Temel uzunluk ölçü birimi. Bir ölçü birimi olup, genellikle desimetre, santimetre ve milimetrelere bölünmüştür. Üst katları onar onar büyür, alt katları onar onar küçülür. Dünyâda bütün metrelerin eşit olması istendiğinden bunu temin için bir örnek metre kabul edilir. Metre, ekvatordaki dünyânın çevresinin kırk milyonda biri olarak târif edilmiştir.

METRE (inglizce) türkçe anlamı
1. i. metre
2. ölçü
3. vezin
METRE (türkçe) anlamı
4. yer meridyen dairesinin kırk milyonda biri olarak kabul edilen
5. temel uzunluk ölçüsü birimi
6. simgesi m.
7. genellikle desimetre
8. santimetre
9. milimetrelere bölünmüş
10. bir metre uzunluğundaki ölçü aracı.
herhangi bir metre uzunluğunda olan.
METRE (türkçe) anlamı
11. Yer meridyen dairesinin kırk milyonda biri olarak kabul edilen
12. temel uzunluk ölçüsü birimi
13. Santim ölçü biriminin yüz katını ifade eder
14. 1 metre = 100 santim'i ifade eder. Genellikle desimetre
15. santimetre
16. milimetrelere bölünmüş
17. bir metre uzunluğundaki ölçü aracı. Herhangi bir metre uzunluğunda olan.
18. 2. anlamı ölçü/metre.
19. 3. anlamı metre. ölçü. vezin.
1.

Metre İngilizce anlamı ve tanımı

Metre anlamları
  (noun) A measure of length
2. equal to 39.37 English inches
3. the standard of linear measure in the metric system of weights and measures. It was intended to be
4. and is very nearly
5. the ten millionth part of the distance from the equator to the north pole
6. as ascertained by actual measurement of an arc of a meridian. See Metric system
7. under Metric.(noun) See Meter.(noun) A poem.(noun) Rhythmical arrangement of syllables or words into verses
8. stanzas
9. strophes
10. etc
11. poetical measure
12. depending on number
13. quantity
14. and accent of syllables
15. rhythm
16. measure
17. verse
18. also
19. any specific rhythmical arrangements
20. as
21. the Horatian meters
22. a dactylic meter.
Metre tanım:
Kelime: me·tre
23. Söyleniş: 'mE-t&
24. r
25. chiefly British variant of METER
26.
Metre ile eşanlamlı (synonym) kelimeler
M
27. Meter
28. ,n. (British spelling for meter) basic unit of length in the metric system
29. one hundred centimeters
30. 39.37 inches
31. definite measurement
32. poetic measure
33. rhythm (in music)
34. instrument that automatically measures quantities of substances (gas
35. water
36. or electricity)
37. n. meter
38. basic unit of length in the metric system
39. one hundred centimeters
40. v. measure
41. gauge
evaluate,
METRE (türkçe) ingilizcesi
42. n. (British spelling for meter) basic unit of length in the metric system
43. one hundred centimeters
44. 39.37 inches
45. definite measurement
46. poetic measure
47. rhythm (in music)
48. instrument that automatically measures quantities of substances (gas
49. water
50. or electricity)
51. n. meter
52. basic unit of length in the metric system
53. one hundred centimeters
54. v. measure
55. gauge
56. evaluate
METRE (türkçe) fransızcası
1. mètre [le]
METRE (türkçe) almancası
1. n. Meter
2. abbr. m
Metre (ingilizce) italyancası
1. s. contatore
2. misuratore
3. tassametro
4. schema metrico
5. metro
6. ritmo
7. verso
Metre (ingilizce) ispanyolcası
1. s. metro (m)
2. medidor (m)
3. contador (m)
4. medida (f)
5. v. medir
6. franquear
Metre (ingilizce) portekizcesi
1. s. (ortografia britânica) metro
2. unidade de comprimento
3. cem centímetros
4. 39,37 polegadas
5. medida da quantidade de sílabas de um verso
6. forma rítmica de um poema
7. ritmo musical
8. instrumento de medição automática (de gás
9. água ou eletricidade)
Metre (ingilizce) flemenkcesi
1. zn. dichtmaat
2. versmaat
3. metrum
4. meter
5. meetinstrument
6. ww. meten

Metre hakkında bilgiler

Metre uluslararası ölçü sistemindedeki temel uzunluk ölçü birimidir. Metrenin sembolü m. dir. 1 Metre 10000/254 inç'e eşittir 39.37 inç.

Metre değeri ışığın, vakumu alınmış boşlukta 1/299, 792, 458 saniye aralığında aldığı yol ölçülerek bulunmuştur.

