Makine

Kısaca: Herhangi bir enerji türünü başka bir enerjiye dönüştürmek, belli bir güçten yararlanarak bir işi yapmak veya etki oluşturmak için çarklar, dişliler ve çeşitli parçalardan oluşan düzenekler bütünü. Herhangi bir mekanik parçası olayan elektronik veya organik aygıtlara da makine denir. ...devamı ☟

makine
Makine

Herhangi bir enerji türünü başka bir enerjiye dönüştürmek, belli bir güçten yararlanarak bir işi yapmak veya etki oluşturmak için çarklar, dişliler ve çeşitli parçalardan oluşan düzenekler bütünü. Herhangi bir mekanik parçası olayan elektronik veya organik aygıtlara da makine denir.

Makineler belirli bir işin gerçekleştirilmesinde ya da fiziksel bir işlevin yerine getirilmesinde, insan ya da hayvan gücüne yardımcı olmak veya tümüyle onların yerini almak için geliştirilmişlerdir. Kaldıraç, kama, mil ve tekerlek, makara ve vida gibi basit aletlerden, modern bir otomobil gibi çok karmaşık sistemlere kadar geniş bir yelpaze içindeki aygıtları kapsarlar.

Makineler ısıl, kimyasal, nükleer ya da elektriksel enerjiyi mekanik enerjiye dönüştürerek ya da bunu tam tersi biçiminde çalışabilir veya yalnızca kuvvetleri ve hareketi aktarma ya da uyarlama işlevi görebilir. Bütün makinelerde birer giriş ve çıkış donanımı ile uyarlama ya da dönüştürme ve aktarma donanımları vardır.

Giriş enerjilerini (girdi), rüzgar, akarsu, kömür, petrol ya da uranyum gibi doğal kaynaklardan alan ve bu enerjiyi mekanik enerjiye dönüştüren makinelere birincil devindirici (primer motor) denir. Yeldeğirmenleri, su çarkları, türbinler, buhar makineleri ve içten yanmalı motorlar birincil devindiricilerdir.

Bu makinelerden elde edilen çıkış enerjisi (çıktı), çoğunlukla döner millerin aracılığıyla elektrik üreteci, hidrolik pompa ya da gaz kompresörü (gaz sıkıştırıcısı) gibi başka makinelere girdi olarak beslenebilir. Bu son üç aygıt ise üreteçler (jeneratör) sınıfına girer; bu aygıtların çıktısı olan elektriksel, hidrolik ve pnömatik enerjiler, elektrik, hidrolik ya da hava motorlarında girdi olarak kullanılabilir. Bu motorlardan, takım tezgahları gibi malzeme işleme makineleri, paketleme ve taşıma makineleri ya da dikiş makinesi ve çamaşır makinesi gibi çeşitli türlerde çıktılar üreten makinelerin çalıştırılmasında yararlanılır.

Birincil devindirici, üreteç ya da motor sınıfına girmeyen makineler ise işlemci (operatör makine) denir; işlemciler kategorisi, hesap makinesi ve yazı makinesi gibi elle çalıştırılan bütün aletleri kapsar.

Bazı durumlarda bütün kategorilerdeki makineler tek bir birim içinde toplanır. Örneğin, bir dizel-elektrikli lokomotifte, birincil devindirici dizel motorudur; bu motor elektrik üretecine güç sağlar, üreteç de tekerlekleri çeviren motorları çalıştırır.

makine

Türkçe makine kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. machine, engine, device

makine

herhangi bir enerji türünü başka bir enerjiye dönüştürmek ya da belli bir etki oluşturmak için birleştirilmiş düzenekler bütünü; araba, otomobil.
makineyle gerçekleştirilen kimi ürünler ya da işlemler için kullanılır; duygu, çoşku ve insana özgü niteliklerden yoksun ya da tekdüze, gereğinden çok çalışan.
bir aygıt ya da taşıtın devinimini sağlayan düzenek; tabanca.

makine

Türkçe makine kelimesinin Fransızca karşılığı.
machine [la], appareil [le], engin [le], mécanique [la]

makine

Türkçe makine kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Maschine

makine

1. anlamı Herhangi bir enerji türünü başka bir enerjiye dönüştürmek, belli bir güçten yararlanarak bir işi yapmak veya etki oluşturmak için çarklar, dişliler ve çeşitli parçalardan oluşan düzenekler bütünü:
"Tıraş makineleri ile usturalar çekmecelerde dururdu."- N. Cumalı.
2. anlamı Bir alet veya taşıtın hareket etmesini sağlayan mekanizması:
"Saatin makinesi. Gramofonun makinesi."- .
3. anlamı halk ağzında Araba, otomobil.

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

makine Resimleri

Makine
2 yıl önce

gibi çeşitli makine elemanlarından oluşan düzenekler bütünü. Herhangi bir mekanik parçası olmayan elektronik veya organik aygıtlar da makine kapsamındadır...

Makine, Akarsu, Bilgi, Bilgisayar Mühendisliği, Biyomedikal Mühendisliği, Biyomühendislik, Bomba, Deniz Teknolojisi Mühendisliği, Dizel motoru, Dişli, Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Makine mühendisliği
2 yıl önce

ve en geniş mühendislik alanı olan makine mühendisliği, makineler, enerji ve imalat yöntemleri ile ilgilenir. Makine mühendisleri takım tezgâhlarının yanı...

Makine mühendisliği, Makine mühendisliği
Makine öğrenimi
2 yıl önce

adımı belirlemesinden ziyade, makinenin kendi algoritmasını geliştirmesine yardımcı olmak daha etkili olabilir. Makine öğrenimi disiplini, bilgisayarlara...

Makine dili
2 yıl önce

bir makine dili program 205 14 45 195 22 15 gibi ardışık sayılardan, daha doğrusu bu sayıların binary karşılığı olan 0 ve 1'lerden oluşur. Makine dili...

Makine dili, Bayt, Bilgisayar donanımı, Bit, Derleyici, Komut, Mikrodenetleyici, Mikroişlemci, Programlama dilleri, Yorumlayıcı, İşlemci
Makine teorisi ve dinamiği
6 yıl önce

Makine teorisi ve dinamiği, mekaniğin bütün dallarını bir arada kullanarak mekanizma dizayn etme işini üstlenen makine mühendisliğinin bir alanıdır. Dizaynı...

Makine teorisi ve dinamiği, Dinamik, Fizik, Hız, Kuvvet, Makine, Makine mühendisliği, Matematik, Mekanik, Mekanizma, Newton
Sanal Makine
2 yıl önce

Sanal makine, bilgisayar biliminde programları gerçek bir bilgisayar sistemindeki gibi çalıştıran mekanizmaların yazılım uyarlamasıdır. Sanal Makine, işletim...

Makine elemanı
2 yıl önce

Makine elemanı mühendislik fakültelerinde ders olarak işlenen bir bilim dalıdır. Dışarıdan bakıldığında çok karışık görünen bir makine bile aslında temel...

Makine elemanı, Makine elemanı
Yatak (Makine elemanı)
2 yıl önce

iletilmesini sağlayan makine elemanlarıdır. Üzerine herhangi bir yük gelmeyen yataklara kılavuz yatak adı verilir. İki makine elemanı arasındaki izafi...

Yatak (makine elemanı), Almanca, Kaymalı yatak, Kayıt, Konstrüksiyon, Kuvvet, Makine elemanı, Rulmanlı yatak, Sürtünme, Wikimedia Commons, Yuvarlanmalı yatak