Larva

Larva Gelişim devreleri gösteren hayvanların yumurtadan çıkan ve kendisini üreten ergin bireylere benzemeyen ilk şekli. Sürfe olarak da bilinir. Kelebeğin larvası, kendisine hiç benzemeyen tırtılıdır. Kurbağanın yumurtadan çıkan siyah renkli ve kuyruklu larvalarına “tetari” veya “iribaş” denir. Larvalar erginlerinden farklı hareketlere sahiptirler.

LarvaBir larva (tırtıl)
Bir larva (tırtıl)
Larva (Latince; çoğul larvae), Gelişim devreleri gösteren hayvanların yumurtadan çıkan ve kendisini üreten ergin bireylere benzemeyen ilk şekli. Sürfe olarak da bilinir. Özellikle aşağı omurgalıların ve böceklerin embriyonik gelişimi sırasında görülen yapı. Döllenmiş yumurtanın olusmasından (ya da bazı canlılarda, dışarı atılmasından) koryon zarının çatlamasına kadar geçen gelişim evresi.

Kelebeğin larvası, kendisine hiç benzemeyen tırtılıdır. Kurbağanın yumurtadan çıkan siyah renkli ve kuyruklu larvalarına “tetari” veya “iribaş” denir. Larvalar erginlerinden farklı hareketlere sahiptirler.

Denizdeki omurgasızların larvalarının çoğu etraflarındaki “cilia” olarak adlandırılan küçük tüylerin titreşimiyle hareket ederler. Bu larvalar erişkinlerden farklı derinliklerde yaşar ve besin ararlar. Gelişim sonucu değişikliğe uğrayarak ergin şekle dönüşürler.

Kelebek larvası pupa (koza) döneminden sonra kanatlanarak erginleşir. Bir kaç safhada olan bu başkalaşmaya “değişim” (metamorphosis) denir. Değişimi tiroit bezleri kontrol eder. Tiroit bezinin salgısı, vücudun gelişerek değişimini düzenler. O şekilde kontrol eder ki, hayvan ne küçük kalır ne de çok büyür. Tiroit bezi alınmış bir kurbağa larvası büyümeye devam eder. Fakat hiçbir zaman bir kurbağa biçimi almayıp büyük bir iribaş olarak kalır.

Kızböceği, yumurtalarını bir su birikintisi yanına bırakır. Larva, yumurtadan çıkar çıkmaz suya atlayarak, orada besin arar. Bu, hiçbir zaman kızböceğine benzemez. Gelişme sonucu, deri değiştirerek kanatlı hale geçerek uçmaya başlar.

Su larvaları, çoğunlukla kendilerinden küçük mikroorganizmalarla beslenirler. Mikroskobik diatomlar, bunların belli başlı besinlerindendir. Yumurtalarını karada bırakan böcek cinsi hayvanların larvalarının bir kısmı ipekböceğindeki gibi bitkisel besinlerle beslenir. Balarıları ve yabanarıları sürfelerini kendileri beslerler. Leşçil olan larvalar da vardır.

Memeliler, kendilerine benzer yavrular, doğurdukları için bunların larva dönemleri yoktur. Başkalaşım geçiren hayvanların çoğunda larva dönemini, pupa (koza) ve onu da ergin devre takip eder. Bu tip canlılara “tam başkalaşım geçirenler” denir. Bazılarında ise ara devrelerden biri eksik olabilir. Bunların gelişimine de “yarı başkalaşım” adı verilir. Larvaların gelişim süreleri türlere göre birkaç saatten birkaç yıla kadar değişebilir.

Larvalar başkalaşım (metamorfoz) geçirerek erginleşirler. Özellikle sabit yaşayan hayvan grupları için önemli formlardır. Mercanlar, midyeler, bazı derisidikenliler, tulumlular, vs. de yayılmayı sağlarlar. Daha çok su ve kara hayvanlarında görülen larvalar, basit yapılı, kendi beslenmelerini karşılayan canlılardır. Ergine benzemeyen yapıda oldukları gibi, ergin ve larvanın yaşadığı ortamlar da farklıdır. Bazen de farklı hayvanların larva formları birbirine benzer, ilerleyen gelişimlerinde farklılaşır.

Kaynaklar

Vikipedi

Larva

i. larva, kurtçuk, tırtıl

Larva

kurtçuk.

Larva

1. anlamı Kurtçuk.
2. anlamı (i.) (çoğ. vae) (zool.) tırtıl, kurtçuk, sürfe. larval (s.) tırtıla ait.,larva.
3. anlamı larva. tırtıl. kurtçuk.

Larva

İtalyanca Larva kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. larva, phantom, grub

Larva

Portekizce Larva kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. grub; larva, worm, maggot; wriggler

Larva

İspanyolca Larva kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. larva, early wingless stage of an insect (Entomology); grub

Larva

Türkçe Larva kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. early wingless stage of an insect (Entomology)
n. larva, phantom, grub
n. larva, early wingless stage of an insect (Entomology); grub

Larva

n. early wingless stage of an insect (Entomology)
n. larva, phantom, grub
n. larva, early wingless stage of an insect (Entomology); grub

Larva

Larva İngilizce anlamı ve tanımı

Larva anlamları

  1. (noun) The early, immature form of any animal when more or less of a metamorphosis takes place, before the assumption of the mature shape.
  2. (noun) Any young insect from the time that it hatches from the egg until it becomes a pupa, or chrysalis. During this time it usually molts several times, and may change its form or color each time. The larvae of many insects are much like the adults in form and habits, but have no trace of wings, the rudimentary wings appearing only in the pupa stage. In other groups of insects the larvae are totally unlike the parents in structure and habits, and are called caterpillars, grubs, maggots, etc.

Larva tanım:

Kelime: lar·va
Söyleniş: 'lär-v&
İşlev: noun
Türleri: plural lar·vae /-(")vE, -"vI/; also larvas
Kökeni: New Latin, from Latin, specter, mask; akin to Latin lar Lar
1 : the immature, wingless, and often wormlike feeding form that hatches from the egg of many insects, alters chiefly in size while passing through several molts, and is finally transformed into a pupa or chrysalis from which the adult emerges
2 : the early form of an animal (as a frog or sea urchin) that at birth or hatching is fundamentally unlike its parent and must metamorphose before assuming the adult characters
- lar·val /-v&l/ adjective


İlgili konuları ara

Yanıtlar