Meclis demokrasilerde belli dönemlerde yapılan genel halk oylaması ile seçilen millet vekillerinin oluşturduğu kurul. Meclisler devletin yasama yetkisini kullanan organlardır. Türkiye'de yasama yetkisi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nce kullanılır. TBMM 5 yılda bir seçilen 550 milletvekilinden oluşur. Meclisler kendi iç tüzüklerine göre yönetilir.

MECLIS (türkçe) anlamı
1. 1 . Bir konuyu konuşmak veya görüşmek için yapılan toplantı.
2. 2 . Bu toplantının yapıldığı yer
3. şûra
4. 3 . Bir konuyu konuşmak veya görüşmek için bir araya gelmiş kimseler topluluğu:
5. Yemekten sonra meclis gruplara ayrılmıştı.- P. Safa.
6. 4 . Dostlar toplantısı:
7. Meclisi aranan
8. hoşsohbet
9. coşkulu
10. şair ruhlu bir insandı.- H. Taner.
11. Atasözü
12. deyim ve birleşik fiiller
meclis kurmak
MECLIS (türkçe) anlamı
13. bir konuyu konuşmak görüşmek ya da kimi kararları almak için yapılan toplantı ve bu toplantının yapıldığı yer
14. şura
15. dostlar toplantısı.bir konuyu konuşmak ya da görüşmek için bir araya gelmiş kimseler topluluğu.(özel ad olarak) türkiye büyük millet meclisi'nin kısaltılmışı.
MECLIS (türkçe) ingilizcesi
1. adj. parliamentary
2. parliamentariann. assembly
3. council
4. board
5. gathering
6. assemblage
7. Congress
8. convocation
9. diet
10. divan
11. house
12. parliament
13. majlis
MECLIS (türkçe) fransızcası
1. assemblée [la]
2. chambre [la]
3. chapitre [le]
4. conseil [le]
MECLIS (türkçe) almancası
1. n. Assemblee
2. Bundestag
3. Haus
4. Nationalrat

Meclis hakkında bilgiler

Meclis demokrasilerde belli dönemlerde yapılan genel halk oylaması ile seçilen millet vekillerinin oluşturduğu kurul. Meclisler devletin yasama yetkisini kullanan organlardır. Türkiye'de yasama yetkisi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nce kullanılır. TBMM 5 yılda bir seçilen 550 milletvekilinden oluşur. Meclisler kendi iç tüzüklerine göre yönetilir.

Şarkı Sözleri

Ceza tarafından söylenen Meclis adlı şarkının sözleri.

zayifladi iliskiler ve dostlugu çeliskilerle yediler
insanoglu dediler her nesilde üzülen oydu
günümün oglu ancak paraya taparak gülüverir
yalanci gözleriyle bakarak dostlarini da üzebilir
müzevvir olabilir, mülevves olabilir bu insan
samimi olabilir, düzenbaz olabilir su insan
akilsiz olabilir, gereksiz olabilir o insan
tenasül edebilir, serefsiz olabilir her insan
fakat asil mücadele desise yapmadan ve
asiramento etmeden kazanmak
ticarethane açmak is degil ki yoksa dostun
çok arkadasina güvenerek sen dogru isten oldun
sonra n'oldun? bittin iste kalmadin ve tabana vurdun
tabana kuvvet yürüme makara yollar üzerinde
düsmanlarimin kem gözleri kör olacak dikkat et
meclisimin àlà isigidir iste merhamet

dikkat et meclis-i ala engin bir deniz
dostlugu çelik misali kaplanan bir filiz
her bir kiliç samimiyetle sulanan
ala bu meclis iste yildizlara bulanan

[dr.fuchs]

günlerim geçiyor yavas yavas
zamanla yarismak sanki hergün süren bir savas
eskiden asilan yollar günler huzurla dolu kisa
simdi hepsi girmis çikmaza
dostlarim ve hayallerim günes kadar uzaklarda
görülen hissedilen fakat ulasilamayan
hedefler gibi beynimi kusatmakta
en yakin dost saydiklarim bile beni arkamdan vurmakta

paranoyak devam eden bir yasama elverisli olanak
saglamak bir misyon oldu kimine
görev edindi sanki
görebilirdi belki yüregi verebilirdi
sevebilirdi ancak olmadi bu çünkü dürüst elin isiydi
her darbede yeni bir arbede baslatiliyor iste
insanoglu yeniliyor kendine ve benligine
davul bile dengi dengine çalmaz oldu
rengine aldanildi belkide
arkadaslar vurdu arkadan
kimi zaman düsmak oldular kimi zamansa pisman
sayili arkadaslarim var ama bana yeterler
düsmanim atesse dostlarim atesten beter

dikkat et meclis-i ala engin bir deniz
dostlugu çelik misali kaplanan bir filiz
her bir kiliç samimiyetle sulanan
ala bu meclis iste yildizlara bulanan

İ Ala tarafından söylenen Meclis adlı şarkının sözleri.

