Masonluk

Kısaca: Masonluk (Fransızcada maçon: duvarcı), FARMASONLUK olarak da bilinir, dünya ölçeğinde en yaygın gizli dernek olan Serbest ve Kabul Edilmiş Masonlar topluluğunun öğreti ve uygulamaları. Britanya İmparatorluğu'nun genişlemesine koşut olarak yayılan masonluk bugün de Britanya Adaları ile imparatorluğa bağlı öteki ülkelerde yaygın durumdadır. ...devamı ☟

masonluk
Masonluk

Masonluk (Fransızcada maçon: duvarcı), FARMASONLUK olarak da bilinir, dünya ölçeğinde en yaygın gizli dernek olan Serbest ve Kabul Edilmiş Masonlar topluluğunun öğreti ve uygulamaları. Britanya İmparatorluğu'nun genişlemesine koşut olarak yayılan masonluk bugün de Britanya Adaları ile imparatorluğa bağlı öteki ülkelerde yaygın durumdadır.

Masonluk ortaçağdaki duvarcı ye katedral inşaatçısı loncalarının gelişmesiyle ortaya çıktı. Katedral inşaatlarının azalması üzerine, duvarcılıkla uğraşan (ameli) masonların toplandığı localar üye sayısını korumak için onur üyeleri kabul etmeye başladılar. Bu locaların bazılarından da simgesel (spekülatif) masonluk gelişti. Simgesel mason locaları özellikle 17. yüzyıl ve 18. yüzyıllarda eski tarikatlar ile şövalye topluluklarının ayin usullerini ve süslerini benimsediler. Locaların birleşmesinden oluşan ilk Büyük Loca 1717'de İngiltere'de kuruldu. Masonluk başlangıcından beri örgütlü dinlerden, özellikle Katolik Kilisesi ile birçok devletten gelen büyük tepkilerle karşılaştı.

Yaygın yanlış kanının tersine, masonluk bir Hıristiyanlık kurumu değildir. Bununla birlikte bir dine özgü pek çok öğe içerir. Masonluk öğretisi, ahlaklı, yardımsever ve ülke yasalanna bağlı olmayı gerektirir. Üyeliğe yalnızca yetişkin erkekler kabul edilir; üyeliğe başvuran kişinin yüce bir varlığa ve ruhun ölümsüzlüğüne inanması gerekir. Uygulamada bazı localar Yahudilere, Katoliklere ya da beyaz olmayanlara karşı önyargılı olmakla suçlanmıştır. Masonluk Latin ülkelerinde genellikle özgür düşünenleri ve antiklerikalleri kendine çekmiş, buna karşılık Anglosakson ülkelerinde üyelerinin çoğunu beyaz Protestanlar arasından kazanmıştır.

Çoğu ülkelerin localarında masonluk üç ana aşamadan oluşur: Çıraklık, kalfalık ve üstatlık. Birçok locada bu üç ana dereceye eklenmiş, sayısı bazen bine yaklaşan başka dereceler de vardır. Bu örgütlenme özellikleri ülkeden ülkeye değişir.

Masonluğun İngiliz geleneğinden gelen ana akımının yanı sıra, öncelikle toplumsal ve eğlence amaçlı örgütlenmeler olmak üzere günümüzde bir dizi grup daha ortaya çıkmıştır. Bunların masonluk içinde hiçbir resmi yeri olmamasına karşın, yüksek derecedeki masonlar arasından üye edinirler ve özellikle ABD'de yaygındırlar. İngiliz masonlarının bu tür örgütlere girmesi geçici uzaklaştırma cezasıyla yasaklanmıştır.

masonluk

1 . Birtakım kardeşlik ilkelerini benimseyen, birbirlerini parola ve işaretlerle tanıyan, loca denilen bölümlere ayrılan kimselerden kurulu dernek.
2 . Mason olma durumu, farmasonluk.

masonluk

Türkçe masonluk kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. masonry

masonluk

birtakım kardeşlik ilkelerini benimseyen, birbirlerini belirtke, im ve parolalarla tanıyan, lonca denilen bölümlere ayrılan kimselerden kurulu dernek. mason olma durumu, farmasonluk.

