Metamorfoz

Kısaca: metamorfoz : Fransızca metamorfoz (metamorphose) sözü çeşitli bilim dallarında kullanılmaktadır. Bu söz için TDK'nın önerisi başkalaşma veya değişme'dir ...devamı ☟

metamorfoz
Metamorfoz

metamorfoz : Fransızca metamorfoz (metamorphose) sözü çeşitli bilim dallarında kullanılmaktadır. Bu söz için TDK'nın önerisi başkalaşma veya değişme'dir

Buna göre, aynı kökten türeyen ve isim olarak kullanılan metamorfizm ise başkalaşım veya değişim kelimeleriyle karşılanmalıdır.

Bir bünyevi düzenden başka bir bünyevi düzene geçiş. Bazı canlıların, larva döneminden ergin döneme geçene kadar uğradığı değişikliklere “metamorfoz” veya “başkalaşım” denir.

Birçok canlı, embriyon gelişince yumurtadan çıkar veya anasından ayrılarak serbest yaşamaya başlar. Bazı türlerde embriyon devresini bir kurtçuk devresi izler. Embriyondan olan kurtçuk, ergin hayvandan çok değişik olduğu gibi ondan çok farklı bir hayat yaşar. Mesela, kurbağaların iribaşları, böceklerin tırtılları gibi. Fizyoloji ve morfoloji bakımından ani ve derin bir değişiklik, yani başkalaşma geçiren kurtçuk genç bir hayvan haline gelir. Kurbağanın iribaş yavrusu, suda yaşamaya elverişlidir ve solungaç solunumu yapar. Sonra başkalaşma geçirerek karada da yaşamağa elverişli duruma gelir ve akciğerle solumaya başlar. Metamorfoz en çok böceklerde görülür. Fakat bütün böcek takımlarında metamorfoz aynı şekilde olmaz. Başkalaşım beş kısma ayrılarak incelenir:

Ametabola: Larvalar tam ergine benzer. Bunlarda metamorfoz yoktur (Apteri gotalarda görülür).

Neometabola: Larvalar ergin hale geçene kadar bir veya iki uyuşuk ara dönem geçirirler (Thysanoptera, Homoptera vs.).

Hemimetabola (Heterometabola): Buna “yarı başkalaşma” da denir. Nimfa ve ergin evrelerini kapsar. Larvaları ergine benzemekle beraber kanatsızdır. Vücut bölümleri de ergindeki büyüklük orantısında değildir. Bu tip larvalara “nimfa” adı verilir (Orthoptera, Hemiptera vs.).

Holometabola: Buna “tam başkalaşma” adı da verilir. Larva dönemini gerçek pupa dönemi takip eder. Bu dönemlerde böcek, hareket ve beslenmeden kesilir. Koza içindeki larvanın iç organları kaynaşarak ergine has şekillere dönüşür (Diptera, Lepidoptera vs.).

Hypermetabola (Polymetabola): Muhtelif larva dönemleri şekil bakımından birbirlerinden farklılıklar gösterir. Çeşitli larva devrelerini, yalancı pupa ve pupa dönemleri takip eder.

metamorfoz

Türkçe metamorfoz kelimesinin İngilizce karşılığı.
[metâmorfoz] n. metamorphosis

metamorfoz

başkalaşma.
başkalaşım.

metamorfoz

Türkçe metamorfoz kelimesinin Fransızca karşılığı.
métamorphose [la]

metamorfoz

Türkçe metamorfoz kelimesinin İngilizce karşılığı.
[metâmorfoz] n. metamorphosis

metamorfoz

başkalaşma.
başkalaşım.

metamorfoz

Türkçe metamorfoz kelimesinin Fransızca karşılığı.
métamorphose [la]

metamorfoz

metamorfoz : [[Fransızca]] metamorfoz (metamorphose) sözü çeşitli bilim dallarında kullanılmaktadır. Bu söz için TDK'nın önerisi başkalaşma veya değişme'dir

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

metamorfoz Resimleri

Başkalaşım
1 yıl önce

Başkalaşım ya da metamorfoz, özellikle böcekler için kullanılan bir terim olup canlının tırtıl düzeyinden yetişkin düzeye geçişine denir. Insecta sınıfı...

Metamorfoz (anlam ayrımı)
4 yıl önce

için kullanılan terim. Metamorfoz - Franz Kafka tarafından yazılmış bir uzun öykü. Metamorfoz I, Metamorfoz II ve Metamorfoz III - M. C. Escher'in üç...

Metamorfoz (albüm)
4 yıl önce

Metamorfoz, Tarkan'ın 26 Aralık 2007'de çıkardığı 7. stüdyo albümüdür. Albüm piyasaya sürülmeden kısa süre önce internette çok satanlar listesine girdi...

Metamorfoz (albüm), Türkiye ülke bayrağı, Türkiye Cumhuriyeti, Almanya ülke bayrağı, Almanya, Avrupa ülke bayrağı, Avrupa Birliği, Tarkan, 17 Nisan, 1 Şubat, 2007
Metamorfoz II
4 yıl önce

Metamorfoz II, Kasım 1939 - Mart 1940 arasında M. C. Escher tarafından yapılmış bir litograftır. Baskısı 8 x 52 3/8" boyutundadır. Metamorfoz I gibi,...

Metamorfoz II, 1939, 1940, Litograf, M. C. Escher, Metamorfoz, Metamorfoz I, İnç
Metamorfoz I
4 yıl önce

Metamorfoz I, M. C. Escher'in 1937 tarihli çalışması. Tahta kalıp baskısı olan bu eserin boyutu 7 5/8 x 35 3/4 inçtir ve iki sayfa üzerine basılmıştır...

Metamorfoz I, 1937, M. C. Escher, Metamorfoz, İnç, Atrani
Dönüşüm (öykü)
1 yıl önce

Dönüşüm, Değişim veya Metamorfoz (Almanca özgün adı: Die Verwandlung), Franz Kafka'nın uzun öyküsü. İlk olarak 1915 yılında yayımlanmıştır. Kafka'nın en...

Dönüşüm (öykü), 1915, Absürd felsefesi, Almanca, Franz Kafka, Gregor Samsa, Kitap, Metamorfoz, Taslak, Varoluşçuluk, Ian Johnston
Larva
1 yıl önce

zarının çatlamasına kadar geçen gelişim evresi. Larvalar başkalaşım (metamorfoz) geçirerek erginleşirler. Özellikle sabit yaşayan hayvan grupları için...

Larva, Başkalaşım, Böcek, Derisidikenliler, Embriyo, Halkalısolucanlar, Kabuklular, Kelebek, Kurbağa, Mercanlar, Midyeler
Koza
1 yıl önce

Tam metamorfoz geçiren böcek grubunun krizalit hali. Büyümesini tamamlayan tırtıl, yetişkin aşamasına geçiş süresinde ağdan bir koruma tabakası oluşturur...