makine

Herhangi bir enerji türünü başka bir enerjiye dönüştürmek, belli bir güçten yararlanarak bir işi yapmak veya etki oluşturmak için çarklar, dişliler ve çeşitli parçalardan oluşan düzenekler bütünü. Herhangi bir mekanik parçası olayan elektronik veya organik aygıtlara da makine denir.

MAKINE (türkçe) anlamı
1. herhangi bir enerji türünü başka bir enerjiye dönüştürmek ya da belli bir etki oluşturmak için birleştirilmiş düzenekler bütünü
2. araba
3. otomobil
4. makineyle gerçekleştirilen kimi ürünler ya da işlemler için kullanılır
5. duygu
6. çoşku ve insana özgü niteliklerden yoksun ya da tekdüze
7. gereğinden çok çalışan.
8. bir aygıt ya da taşıtın devinimini sağlayan düzenek
tabanca.
MAKINE (türkçe) anlamı
9. Herhangi bir enerji türünü başka bir enerjiye dönüştürmek
10. belli bir güçten yararlanarak bir işi yapmak veya etki oluşturmak için çarklar
11. dişliler ve çeşitli parçalardan oluşan düzenekler bütünü:
Tıraş makineleri ile usturalar çekmecelerde dururdu.- N. Cumalı.
12. 2. anlamı Bir alet veya taşıtın hareket etmesini sağlayan mekanizması:
Saatin makinesi. Gramofonun makinesi.- .
13. 3. anlamı halk ağzında Araba
14. otomobil
MAKINE (türkçe) ingilizcesi
1. n. machine
2. engine
3. device
MAKINE (türkçe) fransızcası
1. machine [la]
2. appareil [le]
3. engin [le]
4. mécanique [la]
MAKINE (türkçe) almancası
1. n. Maschine

Makine hakkında bilgiler

Herhangi bir enerji türünü başka bir enerjiye dönüştürmek, belli bir güçten yararlanarak bir işi yapmak veya etki oluşturmak için çarklar, dişliler ve çeşitli parçalardan oluşan düzenekler bütünü. Herhangi bir mekanik parçası olayan elektronik veya organik aygıtlara da makine denir.

Makineler belirli bir işin gerçekleştirilmesinde ya da fiziksel bir işlevin yerine getirilmesinde, insan ya da hayvan gücüne yardımcı olmak veya tümüyle onların yerini almak için geliştirilmişlerdir. Kaldıraç, kama, mil ve tekerlek, makara ve vida gibi basit aletlerden, modern bir otomobil gibi çok karmaşık sistemlere kadar geniş bir yelpaze içindeki aygıtları kapsarlar.

Makineler ısıl, kimyasal, nükleer ya da elektriksel enerjiyi mekanik enerjiye dönüştürerek ya da bunu tam tersi biçiminde çalışabilir veya yalnızca kuvvetleri ve hareketi aktarma ya da uyarlama işlevi görebilir. Bütün makinelerde birer giriş ve çıkış donanımı ile uyarlama ya da dönüştürme ve aktarma donanımları vardır.

Giriş enerjilerini (girdi), rüzgar, akarsu, kömür, petrol ya da uranyum gibi doğal kaynaklardan alan ve bu enerjiyi mekanik enerjiye dönüştüren makinelere birincil devindirici (primer motor) denir. Yeldeğirmenleri, su çarkları, türbinler, buhar makineleri ve içten yanmalı motorlar birincil devindiricilerdir.

Bu makinelerden elde edilen çıkış enerjisi (çıktı), çoğunlukla döner millerin aracılığıyla elektrik üreteci, hidrolik pompa ya da gaz kompresörü (gaz sıkıştırıcısı) gibi başka makinelere girdi olarak beslenebilir. Bu son üç aygıt ise üreteçler (jeneratör) sınıfına girer; bu aygıtların çıktısı olan elektriksel, hidrolik ve pnömatik enerjiler, elektrik, hidrolik ya da hava motorlarında girdi olarak kullanılabilir. Bu motorlardan, takım tezgahları gibi malzeme işleme makineleri, paketleme ve taşıma makineleri ya da dikiş makinesi ve çamaşır makinesi gibi çeşitli türlerde çıktılar üreten makinelerin çalıştırılmasında yararlanılır.

Birincil devindirici, üreteç ya da motor sınıfına girmeyen makineler ise işlemci (operatör makine) denir; işlemciler kategorisi, hesap makinesi ve yazı makinesi gibi elle çalıştırılan bütün aletleri kapsar.

Bazı durumlarda bütün kategorilerdeki makineler tek bir birim içinde toplanır. Örneğin, bir dizel-elektrikli lokomotifte, birincil devindirici dizel motorudur; bu motor elektrik üretecine güç sağlar, üreteç de tekerlekleri çeviren motorları çalıştırır.