masonluk

Türkçe masonluk kelimesinin Fransızca karşılığı.
maçonnerie [la], franc-maçonnerie [la]

masonluk

Türkçe masonluk kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Freimaurerei

Behiye inci - 2 yıl önce

Mason toplulugu Wahatsap grubu kurduk katılmak isteyen arkadaşlar ilk önce Skype üzerinden iletişim kurup sonrasında uygun görüldüğü takdirde Wahatsap grubuna dahil edilecektir! Bu mesaja buradan Skype kullanıcı adınızı belirtmeniz yeterli olucaktır..(Devout mason)


Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

masonluk Resimleri

Masonluk
6 ay önce

Masonluk, kardeşlik duygusuna dayalı, federal bir yapıya sahip, inisiyatif, hayırsever, sembolik, felsefi, seçici, hiyerarşik, uluslararası, hümanist ve...

Masonluk, 1390, Anderson Anayasası, Avrupa, Eski Yunan, Ezoterizm Portalı, Fransa, Hazreti Süleyman Mabedi, Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Büyük Locası, Mısır, Ortadoğu
Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Büyük Locası
6 ay önce

isimleri Türkiye Büyük Locası olarak da geçer. Her ne kadar Türkiye'de Masonluğun ve ilk Masonların 1720'li yıllardan bu yana var olduğu bilinse de, daha...

Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Büyük Locası, Adana, Agah Sırrı Levent, Ahmet Dallı, Ahmet Emin Yalman, Ahmet Rasim, Ahmet Salih Korur, Ahmet Vefik Paşa, Ali Akif Eyidoğan, Ali Teoman, Ali İhsan Sabis Paşa
Prince Hall
3 yıl önce

Hür Masonluk, ordu ve eğitim gibi bazı önemli alanlardaki özgür siyahileri yanına çekmeye çalıştı. Hall, bugün ABD'de "Prince Hall Hür Masonluğu" olarak...

Özgür Masonlar Büyük Locası
5 ay önce

Lozan Konvanı ile, Gelenekçi Kesim ve Özgür Kesim olarak ikiye bölünen Masonluk'un Türkiye'deki Özgür Kesim temsilcisidir. Günümüzde 55 locası, 7 kente...

í–zgür Masonlar Büyük Locası, 1875, 2. Abdülhamit, Lozan Konvanı, Masonluk, Osmanlı, Türkiye, God
Millard Fillmore
3 yıl önce

1850'den 4 Mart 1853'e kadar başkanlık yapmıştır. 1828 yılında kurulan masonluk karşıtı bir siyasi parti olan Anti-Masonik Parti'den aday oldu. New York...

Millard Fillmore, 10 Temmuz, 1800, 1850, 1853, 1874, 4 Mart, 7 Ocak, 8 Mart, Abraham Lincoln, Amerika Birleşik Devletleri Başkanları
Asım Akin
3 yıl önce

çalışmaları arasında "Masonluğun Kökenleri", "Evrende İnsan", "Tarih Boyunca Masonluk", "Masonluğun Kültür ve Mesajı", "Masonluk ve/veya Pozitif Düşünmenin...

Asım Akin, Doçent, Fransa, Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Büyük Locası, Kişi, Nükleer Tıp, Profesör, Taslak, Çapa Tıp Fakültesi, İstanbul, İstanbul Üniversitesi
Halliwell (El yazması)
3 yıl önce

Halliwell tarafından 1840'ta Hür masonluk üzerine yazılan makaleye kadar masonlukla ilişkisi anlaşılamadı. Yazma ; hür masonluğun İngiltere'ye Kral Athelstan...

Halliwell (El yazması), 1300, 1757, 1840, Mason, í–klid, İngilizce, İngiltere, Athelstan, James Halliwell
Skoç riti
6 ay önce

edilmesinin yolu açılmıştır. Skoç masonluğunun amacı, bilgisizliğin ve cehaletin her türüyle savaşmaktır. Skoç Riti'nin, Masonluğun genel ilkelerinden ve amaçlarından...

Skoç riti, 1717, 1761, 1762, 1763, 1767, 1781, 1783, 1786, 1802, Batı Hint Adaları