Kripton

Kripton periyodik cetvelin 0 grubunda yeralan soygaz, simgesi Kr olan kimyasal element. Kr Kimyasal sembolüyle gösterilir. Atmosferin hacimce milyonda birini teşkil eder. İlk olarak 1898 yılında W.Ramsay ve arkadaşları tarafından helyum, neon, argon ve ksenon ile birlikte, oksijen elde etmek maksadıyla, havanın sıvılaştırılıp damıtılması ameliyesi (işlemi) sırasında elde edildi.

Kripton periyodik cetvelin 0 grubunda yeralan soygaz, simgesi Kr olan kimyasal element. Kr Kimyasal sembolüyle gösterilir. Atmosferin hacimce milyonda birini teşkil eder. İlk olarak 1898 yılında W.Ramsay ve arkadaşları tarafından helyum, neon, argon ve ksenon ile birlikte, oksijen elde etmek maksadıyla, havanın sıvılaştırılıp damıtılması ameliyesi (işlemi) sırasında elde edildi.

Özellikleri

Atom numarası 36, atom ağırlığı 83,8’dir. İzotoplarının havadaki bolluk sırasına göre kütle numaraları şöylece sıralanır: 84, 82, 83, 80, 78. Radyoaktif izotoplar uranyumun bölünmesiyle elde edilir. Kripton diğer asal gazlar gibi kimyasal olarak inaktiftir. Son yörüngesinde (N tabakası) 8 elektron (4s2, 4p6) bulunur. Keza atomal halde bulunur. 0°C’de ve 1 atmosfer basınç altında yoğunluğu 3,743 gram/litre’dir. Sıvı halde yoğunluğu 2,6 g/ml’dir. Erime noktası -157°Cve kaynama noktası da -153,2°C’dir. Kritik sıcaklığı -63,77°C ve kritik basıncı da 54,18 atmosferdir. İyonlaşma potansiyeli oldukça yüksektir (14,02 volt).

Bileşikleri

1962 yılında ksenon florürün keşfinden sonra diğer asal gazların da benzer bileşiklerinin yapılması teşebbüslerinde bulunuldu. Nitekim kripton ve florun elektrik deşarjıyla reaksiyonundan kripton tetraflorür (KrF4) elde edildi. Bu bileşik beyaz renkli bir katı olup, oda sıcaklığında birkaç saatte bozunur. Kriptonun bundan başka yine az kararlı ve zayıf Van der Waals kuvvetleriyle meydana gelen bazı bileşikleri daha vardır. Bunların içinde en mühim üç tanesi şunlardır: Hidratı, Kr, n H2O(n=5 veya 6 dır), fenol bileşiği, Kr. C6H5OH ve 3 C6H4(OH)2.0,74 Kr formülüyle gösterilen ve hidrokinonun kripton ile doyurulmuş suda, yüksek basınç altında kristallendirilmesiyle elde edilen bileşik.

Kullanılışı

Kripton gaz tüplü lambalarda kullanma sahası bulur. Bundan başka çok parlak fakat oldukça kısa süreli ışık isteyen yerlerde (fotoğraf çekimi) kullanılır. Eğer floresan lambalarda argonun yerine kripton ve ksenon birlikte konup kullanılırlarsa bu taktirde lambanın tesiri ve ömrü artar. Fakat bu arada fiyatı da yükselir. Bundan başka uzay aracı ve madenci lambalarında da kullanılır.

Atom numarası: 36 Simge: Kr Kütle numarası: 83.8 Kaynama Noktası (C): -152 Erime Noktası (C): -157.3 Yoğunluk: 2.6 Buharlaşma Isısı: 2.16 Kaynaşma (Füzyon) Isısı: .39 Elektriksel iletkenlik: -- Isıl iletkenlik: 2e-05 Özgül Isı Kapasitesi: --

Diğer anlamları

kripton

Atom numarası 36, atom ağırlığı 83,8 olan, atmosferde yarım milyonda bir oranında bulunan, renksiz, kokusuz bir soy gaz (simgesi Kr).

kripton

Türkçe kripton kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. krypton

kripton

atom numarası 36, atom ağırlığı 83.8 olan, atmosferde yarım milyonda bir oranında bulunan, renksiz, kokusuz bir soy gaz, simgesi kr.

kripton

Türkçe kripton kelimesinin Fransızca karşılığı.
krypton [le]

kripton

Türkçe kripton kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Krypton

İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Kripton ilgili konular

 • Ksenon

  Ksenon Xe sembolü ile gösterilen, soy gazlar sınıfından bir element. VIII A grubunda bulunur. Yeryüzündeki gazlar içinde eser halde bulunur. K
 • Kripton

  Kripton periyodik cetvelin 0 grubunda yeralan soygaz, simgesi Kr olan kimyasal element. Kr Kimyasal sembolüyle gösterilir. Atmosferin hacimce milyon
 • Soy gazlar

  Periyodik cetvelin VIII A grubunu meydana getiren altı kimyasal element. Asal veya necib gazlar olarak da bilinirler. Bunlar helyum (He), neon (Ne),
 • Boğucu gaz

  Boğucu gaz, solunan havadaki oksijeni azaltan veya yok eden, zehirli olmayan veya düşük ölçüde zehirli gaz. Oksijeni tükenmiş havanın uzun s
 • Periyodik Tablonun Tarihçesi

  19. yüzyıl başlarında kimyasal çözümleme yöntemlerinde hızlı gelişmeler elementlerin ve bileşiklerin fiziksel ve kimyasal özelliklerine i
 • Ununnilyum

  Ununnilyum (yeni adıyla Darmstadtiyum), atom numarası 110 olan bir kimyasal elementtir.
 • Ununpentiyum

  Ununpentiyum, atom numarası 115 olan sentetik kimyasal elementtin IUPAC tarafından belirlenmiş olan geçici ismidir. Bu element, periyodik tablodak
 • Ununtriyum

  Ununtriyum, atom numarası 113 olan bir kimyasal elementtir.
 • Soy gaz bileşiği

  Soy gaz bileşiği içeriğinde en az bir soy veya asal gaz olan bileşiklerdir. 20. yüzyıl'ın ortalarına kadar genel kanı soy gazların kimyasal
 • Monatomik

  monatomik "tek atom" anlamına gelen, "mono" ve "atomik" sözcüklerinden türetilen bir terimdir. Genellikle gazlar için kullanılır. Bir monatomik
Kripton
kripton