Amonyak

Kısaca: Amonyak Azot ve Hidrojenden oluşan renksiz ve kötü kokulu bir gazdır.Kimyasal formülü NH3'tür Amonyak azot içeren (gübre, ilaç, boya, parfüm ) maddelerin sentezlenmesinde ilk aşamadır. ...devamı ☟

Amonyak
Amonyak

Amonyak Azot ve Hidrojenden oluşan renksiz ve kötü kokulu bir gazdır. Kimyasal formülü NH3'tür Amonyak azot içeren (gübre, ilaç, boya, parfüm ) maddelerin sentezlenmesinde ilk aşamadır. Ayrıca amonyak OH-1 iyonu içermediği halde zayıf baz özelliği gösterir. Buharlaşma ısısı çok yüksek olduğundan soğutucu gaz olarak da kullanılır. Molekül kütlesi 17.0304 g/mol, kaynama noktası -33.34 °C (239.81 K)dır. Molekül şekli üçgen piramittir. Molekülleri polar olduğundan su içinde yüksek oranda çözünür.

Amonyak, gübre, ilaç, boya, parfüm gibi maddelerin sentezlenmesinde ilk aşamada kullanılmaktadır. Amonyak ayrıca temizlik maddelerinde de kullanılır. Amonyak canlılar için zehirli bir maddedir, kullanılırken dikkat edilmesi gerekir. Amonyak kovalent bağlı bileşiktir.Ametal+Ametal bağıdır. Molekülleri polar olduğundan su içinde yüksek oranda çözünür. Amonyak molekülleri kendi aralarında olduğu gibi su molekülleri ile de zayıf hidrojen bağları oluşturur. Bu sebepten suda çok çözünür. 1 atm basınç ve 0 derecede 1 litre suda 1300 litre, 20 derecede ise 700 litre amonyak çözünür. Oda koşullarında doymuş amonyak çözeltisi yüzde 34 lük olup yoğunluğu 0,88 g/ml dir.

Piyasada amonyak adı altında satılan maddeler amonyağın sulu çözeltisi olan amonyum hidroksittir.

Amonyak

Türkçe Amonyak kelimesinin İngilizce karşılığı.
adj. ammoniac, ammoniacal, of ammonia (type of gas)
n. ammonia, colorless soluble gas (Chemistry)

Amonyak

azot ve hidrojen bileşimi olan, keskin kokulu bir gaz.
içinde bu gazın eritilmiş bulunduğu su, nişadırruhu.

Amonyak

Türkçe Amonyak kelimesinin Fransızca karşılığı.
alcali volatil, ammoniaque [le]

Amonyak

Türkçe Amonyak kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Ammoniak

Amonyak

1 . Azot ve hidrojen birleşimi olan, keskin kokulu bir gaz (NH3).
2 . İçinde bu gazın eritilmiş bulunduğu su, nişadır ruhu.

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Amonyum hidroksit
3 yıl önce

bulunan amonyağın sulu çözeltisine verilen addır. Amonyak suyu olarak da bilinir. Ticari olarak amonyak adı altında satılan ürünler aslında amonyağın sulu...

Gübre
3 yıl önce

gitmesine mani olunur. Sıvı amonyak, amonyak gazının suda çözünmesi ile elde edilir. Bu durumda %20-28 azot ihtiva eder. Sıvı amonyağın buhar basıncı az ve taşınması...

Gübre, Amonyak, Azot, Bakır, Bitki, Bor, Demir, Element, Fosfor, Hidrojen, Kalsiyum
Azot
3 yıl önce

%78'ini oluşturur ve tüm canlı dokularında bulunur. Azot ayrıca, amino asit, amonyak, nitrik asit, ve siyanür gibi önemli bileşikler de oluşturur. Azotun 1772'de...

Azot, 1772, 18. yüzyıl, Akarsu, Aktinyum, Algılayıcı, Altın, Alüminyum, Amerikyum, Ametaller, Amino asit
Baz
3 yıl önce

bazların sulu çözeltilerinde iyonlarına ayrışması yukarıdaki gibidir. Fakat amonyak (NH3) hidroksit iyonu bulundurmamasına rağmen bazik özellik gösterir. Çünkü...

Baz, Su, Elekron
Üre Döngüsü
3 yıl önce

Üre Döngüsü karaciğerde gerçekleşir ve toksik bir madde olan amonyağın daha az toksik bir madde olan üreye çevrilmesini sağlar. Daha sonra üre kana verilerek...

Üre Döngüsü, ATP, Amonyak, Üre, Fumarat
üre
3 yıl önce

çözünür. Kloroform, eter veya etil asetatta çözünmez. 132 °C'nin üstünde amonyak, siyanür asidi gibi ürünler vererek bozunur. Nitrik asit, sodyum hipoklorit...

İœre, Alkali, Alkol, Amonyak, Azot, Böbrek, Fizyoloji, Gübre, Kan, Karaciğer, Karbondioksit
Hidrazin
3 yıl önce

Hidrazin (N2H4) amonyaktaki bir hidrojen yerine NH2 (amino) grubunun geçmesi sonucunda oluşur. Hidrazindeki her bir N atomunun yükseltgenme basamağı (...

Aspartik asit
3 yıl önce

adıyla aspartat olarak da bilinir. Vücuttan zararlı amonyağın atılmasına yardımcı olur. Amonyak dolaşım sistemine girdiği zaman toksik bir madde olarak...

Aspartik asit, Aminoasit, Anyon, Asparagin, Glukoneogenez, Hipotez, N-Asetilaspartat, Nörotransmiter, Protein, Üre, Metabolit