masonluk

Masonluk (Fransızcada maçon: duvarcı), FARMASONLUK olarak da bilinir, dünya ölçeğinde en yaygın gizli dernek olan Serbest ve Kabul Edilmiş Masonlar topluluğunun öğreti ve uygulamaları. Britanya İmparatorluğu'nun genişlemesine koşut olarak yayılan masonluk bugün de Britanya Adaları ile imparatorluğa bağlı öteki ülkelerde yaygın durumdadır.

Masonluk

Masonluk (Fransızcada maçon: duvarcı), FARMASONLUK olarak da bilinir, dünya ölçeğinde en yaygın gizli dernek olan Serbest ve Kabul Edilmiş Masonlar topluluğunun öğreti ve uygulamaları. Britanya İmparatorluğu'nun genişlemesine koşut olarak yayılan masonluk bugün de Britanya Adaları ile imparatorluğa bağlı öteki ülkelerde yaygın durumdadır.

Masonluk ortaçağdaki duvarcı ye katedral inşaatçısı loncalarının gelişmesiyle ortaya çıktı. Katedral inşaatlarının azalması üzerine, duvarcılıkla uğraşan (ameli) masonların toplandığı localar üye sayısını korumak için onur üyeleri kabul etmeye başladılar. Bu locaların bazılarından da simgesel (spekülatif) masonluk gelişti. Simgesel mason locaları özellikle 17. yüzyıl ve 18. yüzyıllarda eski tarikatlar ile şövalye topluluklarının ayin usullerini ve süslerini benimsediler. Locaların birleşmesinden oluşan ilk Büyük Loca 1717'de İngiltere'de kuruldu. Masonluk başlangıcından beri örgütlü dinlerden, özellikle Katolik Kilisesi ile birçok devletten gelen büyük tepkilerle karşılaştı.

Yaygın yanlış kanının tersine, masonluk bir Hıristiyanlık kurumu değildir. Bununla birlikte bir dine özgü pek çok öğe içerir. Masonluk öğretisi, ahlaklı, yardımsever ve ülke yasalanna bağlı olmayı gerektirir. Üyeliğe yalnızca yetişkin erkekler kabul edilir; üyeliğe başvuran kişinin yüce bir varlığa ve ruhun ölümsüzlüğüne inanması gerekir. Uygulamada bazı localar Yahudilere, Katoliklere ya da beyaz olmayanlara karşı önyargılı olmakla suçlanmıştır. Masonluk Latin ülkelerinde genellikle özgür düşünenleri ve antiklerikalleri kendine çekmiş, buna karşılık Anglosakson ülkelerinde üyelerinin çoğunu beyaz Protestanlar arasından kazanmıştır.

Çoğu ülkelerin localarında masonluk üç ana aşamadan oluşur: Çıraklık, kalfalık ve üstatlık. Birçok locada bu üç ana dereceye eklenmiş, sayısı bazen bine yaklaşan başka dereceler de vardır. Bu örgütlenme özellikleri ülkeden ülkeye değişir.

Masonluğun İngiliz geleneğinden gelen ana akımının yanı sıra, öncelikle toplumsal ve eğlence amaçlı örgütlenmeler olmak üzere günümüzde bir dizi grup daha ortaya çıkmıştır. Bunların masonluk içinde hiçbir resmi yeri olmamasına karşın, yüksek derecedeki masonlar arasından üye edinirler ve özellikle ABD'de yaygındırlar. İngiliz masonlarının bu tür örgütlere girmesi geçici uzaklaştırma cezasıyla yasaklanmıştır.

masonluk

birtakım kardeşlik ilkelerini benimseyen, birbirlerini belirtke, im ve parolalarla tanıyan, lonca denilen bölümlere ayrılan kimselerden kurulu dernek. mason olma durumu, farmasonluk.

masonluk

1 . Birtakım kardeşlik ilkelerini benimseyen, birbirlerini parola ve işaretlerle tanıyan, loca denilen bölümlere ayrılan kimselerden kurulu dernek.
2 . Mason olma durumu, farmasonluk.

masonluk

Türkçe masonluk kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. masonry

masonluk

Türkçe masonluk kelimesinin Fransızca karşılığı.
maçonnerie [la], franc-maçonnerie [la]

masonluk

Türkçe masonluk kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Freimaurerei

İlgili konuları ara

Yanıtlar