Şarkı Sözleri

Ceza tarafından söylenen makine adlı şarkının sözleri.

makinamız sağlam ve bize bağlan
bu baloda maske yok beyim ona göre davran
elindeki dünyan, uzaktan izle zap yap, kalk
ona sana değil sen ona bak, yat kalk
çok yaklaştın içine düşme sakın
bir güne kaç işe yarayacak şey sığdırdın
bu gerçek zannettiğin şey belirsiz, net değil
gözünle gördüysen de inanma, gerçek bu gördüğün değil
kamera arkasında bir yaşantı yok farzedenler
dünyayı bilmem kaç ekrandan seyredenler
uyanın artık, artık uyanın
özgürlük şu kutu mu sanki
herkes kumandan, kumandası uzaktan

Metropolis tarafından söylenen makine adlı şarkının sözleri.

yanılsamalar alla pulla bana
renkli hayat
bana hayalimi sat
oynat herkesi de ateşini al
bu bomba elde patlar

vahşi piyasa
acıya tuz ve para
şu kalpağı da tak
önce içini boşalt
yarın rüzgarlar nerden esecek?
şimdi ver afyonu halka

diretme, olmaz bu elbise bana
makinen değilim ki ben senin
imajın değilim ki ben senin
soytarın değilim ki ben senin

gözyaşını sat, suya sabuna dokunma
bu düzen yağmacı, kimi kraldan da kralcı
aman dikkat et, sponsor kızar
son şarkın ne marka

diretme, olmaz bu elbise bana
gazeten değilim ki ben senin
kanalın değilim ki ben senin
yalakan değilim ki ben senin

Tolga Burkay tarafından söylenen makine adlı şarkının sözleri.

yollar tıkanmış
çıkışlar kapanmış
kaçacak hiçbi yer yok
kapana kısılmışız
çaresiz bekliyoruz
kaçacak hiçbi yer yok
kaçacak hiçbi yer yok

bi garip makine
aldı bizi içine
sıktıkça ah, sıkıyor
ruhumuz paramparça
çaresiz bekliyoruz
kaçacak hiçbi yer yok
kaçacak hiçbi yer yok

yüzler soluk
gözlerde korku
ümitsiz bakışlar
kanatlar kırık

her nasılsa, bi şekilde
bu çemberi kırmak lazım
belki de hiç durmadan içip
uyuşmak lazım

bi garip makine
aldı bizi içine
sıktıkça ah, sıkıyor
ruhumuz paramparça
çaresiz suzuyoruz
kaçacak hiçbi yer yok
kaçacak hiçbi yer yok

yüzler soluk
gözlerde korku
ümitsiz bakışlar
kanatlar kırık

her nasılsa, bi şekilde
bu çemberi kırmak lazım
belki de hiç durmadan içip
uyuşmak lazım
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Makine Dili

Makine dili mikroişlemci ya da mikrodenetleyici gibi komut işleme yeteneğine sahip entegrelerin işleyebilecekleri komutlardan ve buna uygun söz diziminden oluşan dile verilen addır. Makine dili, işlemcinin verilen komutlar doğrultusunda çalıştırılmasını sağlayan ve işlemci ...

Makine Kodu

Makine dili mikroişlemci ya da mikrodenetleyici gibi komut işleme yeteneğine sahip entegrelerin işleyebilecekleri komutlardan ve buna uygun söz diziminden oluşan dile verilen addır. Makine dili, işlemcinin verilen komutlar doğrultusunda çalıştırılmasını sağlayan ve işlemci ...

Makine Mühendisliği

Her türlü mekanik sistemlerin ve enerji dönüşüm sistemlerinin tasarımı geliştirilmesi ve üretiminin planlanması konularında eğitim ve araştırma yapılır. Geniş bir çalışma alanına sahiptir. Özel sektörde ve kamu sektörüne ait fabrika veya işyerlerinde her türlü mekanik ...

Makine Elemanı

Belirli bir fonksiyonu yerine getiren, başka bir sisteme bağlı olmadan kendine özgü hesaplama ve şekillendirme prensiplerine sahip, bir başka yaklaşımla kuvvet ve kuvvet çifti iletimine yarayan bağımsız makine parçalarına makine elemanı denir.

Makine Dinamiği

Makine teorisi ve dinamiği, mekaniğin bütün dallarını bir arada kullanarak mekanizma dizayn etme işini üstlenen makine mühendisliğinin bir alanıdır. Dizaynı yapılacak makina veya aletin, sağlıklı bir şekilde çalışabilmesi ve uygun bir biçimde tasarlanabilmesi ve imalatının ...

Makine Mühendisliği Eğitimi

Makine mühendisliği, temel fizik prensipleri ve malzeme teknolojileri kullanarak mekanik sistemlerin tasarım, analiz, imalat ve bakımı ile ilgili çalışmalar yapan ve fiziksel olay ve durumları matematiksel olarak modellemek suretiyle problemlere analitik çözümler sunabilen mühendislik ...