Katolik Kilisesi

Kısaca: Ruhani başkanının Papa olduğu, diğer adı Roma Katolik Kilisesi olan bir Hristiyan mezhebi. Katoliklik de Ortodoksluk gibi 4. Ekümenik konsil olan Kadıköy Konsili'nin kararlarını tanıyan bir kilisedir ancak. Ortodoks kilisesi sadece ilk 7 konsili tanımış bundan sonra yapılanları geçersiz saymıştır. Oksa Katolik kilisesi 20 Konsilin kararlarının da bağlayıcı olduğunu savunur. ...devamı ☟

katolik kilisesi
Katolik Kilisesi

Ruhani başkanının Papa olduğu, diğer adı Roma Katolik Kilisesi olan bir Hristiyan mezhebi.

Katoliklik de Ortodoksluk gibi 4. Ekümenik konsil olan Kadıköy Konsili'nin kararlarını tanıyan bir kilisedir ancak. Ortodoks kilisesi sadece ilk 7 konsili tanımış bundan sonra yapılanları geçersiz saymıştır. Oksa Katolik kilisesi 20 Konsilin kararlarının da bağlayıcı olduğunu savunur.

Kadıköy Konsilin'de alınan karara göre:

İsa'da Hem insani hem de tanrısal özellikler bulunmaktadır, bu özellikler Meryem İsa'yı doğurmadan önce de bulunmaktaydı İsa Tanrı olarak baba ile aynı özden, İnsan olarak da günahlar hariç insanlarla aynı özdendir. Dolayısıyla Meryem sadece İnsan olan İsa'nın değil Tanrı olan İsa'nın da anasıdır ve ona Tanrı Anası anlamına gelen Theotokos denilmelidir.

Bu farklı doğalar birleşmeden sonra hiç bir şekilde değişime uğramayıp kendi özelliklerini muhafaza etmişlerdir.

Çarmıhta acı çeken İsa'nın sadede İnsani doğasıdır, bu acı Tanrısal doğa'ya dokunmamıştır.

Aslında Diofizit görüşe yakkın olan bu karara itiraz eden Monofizit piskoposlar kendi bağımsız kiliselerini kurmuşlardır.

TarihçeMezhebin ilk kurucusu havarilerden Petrus'dur bu sebepten dolayı Papa'nın Petrus'un vekili sayılırlar.

Katolikler Kutsal Ruh'un kaynağı ile ilgili bir tartışma sonucu Ortodoksluk'dan ayrılışlardır. Ortodoksluğa göre Kutsal Ruh, Baba'dan çıkmışken. Katolikler'e göre Baba ile Oğul'dan çıkmıştır.

Bu ayrım sonucu Roma Kilise'si 1054 yılında Ayasofya'ya gönderdiği bir belge ile Ortodoksluk'tan tamamen ayrılmıştır ve iki kilise karşılıklı birbirlerini aforoz etmişlerdir.

1204 yılında 4. Haçlı seferleri sırasında, Haçlı ordusunun İstanbul'u yağmalayıp, Ortodoks kiliselerini basıp ortodoks rahiplerini öldürmesi üzerine nefret daha da artmıştır.

Vatikan Ruhani Meclisi 1870 yılında çıkarttığı bir kanunla Papa'nın yanılmazlık ilkesini kabul etmiştir. Buna göre Papa, Kutsal Ruh'un denetiminde olduğunan yanılmaz.

1964 yılında Dömnemin Papa'sı Papa VI. Paul ile İstanbul Patriği Athenagoras karşılıklı olarak aforozları kaldırmışlardır. Ancak iki kilise arasındaki bu yumuşama halka yansımamıştır, Yunanlılar bu gün dahi IV. Haçlı seferlerinde Katoliklerin yaptıklarını affedemezler.

İnanç Sistemi • Papa Hz. İsa'nin havarisi Aziz Petrus'un vekilidir. Asla yanılmaz ve Roma tüm kiliselerden daha üst seviyededir.
 • Roma Kilisesi Ruh-ül Kudüs tarafından idare edilir ve evrenseldir.
 • Ruh-ül Kudüs, Baba ve Oğuldan çıkmıştır (Ortodokslar sadece Baba'dan çıktığına inanırlar)
 • Hz. İsa Hem insan, hem tanrı tabiatına sahiptir.
 • Hz. Meryem günahsız olup, bakiredir, Şefaatte bulunma yetkisi vardır
 • Azizler şefaatte bulunabilirler
 • Komünyon (Kudas) ayininde ekmek mayasız olmalıdır.
 • Günah çıkartma ve papaza itiraf gereklidir
 • 7 sakrament vardır
 • Ruhban sınıfı evlenemez.
 • Bu güne kadar toplanan 20 konsilin kararları da kabul edilmelidir.
 • Cuma günleri et ve yağlı yiyecekler yenilmez.
 • Cennet ve Cehennem gibi Araf'ı da kabul etmek gerekir,


