--}}

Metre

Temel uzunluk ölçü birimi. Bir ölçü birimi olup, genellikle desimetre, santimetre ve milimetrelere bölünmüştür. Üst katları onar onar büyür, alt katları onar onar küçülür. Dünyâda bütün metrelerin eşit olması istendiğinden bunu temin için bir örnek metre kabul edilir. Metre, ekvatordaki dünyânın çevresinin kırk milyonda biri olarak târif edilmiştir.

Metre uluslararası ölçü sistemindedeki temel uzunluk ölçü birimidir. Metrenin sembolü m. dir. 1 Metre 10000/254 inç'e eşittir 39.37 inç.

Metre değeri ışığın, vakumu alınmış boşlukta 1/299,792,458 saniye aralığında aldığı yol ölçülerek bulunmuştur.

Temel uzunluk ölçü birimi. Bir ölçü birimi olup, genellikle desimetre, santimetre ve milimetrelere bölünmüştür. Üst katları onar onar büyür, alt katları onar onar küçülür. Dünyada bütün metrelerin eşit olması istendiğinden bunu temin için bir örnek metre kabul edilir. Metre, ekvatordaki dünyanın çevresinin kırk milyonda biri olarak tarif edilmiştir. Örnek kabul edilen bu metreye “etalon” denir. Platinden yapılan standart bu metre Fransa’da Sevres’de Milletlerarası Ağırlık ve Ölçüler Bürosunun yeraltındaki mahzeninde saklanır.

Ekim 1960 yılında Paris’te toplanan on birinci Ağırlıklar ve Ölçüler Genel Konferansında, kripton 86 atomunun 2P10 ve 5d5 seviyeleri arasındaki geçişine tekabül eden ışımanın boşluktaki dalga boyunun 1.650.763,72 katına eşit uzunluk, metre için esas alınmıştır.

Metrenin as katları; desimetre (dm), santimetre (cm), milimetre (mm)dir. Üst katları ise dekametre (dam), hektometre (hm), kilometre (km)dir. (bkz. Birimler)

Dönüşümler

1 metre aşağıdaki büyüklüklere eşittir
 • kesin olarak 1/0.9144 yarda (yaklaşık 1.0936 yarda)
 • kesin olarak 1/0.3048 foot (yaklaşık 3.2808 ayak)
 • kesin olarak 10000/254 inç (yaklaşık 39.370 inç)


Tarihçe

 • 8 Mayıs 1790 - Fransız Ulusal Meclisi yeni metrenin, yarım-periyodu 1 saniye olan bir sarkaçın uzunluğuna eşit olmasına karar vermiştir.
 • 30 Mayıs 1791 - Fransız Ulusal Meclisi metrenin yeni tanımı olarak Fransız Bilimler Akademisi'nin önerisini kabul etmiştir. Bu öneriye göre 1 metre Paris'ten geçen meridyenin dörtte bir uzunluğunun 10 milyonda biridir.
 • 1795 - Pirinç geçici metre çubuk yapılmıştır.
 • 10 Aralık 1799 - Fransız Ulusal Meclisi, 23 Haziran 1899'da yapılan ve Ulusal Arşivler'de saklanan platin metre çubuğu en son standard olarak belirtmiştir.
 • 28 Eylül 1889 - İlk Ağırlıklar ve Ölçüler Genel Konferansı, metreyi %10'u iridyum'dan oluşan platin alaşımı standard bir çubuğun üzerindeki iki çizgi arasındaki mesafenin buzun erime noktasında ölçülen değeri olarak tanımlamıştır.
 • 6 Ekim 1927 - Yedinci Ağırlıklar ve Ölçüler Genel Konferansı, platin-iridyum alaşımı standard çubuğun üzerindeki iki merkezi çizginin eksenleri arasındaki 0°C'deki uzaklığın, bu çubuk 1 atmosfer standard basınç altındayken ve birbirinden 571 milimetre mesafedeki iki silindirin üzerinde yatay duruyorken yapılan ölçümünü metrenin tanımı olarak düzeltmiştir.
 • 20 Ekim 1960 - Onbirinci Ağırlıklar ve Ölçüler Genel Konferansı, metreyi kripton-86 atomunun 2p10 ve 5d5 kuantum seviyeleri arasındaki geçişteki ışımanın boşluktaki dalgaboyunun 1.650.763,73'de biri olarak tanımlamıştır.
 • 21 Ekim 1983 - Onyedinci Ağırlıklar ve Ölçüler Genel Konferansı, metrenin tanımını ışığın boşlukta 1/299.792.458 saniyede aldığı mesafe olarak yapmıştır.