Temel uzunluk ölçü birimi. Bir ölçü birimi olup, genellikle desimetre, santimetre ve milimetrelere bölünmüştür. Üst katları onar onar büyür, alt katları onar onar küçülür. Dünyada bütün metrelerin eşit olması istendiğinden bunu temin için bir örnek metre kabul edilir. Metre, ekvatordaki dünyanın çevresinin kırk milyonda biri olarak tarif edilmiştir. Örnek kabul edilen bu metreye “etalon” denir. Platinden yapılan standart bu metre Fransa’da Sevres’de Milletlerarası Ağırlık ve Ölçüler Bürosunun yeraltındaki mahzeninde saklanır.

Ekim 1960 yılında Paris’te toplanan on birinci Ağırlıklar ve Ölçüler Genel Konferansında, kripton 86 atomunun 2P10 ve 5d5 seviyeleri arasındaki geçişine tekabül eden ışımanın boşluktaki dalga boyunun 1.650.763, 72 katına eşit uzunluk, metre için esas alınmıştır.

Metrenin as katları; desimetre (dm), santimetre (cm), milimetre (mm)dir. Üst katları ise dekametre (dam), hektometre (hm), kilometre (km)dir. (bkz. Birimler)Dönüşümler

1 metre aşağıdaki büyüklüklere eşittir
 • kesin olarak 1/0.9144 yarda (yaklaşık 1.0936 yarda)
 • kesin olarak 1/0.3048 foot (yaklaşık 3.2808 ayak)
 • kesin olarak 10000/254 inç (yaklaşık 39.370 inç)


Tarihçe

 • 8 Mayıs 1790 - Fransız Ulusal Meclisi yeni metrenin, yarım-periyodu 1 saniye olan bir sarkaçın uzunluğuna eşit olmasına karar vermiştir.
 • 30 Mayıs 1791 - Fransız Ulusal Meclisi metrenin yeni tanımı olarak Fransız Bilimler Akademisi'nin önerisini kabul etmiştir. Bu öneriye göre 1 metre Paris'ten geçen meridyenin dörtte bir uzunluğunun 10 milyonda biridir.
 • 1795 - Pirinç geçici metre çubuk yapılmıştır.
 • 10 Aralık 1799 - Fransız Ulusal Meclisi, 23 Haziran 1899'da yapılan ve Ulusal Arşivler'de saklanan platin metre çubuğu en son standard olarak belirtmiştir.
 • 28 Eylül 1889 - İlk Ağırlıklar ve Ölçüler Genel Konferansı, metreyi %10'u iridyum'dan oluşan platin alaşımı standard bir çubuğun üzerindeki iki çizgi arasındaki mesafenin buzun erime noktasında ölçülen değeri olarak tanımlamıştır.
 • 6 Ekim 1927 - Yedinci Ağırlıklar ve Ölçüler Genel Konferansı, platin-iridyum alaşımı standard çubuğun üzerindeki iki merkezi çizginin eksenleri arasındaki 0°C'deki uzaklığın, bu çubuk 1 atmosfer standard basınç altındayken ve birbirinden 571 milimetre mesafedeki iki silindirin üzerinde yatay duruyorken yapılan ölçümünü metrenin tanımı olarak düzeltmiştir.
 • 20 Ekim 1960 - Onbirinci Ağırlıklar ve Ölçüler Genel Konferansı, metreyi kripton-86 atomunun 2p10 ve 5d5 kuantum seviyeleri arasındaki geçişteki ışımanın boşluktaki dalgaboyunun 1.650.763, 73'de biri olarak tanımlamıştır.
 • 21 Ekim 1983 - Onyedinci Ağırlıklar ve Ölçüler Genel Konferansı, metrenin tanımını ışığın boşlukta 1/299.792.458 saniyede aldığı mesafe olarak yapmıştır.
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Metre Küp

Metreküp (sembolü: m3), SI'dan türetilen hacim birimidir. Bir kenar uzunluğu bir metre olan küpün hacmidir.

Dünden Bugüne Metre

Metre'nin ilk tanımlanmaya başlandığı yıllardaki tanımıyla bugünkü tanımı arasında farklılıklar vardır. Örneğin, 1'e 1.5m'lik bir masanın boyutları günümüzde zaman birimi olan saniye cinsinden ifade edilebilmektedir.

100 Metre

100 m (yüz metre) Atletizimde en kısa açık hava Kısa mesafe koşusudur.

100 Metre Koşu

100 metre Atletizm de bir koşu çeşitidir.

110 Metre Engelli

Atletizmde açık pist yarışlarının erkeklerde enkısa engelli yarışıdır.Engel yüksekliği büyük erkekler kategorisinde 106.7 cm olup(İngiliz ölçü biriminin metrik sisteme dönüştürülmesinden dolayı) yarış 10 engelden oluşur.Türkiye rekoru Çağlar Kahramanoğlu'na ait olup ...