etrafımda sisler aynen vampir oldu polisler
kapandı defter haydi gel ve hikayeme son ver
fikirler iplenmiyor burda yetersizse bilgiler
içip değiştim olaylar daha farklı gelişti
hiphop güçlendirmedi beni sadece basitleştim
basit bi keştim kafamda kendimle çeliştim
nirvanayla değil yüzüm yeryüzüyle bütünleşti
gidip değiştirin kaderi ben cümlelerle seviştim
abilerle takılıp hep o yanlış şıkkı seçtim
gelişmedim hiç bi olaya zamanında yetişmedim
ne kadar içten gülmesemde tebessümüm değişmedi
loş bir sokakta kavgam bu kavga yarınlara
sancım kadar öfkemde var her beyin anlamaz
her ibne sallamaz beni yani elimde patlamaz
kalemde gaz ritimde haz merak etme yokolmaz
kafanda line elinde ayran oldun düzenbaz
rrtamında arkadaşlar oldun küfürbaz
fazlası var eksiği yok bizim çocuklar yaramaz
sende para bizde emek kavga bizi zorlamaz
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Amonyak (NH3)

Protein metabolizması sonucu oluşan azot ve hidrojen bileşimi olan keskin kokulu bileşik.

Maser

Maser Atomların, dışarıdan uyarılması neticesinde dışarıya salınan radyasyon yardımı ile elde edilen, genliği yükseltilmiş elektromanyetik dalga. Maser, önceleri ilk maserin mikrodalga frekansında çalışması sebebiyle İngilizce (Mikrovawe Amplification by stimulated Emission of ...

Soda

Ticârî önemi olan ve temizlik maksadı ile de kullanılan kimyevî bir madde. Kimyevî formülü sodyum karbonattır. Suyu alınmış sodyum karbonat (Na2CO3) endüstride; on mol kristal suyuna sâhip Na2CO3l0H2O ise çamaşır sodası olarak temizlik işlerinde kullanılır. Sodanın ...

Vim

1- VIM ya da açık hali ile Vi Improved - Geliştirilmiş Vi, Bram Moolenaar isimli programcı tarafından yazılmış ve özellikle programcılar, sistem yöneticileri, vs. tarafından çok kullanılan bir metin editörüdür. Söz konusu yazılım açık kodlu, özgür yazılım kategorisinde ...

Su

Su, bilinen tüm yaşam biçimleri için gerekli ve vazgeçilmez olan tatsız ve kokusuz bir maddedir. Su, canlıların yaşaması için hayati bir öneme sahiptir. Canlılık için gereken tüm fiziksel olaylar hep suyun özellikleri ile gerçekleşebilmektedir, bu nedenle biyologlar suya "yaşam ...

Baz

BAZ, kimyada alışılagelmiş olarak, sulu çözeltileri acı tatta, sabunumsu kayganlıkta ve fenoltaleini pembeye dönüştüren, asitleri nötralize eden kimyasal bileşikler. Alkali metal hidroksitleri (potasyumhidroksit ve sodyum hidroksit) ve toprak alkali metalhidroksitleri (kalsiyum ...

Soğutma

Isı kaybı veya sıcaklığı azaltmak. Soğutma kapasitesi birimi “ton soğutma”dır. Bir ton buzun 24 saat içinde ergiyip, 0°C’de su hâline gelmesi için çevresinden emdiği ısıya 1 ton soğutma denir. 1 ton soğutma, 3333 cal/saat değerine eşittir.

Yağ

Lipit, hem bitki hem de hayvan hücrelerinde yedek madde olarak depolanan maddeler.

Leke

Leke Sıvı maddelerin damlaması veya dökülmesi neticesinde, sınırları belli bir yüzeyde kalan izler. Bir yüzeyde çeşitli sebeplerden dolayı ortaya çıkan renk değişiklikleri, parlak ve şeffaf cisimler üzerinde görülen karanlık veya beyazlık, değerli taşların üzerinde ...

Toprak

Toprak hava ve su gibi, canlıların yaşaması için vazgeçilmez unsurlardan bir diğeri de topraktır. Toprak, bitki örtüsünün beslendiği kaynakların ana deposudur.

Abiogenesis

Doğa bilimlerinde abiyogenez, yaşamın kökeni sorusu, yeryüzünde yaşamın canlı olmayandan nasıl gelişebildiğinin araştırılmasıdır. Bilimsel uzlaşmaya göre abiyogenez günümüzün 4,4 milyar yıl öncesi ile 2,7 milyar yıl öncesi arasında meydana gelmiştir.