Diğer anlamları

Metre

İngilizce Metre kelimesinin İspanyolca karşılığı.
s. metro (m), medidor (m), contador (m), medida (f)
v. medir, franquear

Metre

İngilizce Metre kelimesinin Fransızca karşılığı.
n. mètre, unité principal de longueur, base du système métrique; mesure; nature du vers (prosodie grecque); unité de vitesse; unité d'accélération; instrument gradué qui sert à mesurer

Metre

İngilizce Metre kelimesinin Almanca karşılığı.
n. meter (mn), metrum (n)

Metre

İngilizce Metre kelimesinin İtalyanca karşılığı.
s. contatore, misuratore; tassametro; schema metrico, metro, ritmo, verso

Metre

İngilizce Metre kelimesinin Portekizce karşılığı.
s. (ortografia britânica) metro, unidade de comprimento, cem centímetros, 39,37 polegadas; medida da quantidade de sílabas de um verso; forma rítmica de um poema; ritmo musical; instrumento de medição automática (de gás, água ou eletricidade)

Metre

i. metre, ölçü, vezin

Metre

Türkçe Metre kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. (British spelling for meter) basic unit of length in the metric system, one hundred centimeters, 39.37 inches; definite measurement; poetic measure; rhythm (in music); instrument that automatically measures quantities of substances (gas, water, or electricity)
n. meter, basic unit of length in the metric system, one hundred centimeters
v. measure, gauge, evaluate

Metre

İngilizce Metre kelimesinin Flemenkçe karşılığı.
zn. dichtmaat, versmaat, metrum, meter, meetinstrument
ww. meten

Metre

n. (British spelling for meter) basic unit of length in the metric system, one hundred centimeters, 39.37 inches; definite measurement; poetic measure; rhythm (in music); instrument that automatically measures quantities of substances (gas, water, or electricity)
n. meter, basic unit of length in the metric system, one hundred centimeters
v. measure, gauge, evaluate

Metre

yer meridyen dairesinin kırk milyonda biri olarak kabul edilen, temel uzunluk ölçüsü birimi, simgesi m.
genellikle desimetre, santimetre, milimetrelere bölünmüş, bir metre uzunluğundaki ölçü aracı.
herhangi bir metre uzunluğunda olan.

Metre

Türkçe Metre kelimesinin Fransızca karşılığı.
mètre [le]

Metre

Türkçe Metre kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Meter
abbr. m

Metre

1. anlamı Yer meridyen dairesinin kırk milyonda biri olarak kabul edilen, temel uzunluk ölçüsü birimi, Santim ölçü biriminin yüz katını ifade eder; 1 metre = 100 santim'i ifade eder. Genellikle desimetre, santimetre, milimetrelere bölünmüş, bir metre uzunluğundaki ölçü aracı. Herhangi bir metre uzunluğunda olan.
2. anlamı ölçü/metre.
3. anlamı metre. ölçü. vezin.

Metre

Metre İngilizce anlamı ve tanımı

Metre anlamları

 1. (noun) A measure of length, equal to 39.37 English inches, the standard of linear measure in the metric system of weights and measures. It was intended to be, and is very nearly, the ten millionth part of the distance from the equator to the north pole, as ascertained by actual measurement of an arc of a meridian. See Metric system, under Metric.
 2. (noun) See Meter.
 3. (noun) A poem.
 4. (noun) Rhythmical arrangement of syllables or words into verses, stanzas, strophes, etc.; poetical measure, depending on number, quantity, and accent of syllables; rhythm; measure; verse; also, any specific rhythmical arrangements; as, the Horatian meters; a dactylic meter.

Metre tanım:

Kelime: me·tre
Söyleniş: 'mE-t&r
chiefly British variant of METER

Metre ile eşanlamlı (synonym) kelimeler

M, Meter,

İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.