Matematiksel programlama, iktisatta ve işletme iktisadında kullanılan matematiksel yöntem. Matematiksel programlamayla işletme etkinlikleri değişik amaçlar için uygun biçimde düzenlenebilen matematiksel denklemlerle betimlenir. Diferansiyel ve integral hesap yöntemlerinin uygun olmadığı problemlerin çözümü için kullanılır.

Matematiksel programlama

Matematiksel programlama, iktisatta ve işletme iktisadında kullanılan matematiksel yöntem. Matematiksel programlamayla işletme etkinlikleri değişik amaçlar için uygun biçimde düzenlenebilen matematiksel denklemlerle betimlenir. Diferansiyel ve integral hesap yöntemlerinin uygun olmadığı problemlerin çözümü için kullanılır. Yapılan betimlemeler doğrusal cebir denklemleri biçimindeyse doğrusal programlama(*), daha karmaşık biçimlerdeyse doğrusal olmayan programlama olarak adlandırılır. Denklemlerdeki değişkenlere varsayılan değerler verilerek bilinmeyenlerin değeri bulunur. Çözüm için bilgisayarlardan yaygın olarak yararlanılır. Teknik genellikle üretim çizelgelerinin planlanmasında, taşımacılıkta, askeri lojistikte ve iktisadı büyümenin hesaplanmasında kullanılır.

Yanıtlar