zayifladi iliskiler ve dostlugu çeliskilerle yedilerinsanoglu dediler her nesilde üzülen oydugünümün oglu ancak paraya taparak gülüveriryalanci gözleriyle bakarak dostlarini da üzebilirmüzevvir olabilir,mülevves olabilir bu insansamimi olabilir,düzenbaz olabilir su insanakilsiz olabilir,gereksiz olabilir o insantenasül edebilir,serefsiz olabilir her insanfakat asil mücadele desise yapmadan veasiramento etmeden kazanmakticarethane açmak is degil ki yoksa dostunçok arkadasina güvenerek sen dogru isten oldunsonra noldun? bittin iste kalmadin ve tabana vurduntabana kuvvet yürüme makara yollar üzerindedüsmanlarimin kem gözleri kör olacak dikkat etmeclisimin àlà isigidir iste merhametdikkat et meclis-i ala engin bir denizdostlugu çelik misali kaplanan bir filizher bir kiliç samimiyetle sulananala bu meclis iste yildizlara bulanan[dr.fuchs]günlerim geçiyor yavas yavaszamanla yarismak sanki hergün süren bir savaseskiden asilan yollar günler huzurla dolu kisasimdi hepsi girmis çikmazadostlarim ve hayallerim günes kadar uzaklardagörülen hissedilen fakat ulasilamayanhedefler gibi beynimi kusatmaktaen yakin dost saydiklarim bile beni arkamdan vurmaktaparanoyak devam eden bir yasama elverisli olanaksaglamak bir misyon oldu kiminegörev edindi sankigörebilirdi belki yüregi verebilirdisevebilirdi ancak olmadi bu çünkü dürüst elin isiydiher darbede yeni bir arbede baslatiliyor isteinsanoglu yeniliyor kendine ve benliginedavul bile dengi dengine çalmaz oldurengine aldanildi belkidearkadaslar vurdu arkadankimi zaman düsmak oldular kimi zamansa pismansayili arkadaslarim var ama bana yeterlerdüsmanim atesse dostlarim atesten beterdikkat et meclis-i ala engin bir denizdostlugu çelik misali kaplanan bir filizher bir kiliç samimiyetle sulananala bu meclis iste yildizlara bulanan


İlgili Konu Başlıkları Tümü

Meclis Araştırması

Meclis araştırması, belli bir konuda Türkiye Büyük Millet Meclisinde bilgi edinmek için yapılan inceleme.

Kurucu Meclis

Kurucu Meclis Alm. Konstituierende Versammlung, Fr. Assemblée constituante, İng. Constitutional assembly. Bir devletin bazı kesintiler sebebi ile Anayasasını hazırlamak üzere kurulan, üyeleri askeri ve sivilden teşekkül eden meclis. Cumhuriyet devrinde 1960 ve 1980’den sonra olmak ...

Meclis Başkanı

Meclis başkanı, herhangi bir meclise başkanlık eden kişidir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne başkanlık eden kişi için kullanıldığı takdirde; protokol açısından cumhurbaşkanından sonra gelen, milletvekilleri tarafından seçilen kişidir.

Meclis-i Mebusan

Meclis-i Mebusan, Mebuslar Meclisi olarak da adlandırılır. İIk Türk Parlamentosu, "Meclis-i Umumi" (Genel Meclis) adı altında ve iki meclisli olarak, 20 Mart 1877'de çalışmalarına başladı. İki dereceli seçimler sonucu oluşan "Heyet-i Mebusan" veya bazen ifade edildiği gibi ...

Meclis-i Vükela

Meclis-i Vükela Osmanlı Devletinde Sadrazamın başkanlığındaki Şeyhülislamla diğer nâzırlardan meydana gelen meclisin adı; vekiller meclisi. Bu meclis, devletin iç ve dış siyâsetiyle ilgili mühim hususlarda kararlar alırdı. Buna “Meclis-i Has” “Meclis-i Hass-ı Vükelâ” ...

1908-1912 Osmanlı Meclis-i Mebusanı

II. Abdülhamid döneminin sonunda, 23 Temmuz 1908'de II. Meşrutiyet'in ilanıyla, aynı yılın Kasım ve Aralık aylarında mebus seçimi yapıldı. Ahrar Fırkası ve İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin katıldığı seçimlerde, İttihat ve Terakki

1912 Nisan-Ağustos Osmanlı Meclis-i Mebusanı

II. Meşrutiyet döneminin ikinci Meclisi Mebusan'ı padişahın birincisini 18 Ocak 1912’de feshetmesi ve yapılan seçimlerden sonra, 18 Nisan 1912’de toplandı. Bu Meclis, 5 Ağustos 1912’de, içte ve dışta siyasi ortamın gerginleşmesi nedeniyle Gazi Ahmet Muhtar Paşa'nın önerisi ...

1914-1918 Osmanlı Meclis-i Mebusanı

Babıali Baskını sonrası şartlarında, 1914'de tek parti düzeninde seçime gidilmiş ve 5. Meclis-i Mebusan üyeliklerinin tamamını İttihat ve Terakki elde etmiştir. Bu Meclis 1. Dünya Savaşı boyunca bu haliyle faaliyetlerde bulundu.