Mekanizma

Kısaca: Genel olarak bir makinenin dinamik analizinde uzuvları arasında hareket iletimi ya da kuvvet iletimi incelenir. Bu işlevlere göre bu katı cisimlerin birbirlerine bağlanarak oluşturduğu uzuvlar topluluğuna farklı isimler vermek, genelde olmasa dahi, yapılan işlevin tanımlanmasında kolaylık sağlamaktadır. Eğer bu katı cisimler topluluğunun analizinde hareket iletimi, yer değiştirme-hız-ivme, söz konusu ise bu katı cisimlerin birbirlerine mafsallanarak oluşturduğu dü ...devamı ☟

Genel olarak bir makinenin dinamik analizinde uzuvları arasında hareket iletimi ya da kuvvet iletimi incelenir. Bu işlevlere göre bu katı cisimlerin birbirlerine bağlanarak oluşturduğu uzuvlar topluluğuna farklı isimler vermek, genelde olmasa dahi, yapılan işlevin tanımlanmasında kolaylık sağlamaktadır. Eğer bu katı cisimler topluluğunun analizinde hareket iletimi, yer değiştirme-hız-ivme, söz konusu ise bu katı cisimlerin birbirlerine mafsallanarak oluşturduğu düzeneğe mekanizma adı verilir.

mekanizma

Türkçe mekanizma kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. mechanism, machinery, machine, fitting, contraption

mekanizma

belli bir sonuca ulaşmak için karmaşık bir biçimde düzenlenmiş organ ya da parçalar bileşimi, düzenek; oluş, ortaya çıkış, işleyiş.
organların işleyiş biçimi.
ateşli silahların işlemesini sağlayan mekanik bölüm.

mekanizma

Türkçe mekanizma kelimesinin Fransızca karşılığı.
mécanisme [le], dispositif [le], mécanique [la], organe [le], rouage [le]

mekanizma

Türkçe mekanizma kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Maschine, Maschinerie, Vorrichtung

mekanizma


1 .
Belli bir sonuca ulaşmak için karmaşık bir biçimde düzenlenmiş organ veya parçalar birleşimi, sistem, düzenek.
2 .
Organların işleyiş biçimi:
"Akıl, henüz insan mekanizmasındaki tam yerini bulmamıştır."- F. R. Atay.
3 .
Ateşli silahların işlemesini sağlayan mekanik bölüm.
4 .
mecaz Oluş, ortaya çıkış, işleyiş:
"Oyunların mekanizmasını sezince tekdüzeleşiyor birden dünya."- H. Taner.

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Mekanizma
2 yıl önce

söz konusu ise bu katı cisimlerin birbirlerine mafsallanarak oluşturduğu düzeneğe mekanizma adı verilir. Makine mühendisliği Makine teorisi ve dinamiği...

Mekanizma, Dinamik, Hız, Katı cisim, Mafsal, Makine, İvme, Yer değiştirme
Mekanizma tasarımı teorisi
6 yıl önce

Mekanizma tasarımı, ekonomi ve oyun kuramı konularında, belirli bir sonuca ulaşmak için bir oyun veya sistemin kurallarının tasarımı. Mekanizması tasarımcıları...

Kam (Mekanizma)
2 yıl önce

ile kendisine temas eden düzenekleri harekete geçirmeye yarayan bir mekanizmadır. 18. ve 19. yüzyıllarda metal bir silindirin üzerine yerleştirilmiş çok...

Kam (mekanizma), Makine Dinamiği, Mekanizma, Motor, Otomat, Otomobil, Robot, Yakıt, Egzantrik, Egzost, Sübap
Mekanizma teorisi
6 yıl önce

Mekanizma teorisi şu anlamlara gelebilir Makine teorisi ve dinamiği, mekaniğin bütün dallarını bir arada kullanarak mekanizma dizayn etme işini üstlenen...

Makine teorisi ve dinamiği, Dinamik, Fizik, Hız, Kuvvet, Makine, Makine mühendisliği, Matematik, Mekanik, Mekanizma, Newton
Tampon mekanizma
6 yıl önce

genişlemiş ailenin değişimde ailenin güvenliğini koruması için tampon mekanizma olarak ortaya çıkması şeklinde yorumlar. Anne-babalar, kız çocuklarının...

Tampon mekanizma, Mübeccel Kıray, Sosyal hizmetler, Sosyal güvenlik
Makine teorisi ve dinamiği
6 yıl önce

Makine teorisi ve dinamiği, mekaniğin bütün dallarını bir arada kullanarak mekanizma dizayn etme işini üstlenen makine mühendisliğinin bir alanıdır. Dizaynı...

Makine teorisi ve dinamiği, Dinamik, Fizik, Hız, Kuvvet, Makine, Makine mühendisliği, Matematik, Mekanik, Mekanizma, Newton
Şamandıra (düzenek)
6 yıl önce

depolamaya ve akışını yönetmeye yarayan her yerde sıklıkla kullanılan bir mekanizmadır. Elektrikli şamandıralar, normal şamandıralara benzeyen ancak, mekanik...

Malta haçı (mekanizma)
2 yıl önce

önlemek için icat edilmiş bir mekanizmadır. Günümüzde kesikli hareket elde etmek için kullanılan yaygın bir mekanizmadır. Dönen bir pim üç veya daha fazla...

Malta haçı (mekanizma), Cenova, Makine mühendisliği, Mekanizma, Pim, Wikimedia Commons