Katolik kilisesi son zamanlarda Kutsal Kitabın(Tevrat Zebur İncil) hatalı ve yanlış olduğunu kabul etmeye başlamıştır. İngiltere'de katolik baş rahipler "The Gift of Scripture" isimli bir kitapçık yayınlamışlardır.Bu kitapçıkta Kutsal kitabın bazı bölümlerinin hatalı,yanlış olduğu kabul edilmiştir.Tevrat'ın yaratılış ile ilgili ilk iki bölümünün(chapter) tamamen mit olduğunu tarihsel olmadığını söylemişlerdir.Katolik rahiplere göre İncil'de de özellikle "Esinleme" dlı bölümde pek çok yanlış bilgi ve mit bulunmaktadır, onlara göre Kutsal Kitap hatalıdır ve "tam doğruluk" beklenmemelidir.

Kaynaklar • http://www.timesonline.co.uk/article/0,,13509-1811332,00.html

Ayşe - 3 yıl önce
Ne den boşnalar kilseye guremiyor ne alaka

Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Katolik kilisesi
2 yıl önce

Kilise (anlam ayrımı) sayfasına bakınız Katolik Kilisesi veya Roma Katolik Kilisesi (Latin Katolik Kilisesi), ruhanî başkanı Roma Başpiskoposu (Papa)...

Katolik Kilisesi, 1054, 1870, Apokrifa, Avrupa, Ayasofya, Aziz, Baba Tanrı, Diofizit, Ekümenik, Eski Ahit
Ermeni Katolik Kilisesi
2 yıl önce

kiliselerden birdir. Tarihsel olarak Ermeni Apostolik Kilisesi'nden ayrılmıştır. Ermeni Katolik Kilisesi Vatikan'daki papanın otoritesini tamamen tanır ve...

St. Antuan Katolik Kilisesi
2 yıl önce

St. Antuan Katolik Kilisesi (Fransızca: St. Antoine), İstanbul'un en büyük ve cemaati en geniş Katolik Kilisesi'dir. Beyoğlu'ndaki İstiklal Caddesi üzerinde...

St. Antuan Katolik kilisesi, Camii, Galatasaray, Kilise, Osmanlı, Sinagog, Tünel, İstanbul, İstiklal Caddesi, İtalyan
Bomonti Gürcü Katolik Kilisesi
2 yıl önce

Bomonti Gürcü Katolik Kilisesi ya da Notre Dame de Lourdes Gürcü Katolik Kilisesi, tam adı Bomonti Gürcü Katolik Kilisesi ve Manastırı, eski yazılı kaynaklarda...

Arnavutluk Katolik Kilisesi
2 yıl önce

Arnavutluk Katolik Kilisesi, Papa'nın ruhanî önderliğindeki ve Vatikan merkezli ökumenik Dünya Katolik Kilisesi'nin alt bölümlerinden birisidir. Ülkedeki...

Arnavutluk Katolik Kilisesi, 1054, Ancona, Antik Çağ, Arkaik, Arnavut, Arnavut Ortodoks Kilisesi, Arnavutluk, Arnavutça, Asya, Avusturya
Mater Dolorosa Katolik Kilisesi
6 yıl önce

Mater Dolorosa Katolik Kilisesi, Samsun'un Katolik halkı için hizmette bulunan ve Roma Katolik Kilisesi'ne bağlı bir ibadet evi. Günümüzde birinci dereceden...

Surp Pırgiç Ermeni Katolik Kilisesi
2 yıl önce

dışında sade bir tezyinata sahiptir. ^ "KARAKÖY SURP PIRGIÇ ERMENİ KATOLİK KİLİSESİ VAKFI". Hrant Dink Vakfı. Erişim tarihi: 8 Şubat 2016. [ölü/kırık bağlantı]...

Doğu Katolik Kiliseleri
2 yıl önce

Keldani Katolik Kilisesi Maruni Kilisesi Melkit Kilisesi Kıpti Katolik Kilisesi Süryani Malankara Katolik Kilisesi Süryani Malabar Katolik Kilisesi Ermeni...