Metamorfoz

metamorfoz : Fransızca metamorfoz (metamorphose) sözü çeşitli bilim dallarında kullanılmaktadır. Bu söz için TDK'nın önerisi başkalaşma veya değişme'dir

metamorfoz : Fransızca metamorfoz (metamorphose) sözü çeşitli bilim dallarında kullanılmaktadır. Bu söz için TDK'nın önerisi başkalaşma veya değişme'dir

Buna göre, aynı kökten türeyen ve isim olarak kullanılan metamorfizm ise başkalaşım veya değişim kelimeleriyle karşılanmalıdır.

Bir bünyevi düzenden başka bir bünyevi düzene geçiş. Bazı canlıların, larva döneminden ergin döneme geçene kadar uğradığı değişikliklere “metamorfoz” veya “başkalaşım” denir.

Birçok canlı, embriyon gelişince yumurtadan çıkar veya anasından ayrılarak serbest yaşamaya başlar. Bazı türlerde embriyon devresini bir kurtçuk devresi izler. Embriyondan olan kurtçuk, ergin hayvandan çok değişik olduğu gibi ondan çok farklı bir hayat yaşar. Mesela, kurbağaların iribaşları, böceklerin tırtılları gibi. Fizyoloji ve morfoloji bakımından ani ve derin bir değişiklik, yani başkalaşma geçiren kurtçuk genç bir hayvan haline gelir. Kurbağanın iribaş yavrusu, suda yaşamaya elverişlidir ve solungaç solunumu yapar. Sonra başkalaşma geçirerek karada da yaşamağa elverişli duruma gelir ve akciğerle solumaya başlar. Metamorfoz en çok böceklerde görülür. Fakat bütün böcek takımlarında metamorfoz aynı şekilde olmaz. Başkalaşım beş kısma ayrılarak incelenir:

Ametabola: Larvalar tam ergine benzer. Bunlarda metamorfoz yoktur (Apteri gotalarda görülür).

Neometabola: Larvalar ergin hale geçene kadar bir veya iki uyuşuk ara dönem geçirirler (Thysanoptera, Homoptera vs.).

Hemimetabola (Heterometabola): Buna “yarı başkalaşma” da denir. Nimfa ve ergin evrelerini kapsar. Larvaları ergine benzemekle beraber kanatsızdır. Vücut bölümleri de ergindeki büyüklük orantısında değildir. Bu tip larvalara “nimfa” adı verilir (Orthoptera, Hemiptera vs.).

Holometabola: Buna “tam başkalaşma” adı da verilir. Larva dönemini gerçek pupa dönemi takip eder. Bu dönemlerde böcek, hareket ve beslenmeden kesilir. Koza içindeki larvanın iç organları kaynaşarak ergine has şekillere dönüşür (Diptera, Lepidoptera vs.).

Hypermetabola (Polymetabola): Muhtelif larva dönemleri şekil bakımından birbirlerinden farklılıklar gösterir. Çeşitli larva devrelerini, yalancı pupa ve pupa dönemleri takip eder.

Diğer anlamları

metamorfoz

Türkçe metamorfoz kelimesinin İngilizce karşılığı.
[metâmorfoz] n. metamorphosis

metamorfoz

başkalaşma.
başkalaşım.

metamorfoz

Türkçe metamorfoz kelimesinin Fransızca karşılığı.
métamorphose [la]

metamorfoz

Türkçe metamorfoz kelimesinin İngilizce karşılığı.
[metâmorfoz] n. metamorphosis

metamorfoz

başkalaşma.
başkalaşım.

metamorfoz

Türkçe metamorfoz kelimesinin Fransızca karşılığı.
métamorphose [la]

metamorfoz

metamorfoz : [[Fransızca]] metamorfoz (metamorphose) sözü çeşitli bilim dallarında kullanılmaktadır. Bu söz için TDK'nın önerisi başkalaşma veya değişme'dir

İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Metamorfoz ilgili konular

 • Metamorfoz

  metamorfoz : Fransızca metamorfoz (metamorphose) sözü çeşitli bilim dallarında kullanılmaktadır. Bu söz için TDK'nın önerisi başkalaşma
 • Metamorfoz (biyoloji)

  Metamorfoz, ``başkalaşım olarak da bilinir``, özellikle böcekler için kullanılan bu terim olup, canlının tırtıl düzeyinden yetişkin düze
 • Metamorfoz (öykü)

  Dönüşüm, Değişim veya Metamorfoz (Almanca özgün adı: Die Verwandlung), Franz Kafka'nın uzun öyküsü. İlk olarak 1915 yılında yayımlanm
 • Metamorfoz I

  Metamorfoz I, M. C. Escher`in 1937 tarihli çalışması.
 • Metamorfoz II

  Metamorfoz II, Kasım 1939 - Mart 1940 arasında M. C. Escher tarafından yapılmış bir litograftır.
 • Metamorfoz (anlam ayrım)

  Metamorfoz, yani başkalaşım, birçok farklı anlamda kullanılmaktadır:
 • Başkalaşım geçiren hayvanlar

  Başkalaşım, metamorfoz olarak da bilinir. Özellikle böcekler için kullanılan bir terim olup, canlının tırtıl düzeyinden yetişkin düzeye
 • Metamorfoz (anlam ayrımı)

  Metamorfoz (''başkalaşım''), aşağıdaki anlamlara gelebilir:
 • Metamorfoz Remixes (albüm)

  Metamorfoz, Tarkan'ın 26 Aralık 2007'de çıkardığı 7. stüdyo albümüdür. Albüm piyasaya sürülmeden kısa süre önce internette çok satan
Metamorfoz
metamorfoz